Polecamy artykuł z numeru 11-12/2013 „Niedokrwistość u pacjentów nefrologicznych” autorstwa lek. wet. Agnieszki Neski-Suszyńskiej. Artykuł omawia wprowadzenie leczenia niedokrwistości w przebiegu choroby nerek, które jest podstawowym elementem terapii i częstokroć warunkuje przeżycie pacjenta. Celem pracy było omówienie przyczyn niedokrwistości w przebiegu chorób nerek, w tym najczęściej występującej niedokrwistości nieregenaratywnej w przebiegu przewlekłej choroby nerek (PCN) oraz dobranie właściwego protokołu postępowania terapeutycznego, a także przedstawienie potencjalnych powikłań.

Polecamy artykuł z numeru 11-12/2013 „Niedokrwistość u pacjentów nefrologicznych” autorstwa lek. wet. Agnieszki Neski-Suszyńskiej. Artykuł omawia wprowadzenie leczenia niedokrwistości w przebiegu choroby nerek, które jest podstawowym elementem terapii i częstokroć warunkuje przeżycie pacjenta. Celem pracy było omówienie przyczyn niedokrwistości w przebiegu chorób nerek, w tym najczęściej występującej niedokrwistości nieregenaratywnej w przebiegu przewlekłej choroby nerek (PCN) oraz dobranie właściwego protokołu postępowania terapeutycznego, a także przedstawienie potencjalnych powikłań.
Warto skorzystać z wiedzy naszych ekspertów!