Wydanie 1-2/2014 zawiera dwa ciekawe artykuły dotyczące chirurgii. Pierwszy z nich to „Zwichnięcie rzepki u psów małych ras” autorstwa dr n. wet. Beaty Degórskiej z Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zwichnięcie rzepki u psów ras małych jest powszechnym problemem ortopedycznym. Najczęściej diagnozuje się wrodzone zwichnięcie, na stronę przyśrodkową. Wyróżnia się cztery stopnie zwichnięć rzepki, a leczenie najczęściej jest operacyjne. Artykuł zawiera także zdjęcia, które dokumentują operację na jej różnych etapach. Drugi jest autorstwa lek. wet. Joanny Paczuskiej i dr. hab. Zdzisława Kiełbowicza, prof. nadz., z Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dotyczy użycia lasera chirurgicznego CO2. Jest to pierwszy artykuł cyklu, dotyczącego zastosowania tej metody w praktyce weterynaryjnej małych zwierząt.
Doskonałym uzupełnieniem treści chirurgicznych jest materiał dotyczący rehabilitacji („Rehabilitacja wybranych chorób rdzenia kręgowego psów i kotów”), który opracowała lek. wet. Marta Labuda z Warszawy.

Warto skorzystać z wiedzy naszych ekspertów!

Wydanie 1-2/2014 zawiera dwa ciekawe artykuły dotyczące chirurgii. Pierwszy z nich to „Zwichnięcie rzepki u psów małych ras” autorstwa dr n. wet. Beaty Degórskiej z Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zwichnięcie rzepki u psów ras małych jest powszechnym problemem ortopedycznym. Najczęściej diagnozuje się wrodzone zwichnięcie, na stronę przyśrodkową. Wyróżnia się cztery stopnie zwichnięć rzepki, a leczenie najczęściej jest operacyjne. Artykuł zawiera także zdjęcia, które dokumentują operację na jej różnych etapach. Drugi jest autorstwa lek. wet. Joanny Paczuskiej i dr. hab. Zdzisława Kiełbowicza, prof. nadz., z Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dotyczy użycia lasera chirurgicznego CO2. Jest to pierwszy artykuł cyklu, dotyczącego zastosowania tej metody w praktyce weterynaryjnej małych zwierząt.
Doskonałym uzupełnieniem treści chirurgicznych jest materiał dotyczący rehabilitacji („Rehabilitacja wybranych chorób rdzenia kręgowego psów i kotów”), który opracowała lek. wet. Marta Labuda z Warszawy.

Warto skorzystać z wiedzy naszych ekspertów!