Pisząc o motywacji, należy określić, czym ona jest. Często opisywana jest jako stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania.

Temat motywacji w kontekście zawodowym często łączony jest z dwoma aspektami – finansowym, czyli motywacją do pracy związaną z korzyściami majątkowymi, oraz z rozwojem, czyli orientacją na poprawianie efektywności, a dokładnie – motywacją do działań na rzecz tak jednostki, jak i całej instytucji (włączając w to budowanie przewagi konkurencyjnej).
Co więcej ma do powiedzenia na temat motywacji mgr Kamila Pępiak-Kowalska - coach ACC ICF, zoopsycholog, pedagog, ekonomista i politolog; właściciel firmy Meander, współpracownik Kliniki Zwierząt Domowych i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Weterynaryjnej? Przeczytaj w artykule!