Guzy gruczołu mlekowego to najczęściej występujące nowotwory u psów. Zwykle występują u suk powyżej 5 roku życia. Leczenie obejmuje metody chirurgiczne i niechirurgiczne lub kombinacje tych dwu.

W ostatnich kilku latach opracowano nowe protokoły terapii. W artykule, który opracowali dla Państwa dr hab. Łukasz Adaszek, dr n. wet. Monika Wojciechowski, dr n. wet. Tomasz Piech, lek wet Paweł Klimiuk, lek wet. Jacek Kutrzuba oraz prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówiono dostępne nieinwazyjne metody terapii tych nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej stosowanej chemioterapii. Przeczytacie Państwo o radioterapii, immunoterapii, hipertermii, hormonoterapii, terapii genowej oraz o chemioterapii. Artykuł zawiera również ciekawe pozycje piśmiennicze, dzięki którym będą mogli rozszerzyć Państwo swoją wiedzę.

Zapraszamy do lektury!