Zwierzęta egzotyczne stają się coraz popularniejsze wśród właścicieli. W związku z tym ryzyko przeniesienia choroby odzwierzęcej jest bardzo realne.

Specyfika warunków utrzymania oraz szczegółowa wiedza dotycząca zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zwierząt „egzotycznych” wymagają od lekarzy weterynarii odpowiednich umiejętności. Hodowcy, w poszukiwaniu pomocy weterynaryjnej, zwracają się do specjalistów. Szczególnie właśnie na tych lekarzach spoczywa obowiązek szeroko rozumianego uświadamiania właścicieli zwierząt „egzotycznych” o ryzyku chorób odzwierzęcych.

Załączone opisy, który znajdziecie Państwo w artykule zawierają informacje na temat wybranych chorób odzwierzęcych, którymi możemy zarazić się od „egzotycznych” gatunków zwierząt. Polecamy gorąco do zapoznania się z materiałem lek. wet. Magdaleny Szwedy!