Odpowiedzialność pracownicza kształtuje się w dwóch płaszczyznach – odpowiedzialności porządkowej i odpowiedzialności materialnej.

W pierwszym artykule lek. wet. Rafała Ciągarlaka z cyklu odpowiedzialności pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt przedstawione zostaną ogólne zasady  odpowiedzialności pracowniczej i szczegółowe zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Przepisy prawa pracy zobowiązują pracownika zakładu leczniczego dla zwierząt do  przestrzegania ustalonego w zakładzie porządku i organizacji pracy, wewnątrzzakładowych regulaminów, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych... zobacz co jeszcze zobowiązuje pracownika!

Zapraszamy do zapoznania się a artykułem!