Pod koniec ubiegłego roku w Gabinecie Weterynaryjnym Wet-Med. lek. wet. Ziemowita Kudły w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty z zastosowaniem lasera chirurgicznego CO2.

Gościem specjalnym warsztatów był Stev Nielsen, przedstawiciel firmy Aesculight ze Stanów Zjednoczonych. W celu precyzyjnego zapoznania się z możliwościami lasera chirurgicznego CO2 warsztaty podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną rozpoczął Steve Nielsen, przedstawiając rys historyczny lasera CO2 w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej, a także sposób jego działania i zastosowanie w chirurgii. Potem głos zabrali dr Joanna Paczuska i lek. wet. Ziemowit Kudła, którzy przedstawili swoje przypadki i kilkuletnie doświadczenia w pracy z zastosowaniem tej techniki. Pokazano szereg metod i różnorodność zastosowania laseru, począwszy od zabiegów usunięcia drobnych zmian nowotworowych aż do zabiegów na terenie głowy i klatki piersiowej. Dr Joanna Paczuska omówiła wyniki sowich badań w remisji i wznowie zmian nowotworowych po zastosowaniu lasera CO2 IV generacji w odniesieniu do klasycznej chirurgii z zastosowaniem skalpela. Lek. wet. Ziemowit Kudła mówił o użyciu lasera podczas zabiegów takich jak: sterylizacja i kastracja, krwiak ucha, usunięcie ciała obcego z prostaty oraz wątroby, cesarskie cięcie, tracheostomia oraz usunięcie worka osierdziowego.
Po uroczystym objedzie, który odbył się w kameralnym dworku w Bielsku-Białej, przyszedł czas na  cześć praktyczną. W tej części w pomieszczeniach zakładu leczniczego lekarze uczestniczyli w kilku zabiegach operacyjnych. Omówionych było kilka przypadków praktycznie i dzięki małej grupie uczestników, każdy mógł pod okiem prowadzących popróbować własnych sił i zobaczyć możliwości lasera CO2 IV generacji. Poza kastracją i usunięciem guzów skórnych, przeprowadzony był zabieg korekcji powiek, usunięcia gruczołów okołoodbytowych, jak i wykonano potrójny zabieg przy syndromie BAS (korekcja przedłużonego podniebienia miękkiego, usunięcie kieszonek krtaniowych oraz plastyka nosa). W trakcie warsztatów były dostępne trzy lasery CO2, co dawało możliwość przygotowania kilku zabiegów w krótkich odstępach czasu. Zainteresowanie lekarzy weterynarii do czynnego uczestnictwa w warsztatach było duże, a w kuluarach pytań i rozmów nie było końca…

Organizatorzy zapraszają na kolejne warsztaty, które odbędą się w różnych miastach Polski.


Redakcja