40. Kongres World Small Animal Veterinary Association odbył się 15-18 maja w stolicy Tajlandii, Bangkoku.

 

 Kongres zawsze dzieli się na dwa równoległe nurty. Pierwszy dotyczy wszystkich delegatów (w tym roku 2600 osób) i obejmuje: wykłady, prezentację wystawców i producentów weterynaryjnych oraz spotkania kulturalno-towarzyskie. Drugi nurt to reprezentowanie rodzimej organizacji w weterynaryjnych strukturach światowych oraz w programie naukowym. Polskę reprezentował dr n. wet. Jerzy Gawor z PSLWMZ.

 

Ostatniego dnia Kongresu odbyło się zebranie Assembly – czyli przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych we WSAVA. W tym roku odbywały się wybory uzupełniające do władz WSAVA, które – pomimo naszego wniosku o tajne głosowanie – przeprowadzono w sposób jawny. Z tego powodu PSLWMZ wstrzymało się od głosu. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było publiczne przedstawienie i ratyfikowanie deklaracji pakietu standardów opisujących walkę z bólem i leczenie bólu u małych zwierząt. Ten koncept został zatwierdzony przez zebranie zarządu PSLWMZ w styczniu tego roku i Polska była wśród pierwszych krajów, które zaakceptowały te standardy. W maju w Bangkoku oficjalnie podpisano dokument i zorganizowano konferencję prasową. Cały dokument został przetłumaczony przez PSLWMZ i zostanie opublikowany w trakcie nadchodzącego kongresu w Warszawie w listopadzie tego roku. Druga część zebrania Assembly była poświęcona dyskusji na temat strategii działania i planom na przyszłość WSAVA. Dni następujące po Assembly były zajęte z jednej strony przez wykłady, które prezentował dr n. wet. Jerzy Gawor, a w wolnych chwilach odbywały się rozmowy i spotkania z innymi organizacjami oraz federacjami.

 

Po przyjeździe odbyło się zebranie 8-osobowego Congress Steering Comittee, którego rolą jest praca nad organizacją przyszłych kongresów i współpraca z firmą organizującą kongresy.

 

Nadchodzące kongresy to: w 2016 r. – w Kartagenie w Kolumbii, w 2017 r. – w Kopenhadze w Danii, w 2018 r. – w Singapurze w Singapurze i w 2019 r. – w Toronto w Kanadzie. Polska zamierza złożyć ponownie propozycję organizacji kongresu WSAVA i FECAVA w 2020 roku.