W tym numerze polecamy artykuł "Wybrane aspekty dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez lekarza weterynarii"

W artykule lek. wet. Rafała Ciągarlaka omówiono podstawy prawne i zasady zawierania umów
o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej przez lekarza weterynarii. Przedstawiono definicję
działalności konkurencyjnej, omówiono zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji i następstwa
prawne jej naruszenia.

 

Gorąco zapraszamy do zapozniania się z artykułem!