ŚILW informuje i ostrzega, że na terenie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej usiłuje podjąć pracę lub pracuje Piotr Izydorczyk podający się za lekarza weterynarii, specjalista - chirurgia miękka.

Wyżej wymieniony mężczyzna nigdy nie podejmował ani nie ukończył studiów weterynaryjnych (prawdopodobnie posługuje sie podrobionym dyplomem ukończenia studiów weterynaryjnych), a tym bardziej studiów specjalistycznych. Nie posiada w związku z powyższym prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
O ewentualnych próbach podjęcia pracy lub w przypadku zatrudnienia Piotra Izydorczyka prosimy o powiadomienie o tym fakcie najbliższą komendę policji oraz Izbę.

Źródło:

http://www.izbawetkatowice.pl/