Badania opublikowane w „Biology Letters” udowadniają, że psy rozpoznają emocje u innych zwierząt i u ludzi za pomocą bodźców wzrokowych i słuchowych.

Dotychczasowe badania wykazywały taką umiejętność u szympansów i makaków, które doskonale
radzą sobie z odgadywaniem stanów emocjonalnych swoich pobratymców. Przytaczane badanie
jest przełomowe, ponieważ naukowcy po raz pierwszy udowodnili, że psy rozpoznają emocje
u przedstawicieli innego gatunku niż własny. Poprzednie badania dowiodły, że psy odczytują
emocje człowieka na podstawie wyrazu jego twarzy,a także kojarzą dany dźwięk z konkretnymi
emocjami. Nowe badania udowadniają, że psy potrafią rozpoznać w całości stan emocjonalny człowieka. Podczas badania pokazywano grupie psów, które nie przeszły wcześniej żadnego treningu
związanego z badaniem, zdjęcia i puszczano różne dźwięki. Zdjęcie było odpowiednio zestawione z dźwiękiem lub sprzecznie, a badacze zauważyli, że zwierzęta dłużej przyglądały się zdjęciom, które
pasowały do puszczanego odgłosu. Właśnie tę reakcję interpretuje się jako rozpoznanie stanu
emocjonalnego.