W dniu 8 lutego 2016 r. Premier Rzeczypospolitej Polskiej powołała na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii pana Włodzimierza Skorupskiego. Akt powołania otrzymał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela.

Pan Włodzimierz Skorupski jest absolwentem Wydziału Weterynarii na Akademii Rolniczej w Lublinie. Dodatkowo ukończył specjalizacje w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, a także chorób koni. Przez wiele lat zajmował stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Opocznie i angażował się w działalność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, której nadal jest aktywnym członkiem. Połączenie jego kompetencji i pasji zaowocowało tym, że założył pierwszą w Polsce prywatną lecznicę dla zwierząt.

 

Źródło: http://wetgiw.gov.pl