Podczas XVII Śląskich Warsztatów Diagnostycznych w Wiśle, organizowanych przez Śląską Poliklinikę Weterynaryjną, redakcja „Weterynarii w Praktyce” została uhonorowania medalem.

Organizatorzy przyznali redakcji nagrodę za wieloletnią współpracę. Nagrody wręczał prezes Stowarzyszenia dr n. wet. Marcin Bojarski. Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna powstało w roku 1999 z inicjatywy lekarzy weterynarii entuzjastów zawodu, dla których ważne jest pogłębianie
własnej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.