5-6 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Rozród małych zwierząt” organizowana przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Vet4Vet.

Uczestników przywitał prof. dr hab. Tomasz Janowski i zapowiedział tegorocznych prelegentów. W tym roku pierwszego dnia konferencji wykładowcami byli zagraniczni goście: prof. dr Eva Axner ze Szwecji oraz dr Kondrad Blendinger z Niemiec. Natomiast w niedzielę swoje prelekcje wygłosili prof. dr hab. Wojciech Niżański oraz dr Sławomir Giziński.


Tematem niepłodności u kotów konferencję rozpoczęła prof. dr Eva Axner, pracująca w Oddziale Rozrodu Katedry Nauk Klinicznych Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali, która prowadzi badania i dydaktykę z zakresu rozrodu zwierząt mięsożernych, a także jest odpowiedzialna za Klinikę Rozrodu Małych Zwierząt i Bank Nasienia Małych Zwierząt. Wykład był podzielony na dwie części, a całość zakończyła się dyskusją. Była to pierwsza wizyta prof. Axner w Polsce. Druga część dnia należała do dr. Kondrada Blendingera, współwłaściciela Kliniki Weterynaryjnej i Banku Nasienia Psów w Hofheim-Wallau w Hesji (Niemcy) oraz członka Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Weterynaryjnych (ESAVS). Dr Blendinger omówił temat „Niepłodna suka – jak rozpoznać i leczyć?”. Wykład także został podzielony na dwa panele, zakończone dyskusją.


W niedzielę 6 marca prof. dr hab. Wojciech Niżański, kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wygłosił wykład „Sztuczna inseminacja – praktyczne uwagi i doświadczenia. Następnie dr Sławomir Giziński, adiunkt w Zakładzie Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przybliżył uczestnikom praktyczne aspekty diagnozowania i leczenia nowotworów gruczołu mlekowego u suk i kotek.

Opracowanie i zdjęcia:

Żaneta Szefer