Artykuł z wydania 4 w 2016 roku, otwarty także dla osób nieprenumerujących Weterynarii w Praktyce!

Zachęcamy do zapoznania się z darmowym, otwartym artykułem z wydania 4/16. Izoerytroliza kociąt noworodków może wystąpić po porodzie tylko wtedy, gdy matka ma grupę krwi B, a samiec reproduktor – grupę krwi A lub AB. Przez pierwsze 24 godziny po porodzie przeciwciała pobrane przez noworodki w trakcie ssania przenikają z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Jeśli kocięta odziedziczyły po ojcu grupę krwi A, przyswojone przeciwciała anty-A niszczą erytrocyty. W wyniku tego dochodzi u kociąt do niedokrwistości, hemoglobinurii i żółtaczki. Leczenie choroby polega na natychmiastowym odłączeniu kociąt od matki oraz transfuzji krwi. Jednak pomimo leczenia śmiertelność kociąt jest bardzo wysoka, dlatego najważniejsze postępowanie to zapobieganie kryciu samic posiadających grupę krwi B samcami z grupą A lub AB. Artykuł na ten temat opracowali eksperci z Katedry Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - dr n. wet. Wiesław Bielas, lek. wet. Sylwia Prochowska oraz prof. dr hab. Wojciech Niżański. Artykuł uzupełniony jest o schematy działania i praktyczny algorytm!