Od wielu lat możliwości farmakologicznej modyfikacji pracy układu immunologicznego wzbudzają zainteresowanie lekarzy weterynarii. Polecamy artykuł na ten temat z wydania 9/2016 Weterynarii w Praktyce

Immunoterapia obejmuje każdą formę postępowania leczniczego, która zmienia aktywność układu immunologicznego, dlatego substancje stosowane do tego celu, w zależności od końcowego efektu ich podania, klasyfikowane są jako substancje pobudzające odporność (immunostymulatory), modulujące odporność (immunomodulatory), przywracające odporność oraz osłabiające odporność. Z klinicznego punktu widzenia jednak wyróżnić można trzy główne zastosowania leków immunostymulujących w medycynie małych zwierząt: wspomaganie terapii chorób zakaźnych, w immunoterapii nowotworów oraz pobudzanie odporność upośledzonej na skutek obecności przewlekłych czynników uszkadzających. Bez względu jednak na przyczynę immunoterapii jej głównym celem jest pobudzenie mniej lub bardziej specyficznych mechanizmów odpornościowych, które mają zapewnić poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Autorami publikacji są dr hab. Michał Jank z Instytutu Weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studentki IV roku weterynarii – Aleksandra Czumakow oraz Paulina Fidor.