W dniach 6-10 października w Łodzi odbyła się konferencja chirurgiczno-rehabilitacyjna, którą zorganizowała redakcja "Weterynarii w Praktyce". Spotkanie było dedykowane lekarzom weterynarii oraz personelowi pomocniczemu.

Tegoroczna konferencja była poświęcona zmianom patologicznym w obrębie kręgosłupa. Zagraniczni prelegenci omówili skuteczne leczenie, głównie operacyjne, które zostało uzupełnione postępowaniem rehabilitacyjnym. Wykładowcy omówili także nowoczesną diagnostykę z zastosowaniem np. rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej.

Konferencji towarzyszyły 3 dni praktycznych warsztatów, które poprowadzili wybitni eksperci z kraju i zagranicy.Warsztaty skierowane były do lekarzy, którzy chcieli udoskonalić swoją technikę chirurgiczną. Miały one na celu zapoznanie uczestników z technikami operacyjnymi w obrębie kręgosłupa. Wybrana metoda szkoleniowa to ćwiczenia praktyczne na materiale zwierzęcym poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym oraz demonstracją praktyczną.

Ciekawym przedsięwzięciem redakcji było zorganizowanie webinaru podczas trwania konferencji. Prelekcję wysłuchali nie tylko obecni na sali lekarze oraz personel pomocniczy, ale także osoby, które zasiadły przed komputerami i połączyli się on-line. Transmisja na żywo trwała ponad 1,5 godziny, a wykładowca został nagrodzony gromkimi brawami!

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Przedsięwzięcie redakcji wsparło 14 sponsorów