Naukowcy z szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych stwierdzili zwiększone ryzyko występowania cukrzycy typu 2 u kotów o prawidłowej masie ciała, które były karmione tylko i wyłącznie sucha karmą.

Badanie Środowiskowe czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy u kotów, opublikowano w Internecie 01 grudnia 2016, a jego przedruk ukazał się w cyfrowym wydaniu styczeń-luty Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM), publikacji Amerykańskiego Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrznego (ACVIM).

Jak stwierdził Malin Öhlund: Nasze badania wykazały, że podczas gdy otyłość jest bardzo ważnym i istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy u kotów, istnieje także zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy u kotów o normalnej wadze spożywających suchą żywność w swojej codziennej diecie. Zależność ta, w porównaniu z prawidłową masą ciała kotów na mokrej diecie, jest nowym i interesującym odkryciem, które uzasadnia dalsze badania, ponieważ sucha karma jest produktem powszechnie podawanym kotom na całym świecie.

Badanie objęło także inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, wśród nich znalazły się nadmierne spożywanie pokarmu, brak aktywności fizycznej, u samic także okres ciąży. Wszystkie te czynniki zwiększają predyspozycję zwierzęcia do zachorowania. Badanie objęło sondaż podczas, którego ocenie poddano 2066 kotów, w tym 396 z zdiagnozowaną cukrzycą i 1670 z czynnikami zwiększonego ryzyka. Ankieta objęła 48 pytań, które koncentrowały się wokół wieku, rasy, płci, kwestii poddania sterylizacji, ogólnego stanu organizmu i jego zdrowia, stosowanej diety oraz poziomu aktywności.

Źródło: http://www.veterinarypracticenews.com