Polecamy Państwa uwadze artykuł lek. wet. Karoliny Wrześniewskiej, dr hab. Jacka Madanego, Karoliny Puły oraz Gabrieli Mościckiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

Artykuł przedstawia praktycznie zalecenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u małych zwierząt w przebiegu przewlekłej choroby nerek (CKD). Nadciśnienie tętnicze jest często diagnozowanym objawem, szczególnie u pacjentów geriatrycznych, wtórnie do przewlekłej choroby nerek i innych chorób endokrynologicznych. Pomiar ciśnienia można wykonywać metodami bezpośrednimi (inwazyjnymi) i metodami pośrednimi (zalecanymi w praktyce gabinetowej), tj. techniką dopplerowską i oscylometryczną (oscylometry HDO).