Choroby nowotworowe małych zwierząt w praktyce klinicznej to tematyka, z którą wiązać się będzie spotkanie organizowane przez ONCO Academy 25 lutego 2018 roku w Szczecinie.

Szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii zainteresowanych doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności w zakresie onkologii weterynaryjnej.

Jego zakres obejmie:

SESJĘ DIAGNOSTYCZNĄ:
Przyczyny, występowanie i programy kontrolne procesów nowotworowych
Rozpoznawanie procesów nowotworowych, ocena oraz znaczenie stopnia złośliwości histologicznej
i stopnia zaawansowania klinicznego, zespoły paranowotworowe
Podstawy badania cytopatologicznego i histopatologicznego

SESJĘ LECZENIA:
Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej
Podstawy radioterapii nowotworów zwierząt
Wprowadzenie do chemioterapii onkologicznej
Leczenie celowane i immunoterapia
Leczenie antyangiogenne i wspomagające

SESJĘ SZCZEGÓŁOWĄ:
Nowotwory gruczołu sutkowego
Mięsaki tkanek miękkich
Raki płaskonabłonkowe
Guzy komórek tucznych