Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2012

Początek roku przynosi zmiany, do których często podchodzimy z rezerwą. Nasza redakcja również przygotowała dla Czytelników zmiany, ale wyłącznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Odświeżyliśmy szatę graficzną naszego wydania, aby poprawić Państwa komfort czytania artykułów. Mamy nadzieję, że zaproponowane zmiany zostaną przychylnie ocenione. Kolejną dużą zmianą, którą objęto całe środowisko weterynaryjne jest wprowadzenie ustawy o ustawicznym kształceniu lekarzy weterynarii. W okresie 4 lat lekarz weterynarii powinien zgromadzić 200 punktów, co w powiązaniu z szeregiem punktowanych aktywność wyszczególnionych przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie powinno stanowić problemu. Wszystkie informacje dotyczące kształtu ustawy oraz wysokości punktów za konkretne aktywności znajdziecie Państwo w naszym Temacie Numeru. Za aktywność związaną z prenumeratą Weterynarii w Praktyce otrzymacie Państwo 5 punktów. Dodatkowo, włączając się w proces ustawicznego kształcenia, przygotowaliśmy jako jedyne czasopismo Program Edukacyjny, za który uczestnik otrzymać może 25 punktów w rozliczeniu rocznym. Szczegóły Programu Edukacyjnego, który pod patronatem Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, publikujemy od pierwszego wydania 2012 znajduje się na stronie 13. Na koniec chciałam Państwa poinformować o pierwszym spotkaniu, które przygotowuje redakcja Weterynarii w Praktyce. Już 14 kwietnia, chcemy zaprosić lekarzy weterynarii na spotkanie poświęcone Nagłym wypadkom w okulistyce, które przygotowuje lek. wet. Jacek Garncarz. Wspaniała atmosfera naszych spotkań połączona z ogromną, praktyczną wiedzą prelegenta gwarantują udaną konferencję. Zapraszamy. Zapraszam do ciekawej lektury. Krystyna Kempa

TEMAT NUMERU

System maksymalnie przyjazny

Z dr hab. n. wet. Krzysztofem Anuszem, wiceprezesem KRLW, przewodniczącym Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji, na temat dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, rozmawia Monika Cukiernik.

CHIRURGIA

Zespół końskiego ogona – zwyrodnieniowe zwężenie lędźwiowo-krzyżowe

Zwyrodnienieniowe zwężenie lędźwiowo-krzyżowe zwane zespołem końskiego ogona jest często spotykane u psów starszych, dużych ras. Objawy kliniczne są różne, zwykle nasilające się wraz z upływem czasu. W rozpoznaniu tej choroby jest wykorzystywanych wiele metod diagnostycznych, takich jak badanie radiologiczne, mielografia, epidurografia, tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI). Postępowanie w przypadku rozpoznania zespołu końskiego ogona może być zachowawcze lub operacyjne.

NEUROLOGIA

Co lekarz weterynarii powinien wiedzieć o badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego?

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) jest jednym z ważnych kroków diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pobranie płynu odbywa się z punkcji podpotylicznej lub lędźwiowej. W badaniu uwzględniana jest przede wszystkim patologiczna zawartość komórek oraz stężenie białka całkowitego. Płyn może być również wykorzystany do badań serologicznych w kierunku chorób zakaźnych OUN. Badanie PMR pozwala przede wszystkim na potwierdzenie występowania choroby tła zapalnego i zakaźnego OUN.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka zmian agresywnych kości w badaniu radiologicznym i ultrasonograficznym

Zmiany agresywne kości u psów i kotów są częstym problemem w codziennej praktyce klinicznej. Rozpoznanie tych zmian jest niezbędne dla ustalenia rokowania oraz ewentualnej terapii. Niestety, pomimo powszechności badania radiograficznego i ultrasonograficznego diagnostyka zmian agresywnych wciąż stanowi wyzwanie dla lekarzy weterynarii. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie wiedzy na temat zmian agresywnych kości oraz ich objawów widocznych w podstawowych metodach obrazowania.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Stłuszczenie wątroby – częsta i wciąż tajemnicza choroba wątroby u kotów

Idiopatyczne stłuszczenie wątroby występuje u osobników w każdym wieku, niezależnie od rasy. Choroba ta sprawia lekarzom weterynarii kłopoty z diagnostyką i leczeniem, a rokowanie w jej przebiegu jest bardzo ostrożne. Patogeneza pierwotnego stłuszczenia wątroby jest wciąż niejasna. Prawdopodobnie kluczowa jest rola specyficznej gospodarki białkowo-tłuszczowej kotów, gdzie w przebiegu długotrwałego braku łaknienia dochodzi do mobilizacji tłuszczy zmagazynowanych w tkankach obwodowych. W wywiadzie stwierdza się brak apetytu i utratę masy ciała.

CHOROBY ZAKAŹNE

Terapia babeszjozy u zwierząt

Babeszjoza jest chorobą wywoływaną przez wewnątrzerytrocytarne pasożyty z rodzaju Babesia. Zarażenia tymi pierwotniakami mogą przebiegać bezobjawowo, aczkolwiek częściej przebieg choroby jest ciężki, a jej zejściem niekiedy są upadki chorych osobników. W przebiegu babeszjozy dochodzi do rozwoju gorączki, niewydolności wielonarządowej oraz anemii hemolitycznej, utrzymujących się od kilku dni do kilku miesięcy. Dostępnych jest wiele leków przeciwpierwotniaczych stosowanych w terapii babeszjozy zwierząt, spośród których najczęściej stosowanym jest dipropionian imidokarbu.

ONKOLOGIA

Chłoniak i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów u kotów

Chłoniak i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T to choroba nowotworowa średnich lub dużych limfocytów. Jest to rodzaj choroby limfoproliferacyjnej bardzo rzadki u kotów; występuje w postaci chłoniaka przewodu pokarmowego lub przewlekłej białaczki limfocytarnej. Większość przypadków stanowią chłoniaki, ze względu na to, że choroba wywodzi się z komórek spoza szpiku kostnego. U 10% kotów wraz z rozwojem choroby może dojść do zajęcia szpiku i rozwinięcia się również postaci białaczkowej. Choroba może też rozwinąć się pierwotnie w postaci białaczki.

ANESTEZJOLOGIA

Specyfika znieczulenia ogólnego kotów – cz. III. Aspekty kliniczne

Premedykacja jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania pacjenta do znieczulenia ogólnego, odpowiednie uspokojenie warunkuje dobry i stabilny sen podstawowy. Umiejętnie dobrane leki premedykacyjne powinny zapewniać uspokojenie, miorelaksację oraz efekt przeciwbólowy (pre-emtive analgezja, analgezja z wyprzedzeniem) z jednoczesnym zachowaniem stabilności układu sercowo-naczyniowego. Ponad to dobra premedykacja ułatwia dalsze postępowanie anestetyczne (np. założenie dojścia dożylnego) oraz zmniejsza zapotrzebowanie na leki do indukcji i podtrzymania znieczulenia.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt. Część VII – Echokardiograficzna diagnostyka chorób wrodzonych serca: zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej (PS)

Zwężenie zastawki pnia płucnego (pulmonary stenosis, PS) jest drugą co do częstości występowania wad wrodzonych serca u psów, sporadycznie występuje także u kotów. Rasami psów, u których zwężenie zastawki pnia płucnego obserwuje się najczęściej są: buldogi angielskie i francuskie, boksery, mastiffy, sznaucery miniaturowe, pudle, nowofundlandy i inne. Nie potwierdzono zwiększonej predyspozycji do wystąpienia choroby związanej z płcią. PS jest chorobą zastawkową, w bardzo rzadkich przypadkach możemy mieć do czynienia z komponentą dynamiczną, czyli zwężeniem podzastawkowym wynikającym z hipertrofii mięśnia sercowego.

PRZEWODNIK

Znaczenie diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu łagodnego przerostu prostaty

Spośród wielu metod diagnostycznych, badanie rektalne, poprzedzone wywiadem, pozostaje pierwszym i podstawowym elementem badania klinicznego prostaty. Badanie takie pozwala jednak na ocenę tylko kilku parametrów i powinno stanowić jedynie część postępowania diagnostycznego.

Żywienie

Związki biologicznie czynne w dietoterapii chorób dietozależnych - cz. I

W ostatnich latach, na podstawie badań epidemiologicznych populacji ludzi, stwierdzono dodatnią korelację między ilością spożywanych warzyw i owoców, a zmniejszoną zachorowalnością, szczególnie na niektóre choroby cywilizacyjne: choroby naczyniowo-sercowe, niektóre nowotwory, alergie, obniżenie odporności czy przyspieszone starzenie się. Tak pozytywny wpływ przypisuje się biologicznie aktywnym substancjom występującym w owocach, warzywach i niektórych surowcach spożywczych. Wśród tych związków najszersze spektrum właściwości biologicznych posiadają związki polifenolowe, wśród których najliczniejsze są flawonoidy.

KONIE

Dermatologia koni - cz. I. Choroby pasożytnicze

Choroby dermatologiczne koni występują często i charakteryzują się dużą różnorodnością. Ekto- jak i endopasożyty mogą wywoływać objawy dermatologiczne u koni. W artykule przedstawiono najczęstsze pasożyty koni wywołujące dermatozy: wszoły, wszy, świerzbowce oraz nicienie. Leczenie zmian wywołanych przez te pasożyty jest często problematyczne i wymaga czasu, tym bardziej, że wiele z przedstawionych chorób ma tendencje do nawracania.

WYWIAD

Urzeczywistnić marzenia

Z lek. wet. Ryszardem Iwanickim, właścicielem Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt, o przepisie na sukces i nie tylko, rozmawia Monika Cukiernik.

VET-IMPREZY

Weterynaryjna Szkoła Endokrynologii – odsłona druga. Poznań, 26-27.11. 2011

Redakcja „Weterynarii w Praktyce” wraz z pomysłodawcami Weterynaryjnej Szkoły Endokrynologii, czyli dr n. wet. Marcinem Gołyńskim, lek. wet. Łukaszem Adamkiem, dr. n. wet. Marcinem Szczepanikiem i dr n. wet. Piotrem Wilkołkiem, zorganizowała drugą edycję konferencji oraz praktycznych warsztatów z zakresu chorób tarczycy, które tym razem odbyły się w Wielkopolsce.

Dermatologia w Praktyce Katowice, 10.12.2010 r.

Redakcja „Weterynarii w Praktyce” zaprosiła lekarzy weterynarii oraz studentów medycyny weterynaryjnej na konferencję z zakresu dermatologii, którą poprowadziła lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza – ekspert dermatologii weterynaryjnej.

Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna - "Choroby zastawki dwudzielnej (MVD). Dlaczego ponniśmy je leczyć?"

Zaproszenie organizatorów przyjęli wybitni eksperci z Polski oraz z zagranicy: dr n. wet. Magdalena Garncarz, lek. wet. Rafał Niziołek oraz dr. med. vet. Peter Modler.

Rozród koni. Polsko-niemiecka konferencja

Specjaliści z Niemiec oraz z krajowych ośrodków naukowych byli wykładowcami konferencji zatytułowanej „Rozród koni – wybrane zagadnienia (klacz, noworodek)”, którą w dniu 19 listopada 2011 zorganizowała Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Zdzisława Gajewskiego.

Magia konferencji w Barcelonie

Kolejny raz na przełomie września i października odbyła się Południowo Europejska Konferencja Weterynaryjna SEVC. Bogaty program edukacyjny oraz niesamowita aura samego miasta przyciągnęły spore grono uczestników, w skład którego wchodziła wyraźnie wyróżniająca się liczebnością grupa lekarzy weterynarii z Polski.

Dobra praktyka diagnostyczna

Już po raz czwarty Firmy IDEXX Laboratories sp. z o. o. i PPH Eskulap Gliwice s. j. zorganizowały seminarium z cyklu „Dobra Praktyka Diagnostyczna”. Tegoroczna edycja odbyła się19 listopada 2011 r. w Warszawie i 20 listopada w Krakowie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij