Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2012

Drodzy Czytelnicy! Miło mi przekazać kolejny, marcowy numer „Weterynarii w Praktyce”. W niniejszym wydaniu opublikowaliśmy artykuł światowej sławy profesora, dr Gillesa Dupré z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu. Tekst dotyczy syndromu obstrukcyjnego u psów ras brachycefalicznych. Prof. Dupré jest wybitnym specjalistą w zakresie chirurgii oraz autorem ponad stu publikacji oraz 14 książek i rozdziałów książek. Cieszę się niezmiernie, że zgodził podzielić się z nami swoim doświadczeniem. W kolejnych wydaniach będziemy starali się publikować następne artykuły zagranicznych ekspertów, co ważne, w dwóch wersjach językowych. Poza tym pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł poruszający problematyki dirofilariozy – nowej zoonozy występującej w Polsce, a także inne teksty na temat diety holistycznej czy niesterydowych leków przeciwzapalnych stosowanych u psów i kotów. W marcowym numerze „Weterynarii w Praktyce” znajdą Państwo również kolejny test edukacyjny, pozwalający na zdobycie następnych kilku punktów w ramach dobrowolnego ustawicznego kształcenia. Zachęcam do przysyłania odpowiedzi na adres redakcji, gdyż dla osoby, która zdobędzie najwyższy wynik, przewidziana jest nagroda. Poza tym jestem przekonana, że jest to dobra forma pogłębiania wiedzy, którą można wykorzystać później w codziennej pracy. Chciałabym także zaprosić Państwa na konferencję „Nagłe przypadki okulistyczne”, przygotowaną przez naszą redakcję. Wykładowcami będą lek. wet. Jacek Garncarz oraz lek. wet. Agnieszka Wiśniewska. Odbędzie się ona już 14 kwietnia w Katowicach i będzie dotyczyła m. in. wypadnięcia gałki ocznej, ran rogówki oraz powiek a także tępego i penetrującego urazu gałki ocznej u psów i kotów. Doskonałym uzupełnieniem będzie prelekcja dotycząca właściwego znieczulenia pacjenta z nagłym urazem narządu wzroku. Zapraszam! Życzę udanej lektury! Krystyna Kempa Redaktor naczelna

TEMAT NUMERU

Monitoring niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych

Opracowanie zapoznaje lekarzy weterynarii ze stosunkowo nowym zagadnieniem, jakim mogą być niepożądane działania leków weterynaryjnych stosowanych u zwierząt, oraz z koniecznością ich zgłaszania. Opisano uzasadnienie i cele, jakim ma służyć prowadzenie monitoringu działań niepożądanych. Podano sposoby i tryb zgłaszania działań niepożądanych leków weterynaryjnych oraz pokazano, jak ważną rolę w systemie monitorowania działań niepożądanych leków ma do spełnienia lekarz weterynarii.

CHIRURGIA

Syndrom brachycefaliczny. Rozpoznanie, etiologia, interwencje chirurgiczne

Objawy kliniczne syndromu brachycefalicznego górnych dróg oddechowych u ras brachycefalicznych obejmują zwykle chrapanie, duszność wdechową, nietolerancję wysiłku, a nawet świszczenie, sinicę lub bezdech. Problemy te zwykle nasilają się wraz ze stresem, wysiłkiem lub wysoką temperaturą zewnętrzną. Trudnościom w oddychaniu towarzyszy objaw duszności mieszanej. Stan zwykle ulega pogorszeniu wraz z wiekiem. Często spotykane są wymioty oraz ślinienie.

ONKOLOGIA

Guz z komórek beta trzuski (insulinoma) u psów

Insulinoma jest nowotworem wywodzącym się z komórek beta trzustki, mającym zdolność wydzielania insuliny. Guz ten, dość rzadko występujący u psów, jest w większości przypadków złośliwy, a rokowanie w jego przypadku jest wątpliwe. Objawy kliniczne wynikają zazwyczaj z hypoglikemii, będącej skutkiem hyperinsulinemii i mogą obejmować drgawki, omdlenia, osłabienie, niezborność i kurcze mięśniowe. Badaniami niezbędnymi do zdiagnozowania choroby są poziomy glukozy i insuliny we krwi oraz badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Leczenie insulinomy może obejmować zabieg chirurgiczny oraz leczenie farmakologiczne z zastosowaniem glukokortykosteroidów. Ważną część terapii stanowi właściwa dieta, składająca się z kilku niewielkich, ubogich w węglowodany proste, posiłków.

ANESTEZJOLOGIA

Specyfika znieczulenia ogólnego kotów - cz. IV. Aspekty kliniczne

Kolejnym po premedykacji etapem znieczulenia ogólnego jest indukcja, powodująca wprowadzenie pacjenta w sen podstawowy. Utrata przytomności umożliwia intubację, a w dalszej kolejności przejście na wziewne podtrzymanie znieczulenia ogólnego. Leki nasenne stosowane są zarówno do indukcji tego znieczulenia i podtrzymania snu podstawowego. Szybka indukcja umożliwia prawie natychmiastową kontrolę dróg oddechowych, intubację oraz łagodne przejście na anestezję wziewną celem podtrzymania znieczulenia.

DIAGNOSTYKA

Mocz jako materiał laboratoryjny

Badanie moczu zaleca się przede wszystkim w diagnostyce chorób układu wydalniczego. Mocz do badania można pobrać bezpośrednio w czasie mikcji, poprzez cewnikowanie lub cystocentezę. Sposób pobrania próbki determinuje interpretację uzyskanych wyników. Zarówno odpowiednie opisanie materiału, jego transport jak i przechowywanie wpływają na jakość uzyskanego wyniku i eliminują wystąpienie ewentualnych błędów przedlaboratoryjnych lub laboratoryjnych.

WARTO WIEDZIEĆ

Analiza cytologiczna wysięków opłucnowych

Gromadzenie się płynów w klatce piersiowej może być wynikiem zmian urazowych, zapalnych, zakaźnych, zatorowych bądź nowotworowych w obrębie opłucnej, płuc, serca lub śródpiersia.

PARAZYTOLOGIA

Dirofilarioza podskórna psów i kotów – nowa zoonoza w Polsce

Dirofilarioza podskórna psów i kotów powodowana jest przez dwa gatunki nicieni z rodzaju Dirofilaria. Spośród tych gatunków jedynie Dirofilaria repens została wykryta w Polsce. Pierwszy przypadek zarażenia D. repens u człowieka w Polsce został opublikowany w roku 2007, natomiast pierwsze przypadki dirofilariozy podskórnej u psów opublikowano w roku 2009. Te przypadki dirofilariozy podskórnej zarówno u człowieka jak i u psów były stwierdzane w Warszawie i okolicach. Jednakże możliwe jest, iż inwazja D. repens może również występować w innych częściach Polski.

FARMAKOLOGIA

Niesterydowe leki przeciwzapalne w terapii psów i kotów – wyzwanie dla lekarza weterynarii

Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ; ang - NSAIDs, non steroidal anti-inflammatory drugs) są powszechnie stosowane w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Lekarze weterynarii dysponują obecnie szeroką gamą preparatów z tej grupy leków. Celem artykułu jest przedstawienie działań niepożądanych NLPZ na błonę śluzową przewodu pokarmowego u psów i kotów oraz zasad leczenia zmian powstałych w wyniku uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego przez tę grupę leków.

GINEKOLOGIA

Wypadniecie pochwy u suk

Wypadanie pochwy u suk jest schorzeniem obserwowanym podczas rui lub w okresie okołoporodowym. Jego bezpośrednia przyczyną jest podwyższony poziom estrogenów. Z reguły dotyczy młodych suk dużych ras. Przypadkom tzw. prawdziwego wypadnięcia pochwy, występującego bardzo rzadko i jedynie podczas porodu, towarzyszyć może również wypadnięcie pęcherza, macicy i części okrężnicy. Ponadto wypadnięcie pochwy w zależności od nasilenia objawów możemy podzielić na wypadniecie I, II oraz III typu.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt. Część VIII – Echokardiograficzna diagnostyka chorób wrodzonych serca: podzastawkowe zwężenie aorty (SAS)

Podzastawkowe zwężenie aorty (subaortic stenosis, SAS) to często pojawiająca się wada wrodzona serca u psów ras dużych i olbrzymich. Rasami, u których problem ten występuje najczęściej są boksery, nowofundlandy, owczarki niemieckie, rottweilery i golden retrievery. Zwężenie drogi odpływu lewokomorowego może dotyczyć nie tylko okolicy podzastawkowej aorty, niekiedy stenoza dotyczy samej zastawki (zastawkowe zwężenie aorty, valvular stenosis, AS) i tkanek ponad zastawką (nadzastawkowe zwężenie aorty, supravalvular stenosis).

PRZEWODNIK

Badania dodatkowe w diagnostyce prostaty

Wśród chorób prostaty będących przyczyną konsultacji u lekarza weterynarii BPH stanowi ponad połowę przypadków. W bardzo wielu przypadkach u psów, przerostowi prostaty towarzyszą inne schorzenia, wśród których najczęściej występuje zapalenie prostaty. Niestety rutynowe badania kliniczne i diagnostyka obrazowa nie zawsze pozwalają wykluczyć inne choroby prostaty.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Terapia przewlekłej idiopatycznej biegunki z jelita grubego u otyłego psa z zastosowaniem suplementu probiotycznego

Niniejszy opis przypadku demonstruje skuteczne zastosowanie preparatu FORTIFLORA Canine w terapii przewlekłej idiopatycznej biegunki z jelita grubego u otyłego psa rasy rottweiler.

Żywienie

Związki biologicznie czynne w dietoterapii chorób dietozależnych. Cz. II.

W ostatnich latach, na podstawie badań epidemiologicznych populacji ludzi, stwierdzono dodatnią korelację między ilością spożywanych warzyw i owoców a zmniejszoną zachorowalnością, szczególnie na niektóre choroby cywilizacyjne: choroby naczyniowo-sercowe, niektóre nowotwory, alergie, obniżenie odporności czy przyspieszone starzenie się. Tak pozytywny wpływ przypisuje się biologicznie aktywnym substancjom występującym w owocach, warzywach i niektórych surowcach spożywczych. Wśród tych związków najszersze spektrum właściwości biologicznych posiadają związki polifenolowe, wśród których najliczniejsze są fl awonoidy.

Karmy holistyczne: trudna definicja, trudna odpowiedź

W ciągu ostatnich kilku lat dużą popularnością w krajach europejskich cieszą się karmy holistyczne. Stanowią one odrębną grupę produktów Super Premium, produkowanych na zasadach żywności naturalnej. Dzięki swoim cechom mogą stanowić dobrą aczkolwiek drogą alternatywę żywienia zwierząt z np. niepożądanymi reakcjami na pokarm.

KONIE

Wprowadzenie do rozrodu klaczy – cz. II. Nieprawidłowy cykl rujowy

Wśród zaburzeń cyklu rujowego klaczy wyróżnia się: zaburzenia rozwoju pęcherzyków jajnikowych, zaburzenia owulacji, zaburzenia funkcji ciałka żółtego oraz wynikające z nich zaburzenia zachowań rozrodczych. Ich znajomość ułatwia interpretację zachowań klaczy i diagnostykę różnicową stanu obecnego oraz daje podstawę do wyboru optymalnego leczenia.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

WYWIAD

O potrzebie wirtuozerii w chirurgii weterynaryjnej

Z dr n. wet. Januszem Bieżyńskim, specjalistą chirurgii weterynaryjnej, adiunktem w Klinice i Katedrze Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rozmawia Monika Cukiernik.

VET-NEWS

VET-NEWS

Nowy prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Vet Riders 2012, zakaz handlu zwierzętami, nowy oddział Kruuse - te wszystkie informacje właśnie tutaj!

VET-IMPREZY

Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet: "Praktycy Praktykom - dermatologia bez tajemnic"

Dermatologia weterynaryjna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny weterynaryjnej. Dlatego też bardzo cenna jest każda możliwość zdobycia nowych informacji i skorzystania z doświadczeń innych.

XXV Kongres WSAVA/FECAVA. Korea Południowa, Jeju, 12-16 października 2011 r.

Po Japonii i Tajlandii Korea Południowa była trzecim azjatyckim organizatorem kongresu WSAVA, na którym pojawiłem się jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Merial o kleszczach w Budapeszcie

12-14 października 2011 r. w Budapeszcie odbyło się organizowane już po raz 8. przez fi rmę Merial Sympozjum „Parazytozy i choroby przenoszone przez stawonogi”. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 uczestników niemal ze wszystkich krajów europejskich oraz z USA, RPA, Brazylii, Japonii i Izraela.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij