Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2012

Miło mi przekazać kolejny, kwietniowy numer „Weterynarii w Praktyce”. W tym wydaniu chciałam zwrócić Państwa uwagę na szeroko ujętą w kilku artykułach problematykę okulistyczną. Na temat nagłych przypadków okulistycznych oraz leczenia, rokowań i możliwych komplikacji wypowiedział się lek. wet. Jacek Garncarz. Z artykułem tym dobrze koresponduje tekst lek. wet. Agnieszki Wiśniewskiej pt.: „Znieczulenie psów i kotów do nagłych przypadków okulistycznych”. Poza tym opublikowaliśmy tekst lek. wet. Macieja Kiełbowicza na temat powikłań towarzyszących zwichnięciu soczewki u psów i kotów oraz artykuł lek. wet. Aleksandry Maluty dotyczący chorób oczu u gadów. Zapraszam również do przeczytania wywiadu z lek. wet. Jackiem Garncarzem – nie tylko o jego pasji do okulistyki weterynaryjnej, ale także o kondycji tej dziedziny medycyny weterynaryjnej w Polsce. Poza tym w numerze znajdą Państwo m. in. tekst na temat operacyjnego leczenia wrodzonego rozszczepu dłoni i nadgarstka u młodego psa dr n. wet. Piotra Trębacza oraz metod znieczulenia infuzyjnego u małych zwierząt dr n. wet. Piotra Skrzypczaka, a także kolejny z cyklu artykułów na temat echokardiografii autorstwa dr n. wet. Urszuli Bartoszuk-Bruzzone. Chciałam również zaprosić Państwa na konferencję pt.: „Nagłe przypadki okulistyczne” organizowaną przez naszą redakcję, która odbędzie się 14 kwietnia br. Prelegentami będą lek. wet. Jacek Garncarz i lek. wet. Agnieszka Wiśniewska, którzy przybliżą nam nie tylko problematykę wypadnięcia gałki ocznej, ran rogówki i powiek oraz tępych i penetrujących urazów gałki ocznej, ale także znieczuleń pacjentów z nagłymi urazami. Proszę pamiętać o naszym teście edukacyjnym. Cieszymy się, że do redakcji napływa coraz więcej prawidłowych odpowiedzi. Serdecznie Państwa zapraszam i mam nadzieję, że spotkamy się 14 kwietnia w Katowicach.

TEMAT NUMERU

Reklama i informacja w usługach weterynaryjnych – ograniczenia prawne

Abyśmy mogli skutecznie prowadzić naszą działalność usługową, musi dowiedzieć się o nas rynek. Innymi słowy trzeba zaznaczyć swoją obecność w danym środowisku.

CHIRURGIA

Operacyjne leczenie wrodzonego rozszczepu dłoni i nadgarstka u młodego psa

Rozszczep dalszego odcinka kończyny (ectrodactylia, „szczypce homara”), jest rzadko spotykaną wadą wrodzoną u psów. Charakteryzuje się obecnością podłużnej szczeliny rozdzielającej palce oraz śródręcze, która może sięgać do nadgarstka. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki operacyjnego leczenia rozszczepu dłoni i nadgarstka u młodego psa.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Ciąża urojona – jak pomóc właścicielowi i zwierzęciu?

Właściwie każdy właściciel niewysterylizowanej suki musiał doświadczyć przynajmniej raz objawów ciąży urojonej u swojej podopiecznej.

NAGŁE PRZYPADKI

Wstrząs i jego terapia – cz.I

Wstrząs jest to zespół objawów chorobowych wywołanych hipoperfuzją tkanek który może być wynikiem oligowolemii, nadmiernego powiększenia łożyska naczyniowego i niewydolności mięśnia sercowego. Objawami wstrząsu niezależnie od etiologii są ZAWSZE zaburzenia hemodynamiczne, zaburzenia metaboliczne, oraz zaburzenia czynności poszczególnych układów i narządów. Postępowanie z pacjentem w czasie wstrząsu obejmuje, w zależności od przyczyny, tlenoterapię, płynoterapię, podawanie NaHCO3, epinefryny, heparyny, kortykosterydów i antybiotyków.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

PCLAC - obiecująca alternatywa leczenia tradycyjnego

Choroby układu oddechowego są po schorzeniach ortopedycznych drugą najważniejszą przyczyną niewydolności wysiłkowej koni. U zwierząt młodych najczęściej są one powodowane przez czynniki zakaźne, takie jak bakterie czy wirusy, a u starszych powyżej 7 roku życia – alergiami wywoływanymi pleśniami i kurzem obecnym praktycznie w całym środowisku stajennym. Najczęstszą chorobą dróg oddechowych u koni zarówno rekreacyjnych jak i sportowych w średnim wieku jest RAO (ang.: recurrent airways obstruciton) – nawracająca obturacja dróg oddechowych, dotychczas nazywana COPD (ang.: chronic obstructive pulmonary disease) – przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

NAGŁE PRZYPADKI

Nagłe przypadki w okulistyce weterynaryjnej

Konieczność udzielenie pomocy pacjentowi z nagłym przypadkiem okulistycznym przez lekarza weterynarii tzw. pierwszego kontaktu, wymusza na nim zaznajomienie się z takimi stanami, aby mógł on podejmować szybkie i odpowiednie decyzje co do postępowania i leczenia, bo w stanach tych bardzo często właśnie te pierwsze decyzje warunkują późniejszy sukces leczenia.

OKULISTYKA

Powikłania towarzyszące zwichnięciu soczewki u psów i kotów

Badania przeprowadzono na 40 psach, u których zdiagnozowano zwichnięcie soczewki. W 32 przypadkach zwichnięcie dotyczyło przemieszczenia się soczewki do komory przedniej. W pięciu przypadkach zdiagnozowano nadwichnięcie soczewki. W czterech przypadkach zaobserwowano zwichnięcie soczewki z przemieszczeniem do komory ciała szklistego. U wszystkich kotów zdiagnozowano zwichnięcie soczewki do komory przedniej oka.

ANESTEZJOLOGIA

Znieczulenie psów i kotów do nagłych przypadków okulistycznych

Nieodłącznym elementem postępowania w nagłych przypadkach okulistycznych u małych zwierząt jest znieczulenie. Okolica oka oraz sama gałka oczna stanowią wrażliwe struktury, których zwierze często nie pozwala badać. Przeprowadzenie pełnego badania okulistycznego pourazowego w komforcie zarówno dla lekarza jak i zwierzęcia wymusza zastosowanie odpowiednich technik znieczulenia i terapii bólu.

Metody znieczulenia infuzyjnego u małych zwierząt

Znieczulenia infuzyjne zarówno domięśniowe, jak i dożylne ze względu na prostotę wykonania i brak potrzeby inwestycji w specjalistyczną aparaturę będą zawsze chętnie stosowane w codziennej praktyce weterynaryjnej. W anestezji domięśniowej zastosowanie znajduje przede wszystkim ketamina oraz jej analog tiletamina, obecnie niedostępny w Polsce. Znieczulenia dożylne opierają się zwykle na połączeniach silnego analgetyku – fentanylu z coraz powszechniej stosowanym w weterynarii anestetykiem infuzyjnym – propofolem.

DERMATOLOGIA

Najczęściej występujące dermatofitozy skóry psów i kotów: spojrzenie dermatologa klinicysty

W artykule przedstawiony został tok postępowania dermatologa klinicysty u psów i kotów w przypadkach podejrzenia dermatofitozy. Do grupy tych grzybic należą mikrosporoza i trychofitoza, które jak wskazują statystyki epizootyczne, stanowią ponad 90 % przypadków wszystkich chorób grzybiczych u psów i kotów. Dermatofity atakują keratynę włosa, pazurów i naskórka, wnikając do mieszków włosowych, zwykle powodując zmiany powierzchowne w naskórku. Występować mogą także nietypowe postaci choroby utrudniające rozpoznanie. Ze względu na wysokie ryzyko zakażeń ludzi i zwierząt rozpoznanie powinno być postawione podczas pierwszej wizyty.

PARAZYTOLOGIA

Ektopasożytnicze owady jako czynnik patogenny w dermatozach u psów i kotów

Pasożyty zewnętrzne u małych zwierząt są wszechobecne, szkodliwe nawet epizootycznie i na dodatek trudne do całkowitej eliminacji ze środowiska życia gospodarza. Do ektopasożytów zaliczamy szeroką gamę gatunków stawonogów z rzędu roztoczy, np. kleszcze, oraz z gromady owadów, a wśród nich pchły, wszoły, wszy, muchy, komary i ćmianki.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Prewalencja infekcji Anaplasma phagocytophilum i Borrelia burgdorferi s.l. u psów z poszczególnych województw Polski

Wiele już wiadomo na temat epidemiologicznego i epizootiologicznego znaczenia kleszczy twardych (Ixodidae) lecz nadal stanowią one dla lekarzy medycyny i lekarzy weterynarii wielką niewiadomą.

PRZEWODNIK

Łagodny przerost prostaty – wybór metody terapeutycznej

Pomimo, że istnieją różne metody leczenia łagodnego przerostu prostaty, wszystkie mające na celu zmniejszenie jej wielkości. Lekarz weterynarii powinien znać zalety i wady każdej metody, tak aby zalecić konkretnemu pacjentowi leczenie dostosowane do stanu klinicznego, biorąc jednocześnie pod uwagę oczekiwania jego właściciela (pies reproduktor, pies pracujący).

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt Część IX – Echokardiograficzna diagnostyka chorób wrodzonych serca: ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD), relatywnie często występująca wrodzona wada serca u psów i kotów, może występować jako wada pojedyncza lub mnoga – w takiej sytuacji pojawia się najczęściej równolegle ze zwężeniem zastawkowym tętnicy płucnej (PS), przetrwałym przewodem tętniczym Botalla (PDA), zwężeniem podzastawkowym aorty (SAS) lub z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (atrial septal defect, ASD).

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

DIAGNOSTYKA

USG tarczycy u psów i kotów - technika badania

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów badania USG narządu tarczowego. Dokładna znajomość anatomii szyi oraz odpowiednio dobrane parametry pomiarów i typ głowicy ultrasonograficznej pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie tego badania.

Żywienie

Żywienie w chorobie nowotworowej. Cz. I.

Żywienie w chorobie nowotworowej ma czasami decydujące znaczenie w utrzymaniu zwierzęcia przy życiu w czasie prowadzonego leczenia oraz w prawidłowym powrocie do zdrowia już po zakończonym postępowaniu farmakologicznym. Prawidłowo prowadzone postępowanie dietetyczne polega m. in. na prawidłowym doborze składników odżywczych o wysokiej wartości biologicznej, gdyż tylko dzięki temu możliwe będzie niedopuszczenie do wyniszczenia organizmu.

GADY

Problemy okulistyczne gadów

Zaburzenia ze strony oczu u gadów są dość częste. W wielu przypadkach są efektem błędów pielęgnacyjnych oraz żywieniowych. Nierzadko wśród przyczyn chorób oczu są infekcje bakteryjne lub inwazje pasożytnicze. Zdarzają się także wady rozwojowe oraz nowotwory oczu i powiek. Zawsze jednak leczenie musi przebiegać wielotorowo i być połączone z poprawą warunków utrzymania.

WARTO WIEDZIEĆ

Choroby oka tła immunologicznego

Publikacja stanowi fragment książki pt. Immunologia kliniczna psów i kotów Michaela J. Daya.

WYWIAD

Lubię świat w skali mikro

Z Jackiem Garncarzem – lekarzem weterynarii, specjalizującym się w okulistyce weterynaryjnej, autorem ponad 40 artykułów w czasopismach branżowych i 15 w pismach dla miłośników zwierząt, rozmawia Monika Cukiernik.

VET-IMPREZY

Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna

25 i 26 lutego br. kilkuset lekarzy weterynarii pasjonujących się kardiologią miało okazję wysłuchać eksperckich wykładów, które odbyły się w Warszawie i Katowicach.

Warsztaty anestezjologiczne z firmą ScanVet

Firma ScanVet zaprasza lekarzy weterynarii na specjalistyczne warsztaty z zakresu anestezjologii, które prowadzi dr n. wet. Piotr Skrzypczak. Głównym celem spotkań jest kreowanie standardów postępowania anestezjologicznego w weterynarii. Spotkania odbyły się już we Wrocławiu, Legnicy, Chorzowie i Katowicach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij