Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2012

Drodzy Czytelnicy! Przed Państwem kolejny, ostatni przed wakacjami, numer „Weterynarii w Praktyce”. Zbliżające się lato, to wyczekiwany przez nas wszystkich czas odpoczynku i wyjazdów w gronie najbliższych. Coraz częściej jednak w podróżach towarzyszą nam nie tylko przyjaciele i rodzina, ale również zwierzęta. Warto zatem wiedzieć, jakie są uregulowania prawne dotyczące przywożenia zwierząt towarzyszących do różnych krajów Unii Europejskiej, jakie szczepienia i dokumenty musi posiadać zwierzę. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdą Państwo w napisanym przez lek. wet. Annę Kuziemską artykule pt.: „Nowe uregulowania prawne dotyczące podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi”. Tematem numeru jest tekst lek. wet. Roberta Marczaka na temat sposobu działania Weterynaryjnego Banku Krwi im. Milusia. W artykule tym znajdą Państwo informacje na temat przechowywania i sposobu podawania preparatów krwi, konfliktu serologicznego oraz powikłań przetoczeniowych. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę również na artykuł pt.: „Leki immunomodulujące stosowane w medycynie weterynaryjnej psów i kotów” napisany przez lek. wet. Macieja Grzegorego wraz ze współautorami. Została w nim opisana specyfika immunomodulatorów, wskazania do stosowania ich oraz podział na naturalne, półsyntetyczne oraz syntetyczne. Autorzy szeroko opisali każdą z tych grup podając przykładowe preparaty o działaniu immunomodulującym. W tym numerze znajdą Państwo również kolejne części artykułów z poprzednich numerów, między innymi tekst na temat badania cytologicznego w dermatologii psów i kotów napisany przez dr n. wet. Joannę Czogałę i lek. wet. Joannę Karaś-Tęczę. Ponadto dr n. wet. Piotr Sławuta i Pola Borusewicz przygotowali drugą część artykułu na temat wstrząsu oraz znaczenia płynoterapii w jego przebiegu. Dziękuję za tak liczne przybycie na naszą konferencję „Nagłe przypadki okulistyczne”. Cieszy mnie fakt, że tematyka spotkania przypadła Państwu do gustu i że tak liczne były pytania kierowane do prelegentów – lek. wet. Jacka Garncarza i lek. wet. Agnieszki Wiśniewskiej. Fotorelację z tego wydarzenia drukujemy na str. 73. Przypominam Państwu o teście edukacyjnym, który prowadzony jest na naszych łamach. Pozwala on na zdobycie aż 25 pkt edukacyjnych w ciągu roku. Wypełnione testy można przysyłać systematycznie lub zbiorczo pod koniec roku.

TEMAT NUMERU

Psi i koci bank krwi

Artykuł pokazuje sposób działania Weterynaryjnego Banku Krwi im. Milusia, opisuje preparaty krwi, sposoby ich przechowywania, podawania i wskazania do użycia. Przybliża także zagadnienie grup krwi u psów i kotów, zjawisko konfliktu serologicznego oraz powikłań poprzetoczeniowych. W ostatniej części wskazuje na możliwe zastosowanie preparatów krwi w hodowli zwierząt.

NAGŁE PRZYPADKI

Wstrząs i jego terapia – Cz.II. Płynoterapia w przebiegu wstrząsu

Podstawą leczenia wstrząsu, niezależnie od jego etiologii, jest przywrócenie prawidłowego wypełnienia naczyń krwionośnych przy pomocy płynów wyrównawczych – krystaloidów i koloidów. Pierwsze zawierają elektrolity lub glukozę, natomiast drugie mają w swoim składzie cząsteczki o wysokiej masie, które nie są w stanie dyfundować przez ścianę naczynia krwionośnego. W terapii wstrząsu stosować można obie grupy płynów lub mieszać je ze sobą w odpowiednich proporcjach.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Leki immunomodulujące stosowane w medycynie weterynaryjnej psów i kotów

Stosowanie preparatów podnoszących odporność organizmu, tj. immunomodulatorów, jest często wykorzystywane w leczeniu różnorodnych chorób psów i kotów. W artykule zostaną przedstawione i opisane aktualne substancje podnoszące odporność u psów i kotów, dawkowanie oraz sposoby podawania, a także wykorzystanie w terapii chorób małych zwierząt.

NEUROLOGIA

Wewnątrzczaszkowe przyczyny padaczki – diagnozowanie i leczenie

Padaczka to jeden z najczęstszych objawów towarzyszących chorobie neurologicznej. Ten artykuł poświęcony jest przyczynom wewnątrzczaszkowym padaczki wtórnej, sposobom diagnozowania i leczenia.

KAZUISTYKA

Endokrynologia w praktyce. Niedoczynność tarczycy u psa – przypadek kliniczny

Niedoczynność tarczycy jest jedną z najczęstszych endokrynopatii psów. Zwykle ma przebieg typowy, gdzie objawami dominującymi są: otyłość, ospałość i problemy skórne. Jednak w praktyce spotykamy wiele przypadków powikłań układowych, w tym neuropatii uwarunkowanych niedoborem hormonów tarczycy. Artykuł jest opisem przypadku 7-letniego labradora, u którego występowały zaburzenia neurologiczne uwarunkowane hipotyreozą.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt. Część IX – Echokardiograficzna diagnostyka chorób wrodzonych serca: ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)

ASD jest relatywnie rzadką wadą wrodzoną serca u psów (występuje u ok 1% populacji). Jeszcze rzadziej pojawia się u kotów. Rasami psów, u których możemy mieć najczęściej do czynienia z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej są boksery, owczarki staroangielskie i samojedy. Sposób dziedziczenia wady nie został jeszcze poznany.

DIAGNOSTYKA

Analiza osadu i badanie mikrobiologiczne moczu. Cz. II

Głównymi elementami morfotycznymi identyfikowanymi i ocenianymi w osadzie moczu są erytrocyty, leukocyty i komórki nabłonka. Ważne znaczenie kliniczne mają również wałeczki i kryształy obecne w badanej próbce. Ocena osadu moczu jest diagnostycznie istotna głównie w chorobach układu wydalniczego, zwłaszcza dróg wyprowadzających mocz. Do badań mikrobiologicznych najbardziej nadaje się próbka moczu pobrana poprzez cystocentezę.

DERMATOLOGIA

Badanie cytologiczne psów i kotów w codziennej praktyce dermatologicznej. Cz. II – Przydatność cytodiagnostyki w przypadkach alergicznych chorób skóry

Badanie cytologiczne zmian skórnych przeprowadzone i zinterpretowane w prawidłowy sposób może dostarczyć bezcennych wskazówek diagnostycznych i terapeutycznych. Przystępując do cytodiagnostyki u pacjenta dermatologicznego należy uświadomić sobie, na jakie pytania w przypadku danej choroby możemy uzyskać odpowiedź. Analiza cytologiczna w przebiegu chorób alergicznych u psów pozwala przede wszystkim na weryfikację obecności powikłań infekcyjnych i co z tym związane na podjęcie prawidłowego leczenia.

HISTOPATOLOGIA

Przypadek grzybicy wątroby i płuc jeża europejskiego /Erinaceus europeus/, badanie pośmiertne

W artykule opisano przypadek ziarniniakowego zapalenia wątroby i płuc wywołanego przez czynnik grzybiczy. Na podstawie morfologii tkanek grzyba oraz ich wybarwienia w badaniu mikroskopowym, stwierdzono że należy on do rodziny Mucoraceae. Najbardziej zaawansowane zmiany martwicze znaleziono w wątrobie, co może wskazywać iż były to ogniska pierwotne, z których później infekcja rozprzestrzeniła się na przeponę i płuca. Grzyby z rodziny Mucoraceae rozprzestrzeniają się drogą naczyń krwionośnych i taki właśnie rodzaj inwazji zaobserowowano podczas badania pośmiertnego tkanek.

ENDOSKOPIA

Endoskopia w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego przebiegających z przewlekłymi wymiotami u psów

W artykule przedstawiono wykorzystanie endoskopii w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego psów w oparciu o przypadki kliniczne. Opisy przypadków dotyczą wrzodów żołądka, nowotworu żołądka oraz obecności ciała obcego w żołądku.

Żywienie

Żywienie w przewlekłej niewydolności nerek u psa

Ze względu na bardzo ważna rolę, jaką pełnią nerki w utrzymaniu homeostazy całego organizmu, bardzo ważne jest prawidłowe żywienie zwierząt, szczególnie tych genetycznie predysponowanych, w sposób niedopuszczający do powstawania przewlekłej niewydolności nerek. Natomiast w postępowaniu dietetycznym zwierząt już chorych właściciele muszą bezwzględnie stosować się do zasad żywienia dzięki, którym nie będzie dochodziło do dalszego postępującego uszkodzenia nerek u psa.

KONIE

Dermatologia koni Cz. II. Choroby skóry o podłożu immunologicznym

U koni mamy do czynienia z szeregiem chorób o podłożu immunologicznym. Leczenie ich jest często problematyczne i wymaga czasu. W artykule zostały przedstawione najczęściej spotykane; toczeń rumieniowaty i pęcherzyca liściasta, oraz rzadziej występująca skrobiawica skóry.

VET-PRESS

Nowe uregulowania prawne dotyczące podróżowania ze zwierzętami

Nowe uregulowania prawne zmieniają dotychczasowe warunki podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi. Każde zwierzę musi być najpierw trwale oznakowane poprzez implantację transpondera, a następnie odpowiednio zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W kilku unijnych krajach wprowadzono całkowity zakaz wwożenia psów ras uznanych za niebezpieczne.

WYWIAD

Rozród – czym to pachnie?

Z dr. n. wet. Michałem Dzięciołem, adiunktem w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, rozmawia Monika Cukiernik

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-NEWS

VET-NEWS

Wybór nowego dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Vet Cup 2012, nowa receptura suchej karmy dla psów - te i inne informacje właśnie tutaj!

VET-IMPREZY

Lekarze weterynarii w walce z otyłością zwierząt

Lekarze weterynarii z całej Polski wzięli udział w konferencjach poświęconych tematyce otyłości psów i kotów pod wspólnym tytułem „Lekarze weterynarii w walce z otyłością zwierząt”, które odbyły się w czterech miastach: Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku. Spotkania były jednym z działań kampanii edukacyjnej „Ważą się losy psów i kotów”, kierowanej do środowiska lekarzy weterynarii oraz właścicieli i miłośników psów i kotów.

Nagłe przypadki okulistyczne

Dziesiątki pytań, wiele ciekawych wniosków i olbrzymia dawka wiedzy to obraz konferencji „Nagłe przypadki okulistyczne”, która odbyła się 14 kwietnia br. w Katowicach.

Aktualne aspekty niewydolności serca u psów i kotów – diagnostyka i terapia

25 marca w Warszawie oraz 1 kwietnia w Katowicach odbyła się konferencja firmy Novartis pt. „Aktualne aspekty niewydolności serca u psów i kotów – diagnostyka i terapia”.

DERMO 2012 – seminaria dermatologiczne fi rmy Virbac

Firma Virbac – światowy lider w dziedzinie dermatologii weterynaryjnej, oprócz innowacyjnych rozwiązań i pełnej gamy produktów, oferuje lekarzom weterynarii specjalny program edukacyjny wspierający ich codzienne działania w praktyce lekarskiej.

VetForum i VetMedica już za nami

21-22 kwietnia 2012 r. w Łodzi odbyły się II Kongres Praktyki Weterynaryjnej i VIII Targi Medycyny Weterynaryjnej. Łącznie w wydarzeniach tych brało udział firm reprezentujących różne dziedziny weterynarii oraz ponad półtora tysiąca zwiedzających.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij