Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2014

Zaburzenia motoryki żołądka u psów i kotów - opóźnione opróżnianie żołądka – temat wydania. W numerze: babeszjoza kotów, zakażenia dróg moczowych, dziedziczna arytmia komorowa owczarków niemieckich, epidemiologia chłoniaka złośliwego u psów oraz diagnostyka najczęściej występujących parazytoz u psów i kotów stwierdzanych w praktyce weterynaryjnej. Polecamy opis przypadku pierwotnego nowotworu wątroby u psów i kotów.

VET-NEWS

Vet-News

O szczurach przyszłości, studenckiej konferencji weterynaryjnej, konferencji VetCo i nie tylko przeczytasz w naszym dziale VetNews!

POLECAMY

Regulamin organizacyjny zakładu leczniczego dla zwierząt

W artykule przedstawiono wymogi stawiane przez przepisy prawa w zakresie związanym z tworzeniem i modyfikacją regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt oraz wynikające z tego obowiązki, spoczywające na podmiocie tworzącym zakład leczniczy dla zwierząt.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Płynna rewolucja

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma schorzeniami naszych pupili. Do szeregu chorób wywołanych obniżeniem odporności organizmu, problemów z układem ruchowym (kości, stawy) i pokarmowym dołączyły również choroby cywilizacyjne, np. otyłość i zwiększona podatność na stres.

CHOROBY ZAKAŹNE

Babeszjoza kotów

W niniejszym artykule przedstawiono aktualne informacje dotyczące etiologii, przebiegu klinicznego, rozpoznawania i leczenia kociej babeszjozy. Choroba wywoływana jest przez pasożyty krwi z rodzaju Babesia. Na świecie stwierdzono istnienie wielu gatunków tych pasożytów. Ostateczne rozpoznanie zarażenia polega na wykazaniu obecności pierwotniaków w rozmazach krwi w obrębie erytrocytów lub też na podstawie dodatnich wyników PCR. W leczeniu inwazji stosowane są leki przeciwpierwotniacze. Istotne znaczenie przypada także terapii wspomagającej. Prymachina jest lekiem z wyboru w leczeniu kociej babeszjozy. Rokowanie zależy od nasilenia objawów chorobowych stwierdzanych u pacjentów. Współczynnik śmiertelności w przebiegu inwazji wynosi 15-20%.

PARAZYTOLOGIA

Diagnostyka najczęściej występujących parazytoz u psów i kotów stwierdzanych w praktyce weterynaryjnej

Prawidłowe rozpoznawanie zarażeń pasożytniczych u psów i kotów jest podstawą działalności weterynaryjnej. Artykuł przedstawia w uproszczonej formie opis najczęściej występujących pasożytów u tej grupy pacjentów oraz dostępne metody ich diagnozowania. Zawiera także dane dotyczące próbek do badań parazytologicznych, a opis metod diagnostycznych jest uzupełniony o praktyczne wskazówki.

GASTROENTEROLOGIA

Zaburzenia motoryki żołądka u psów i kotów – opóźnione opróżnianie żołądka

Opóźnione opróżnianie żołądka jest najczęstszym zaburzeniem dotyczącym motoryki przewodu pokarmowego u psów i kotów. Przyczyny tego zaburzenia związane są z mechaniczną niedrożnością, nieprawidłową aktywnością motoryczną żołądka oraz mają podłoże idiopatyczne. Natomiast najczęstszym objawem klinicznym występującym przy opóźnionym opróżnianiu żołądka są wymioty. Rozpoznawanie opóźnionego opróżniania żołądka powinno opierać się na wywiadzie, badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych krwi, badaniu radiologicznym przeglądowym i kontrastowym, ultrasonografi i, endoskopii oraz ewentualnie laparotomii diagnostycznej. W leczeniu objawowym opóźnionego opróżniania żołądka stosuje się odpowiednie postępowanie dietetyczne i leki prokinetyczne.

NEFROLOGIA

Zakażenia dróg moczowych

Do zakażenia dróg moczowych dochodzi, gdy zostaje zachwiana równowaga pomiędzy zjadliwością bakterii a siłami obronnymi organizmu. Adhezyny i endotoksyny są głównym orężem bakterii. Organizm broni się między innymi przy pomocy odpowiedniego pH i ciężaru właściwego moczu oraz prawidłowej mikcji. Należy zawsze dążyć do określenia patogenu, wykonując badanie mikrobiologiczne. W przypadku zakażeń prostych antybiotykoterapię należy stosować przez 10-14 dni, a w powikłanych– 4-6 tygodni.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Diagnostyka i leczenie choroby von Willebranda u psów

Czynnik von Willebranda jest multimeryczną glikoproteiną uczestniczącą w procesie krzepnięcia krwi. Molekuła ta obecna jest w komórkach śródbłonka naczyń, megakariocytach, cytoplazmie płytek krwi i w osoczu. Jej fizjologiczna rola polega na pośredniczeniu w adhezji trombocytów do ściany uszkodzonego naczynia krwionośnego oraz na transporcie VIII czynnika krzepnięcia krwi. Wrodzony niedobór tego czynnika jest jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń procesów hemostazy, najczęściej występującej u psów ras: doberman, owczarek szetlandzki, terier szkocki, golden retriever czy pudel.

KARDIOLOGIA

Dziedziczna arytmia komorowa owczarków niemieckich

Dziedziczna arytmia komorowa występuje u młodych owczarków niemieckich pomiędzy 4. a 24. miesiącem życia. Chore psy nie wykazują zwykle żadnych niepokojących objawów, a najczęściej opisywaną kliniczną manifestacją choroby jest nagła śmierć sercowa. Zakres zaburzeń rytmu serca stwierdzanych w badaniu EKG waha się od pojedynczych dodatkowych pobudzeń komorowych aż do częstoskurczu komorowego. Po ukończeniu drugiego roku życia objawy te zwykle ustępują samoistnie.

ORTOPEDIA

TTA Rapid – ciekawa alternatywa do operacji uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego

TTA Rapid (Tibial Tuberosity Advancement Rapid) jest obecnie najnowszą modyfikacją klasycznej techniki TTA (Tibial Tuberosity Advancement). Zabieg ma na celu stabilizację stawu kolanowego u zwierząt z zerwanym lub częściowo uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim. Technika zabiegu opiera się na wykonaniu osteotomii kości piszczelowej i wysunięciu guzowatości kości piszczelowej w taki sposób, aby kąt pomiędzy powierzchnią stawową kości piszczelowej a więzadłem prostym rzepki wynosił 90°. Do stabilizacji odłamów służy specjalnie zaprojektowana klatka tytanowa.

DERMATOLOGIA

Wyłysienie na tle psychogennym u kotów – zawsze sprawdzaj, czy to na pewno ostateczne rozpoznanie

Wyłysienia na tle psychogennym u kotów należą do dermatoz psychogennych (neurodermatoz) i przejawiają się głównie jako powtarzające się i przymusowe wylizywanie skóry skutkujące utratą włosa o niezapalnym charakterze. Ostateczną diagnozę tej choroby możemy postawić dopiero po przeprowadzeniu wyczerpującego procesu diagnostycznego, polegającego na wykluczeniu wszystkich innych schorzeń przebiegających u kotów z niezapalnymi wyłysieniami.

DIAGNOSTYKA

Badanie ultrasonografi czne węzłów chłonnych u psów i kotów

Badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych jest jednym z wielu badań, które powinny być wykonane w przypadku stwierdzenia limfadenopatii. W odróżnieniu od histopatologicznej oceny materiału z BAC badanie ultrasonograficzne powierzchniowych węzłów chłonnych jest prostą i nieinwazyjną metodą badawczą, która pozwala na ocenę wielkości, kształtu i struktury węzłów chłonnych. Umożliwia to postawienie wstępnej diagnozy oraz podjęcie dalszego postępowania diagnostycznego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Ubezpieczenia weterynaryjne – to nie nowość, a jednak...

Pierwsze w Polsce ubezpieczenie psa i kota pojawiło się na rynku wiele lat temu. Choć to powinno wystarczyć, żeby klienci oswoili się z tym produktem, dalej bardzo daleko mu do popularności innych ubezpieczeniowych rozwiązań.

ONKOLOGIA

Epidemiologia chłoniaka złośliwego u psów

Chłoniak u psów jest postępującą śmiertelną chorobą, której przyczyną jest niepohamowany rozrost komórek układu limfatycznego. W niniejszej pracy podjęto próbę znalezienia związku pomiędzy występowaniem postaci wieloogniskowej chłoniaka u psów a rasą, wiekiem oraz płcią diagnozowanych pacjentów Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Żywienie

Immunomodulacja: leczenie żywieniem – cz. II

Na poziomie molekularnym stres opóźnia stan zapalny poprzez zmniejszenie skuteczności nadzoru immunologicznego mediowanego przez L-selektynę (CD62L), a realizowanego przez fagocyty (Kehrli et al., 61-81). Stres obniża ilość IFN-delta wydzielanego przez limfocyty, może też zmniejszać skuteczność prezentacji antygenu poprzez obniżenie ekspresji cząsteczek MHC klasy II na komórkach APC, a przez to opóźnić lub upośledzić reakcje immunologiczne na szczepionkę.

KAZUISTYKA

Pierwotny nowotwór wątroby u gołębia – opis przypadku

Pierwotne nowotwory wątroby są bardzo rzadkie u ptaków. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przypadku raka wątrobowokomórkowego u 8-miesięcznego gołębia pocztowego. Rozpoznanie opierało się na objawach klinicznych i wynikach badań mikroskopowych. Objawami dominującymi w badaniu klinicznym gołębia były: brak apetytu, duszność i postępująca apatia. Badanie palpacyjne pacjenta wykazało opór w przedniej części jamy brzusznej, natomiast badanie radiologiczne ujawniło gromadzenie płynu w jamie ciała, a także niesymetryczne powiększenie wątroby.

WARTO WIEDZIEĆ

Atlas cytologii psów i kotów

Publikacja stanowi fragment książki Atlas cytologii psów i kotów (wyd. Galaktyka).

ZAGADKA

Rozwiązanie zagadki elektrokardiograficznej nr 1

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

O badaniach jakościowych produktów leczniczych weterynaryjnych, zmianie stawki podatku od badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie - przeczytasz tutaj!

VET-KWESTIONARIUSZ

Każdy przypadek jest inny...

Dr n. wet. Marcin Jankowski pracuje w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest nauczycielem akademickim. Chętnie przekazuje swą wiedzę studentom, jak i lekarzom weterynarii podczas studiów podyplomowych.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

DRODZY CZYTELNICY! Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-PRESS

Studentka weterynarii w Nowej Zelandii

Zeszłego roku, w mroźny walentynkowy wtorek, rozpoczęłam w Berlinie trwający dwa dni lot do Nowej Zelandii, wyspiarskiego państwa na Pacyfiku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij