Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2012

Droczy Czytelnicy! Wakacyjny czas dobiegł końca. Mam nadzieję, że był on okazją do odpoczynku, zebrania sił i energii do codziennej pracy i niesienia pomocy pacjentom. Ci z Państwa, którzy pracują w klinikach i gabinetach w dużych miastach, na pewno często w swojej pracy spotykają się ze zwierzętami, które uległy nagłemu przypadkowi. Są to pacjenci wielourazowi, którym niejednokrotnie pomoc niesiona musi być natychmiast. Nie ma chwili na wahanie się. Są to trudne sytuacje, wymagające nie tylko wiedzy z udzielania pierwszej pomocy, ale również opanowania i zachowania przysłowiowej „zimnej krwi”. Właśnie temu trudnemu tematowi poświęcił swoją uwagę lek. wet. Rafał Niziołek, opisujący w swoim artykule system oceny pacjenta, który uległ wypadkowi, schematy postępowania, stany wymagające szybkiej interwencji lekarskiej itp. W tym wydaniu „Weterynarii w Praktyce” chciałabym zwrócić Państwa uwagę również na kolejną część artykułu na temat syndromu brachycefalicznego światowej sławy specjalisty w dziedzinie chirurgii – prof. dr Gilles Dupré z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu. Tak jak poprzednio, tekst napisany jest w języku polskim i angielskim i obfituje w wiele interesujących informacji – embiorolgia syndromu, anatomiczne i funkcjonalne zmiany w drogach oddechowych ras brachycefalicznych, charakterystyka niedrożności wielopoziomowej itp. Tematem numeru jest artykuł lek. wet. Rafała Ciągarlaka pt. „Stosowanie produktów leczniczych u zwierząt i wystawianie recept przez lekarzy weterynarii”. Znajdą w nim Państwo informacje na temat uregulowań prawnych obowiązujących w odniesieniu do stosowania produktów leczniczych u zwierząt i wystawiania recept przez lekarzy weterynarii. Pragnę zachęcić Państwa do udziału w naszej konferencji „Nagłe przypadki w weterynarii”, która odbędzie się już 22 września w Katowicach. Będzie ona okazją do omówienia kwestii związanych ze znieczuleniem podczas krótkich procedur diagnostycznych i chirurgicznych, leczeniem ostrego bólu, postępowaniem i błędami w stanach nagłych i wielu innych. Mam nadzieję, że w licznym gronie spotkamy się we wrześniu w Katowicach!

TEMAT NUMERU

Stosowanie produktów leczniczych u zwierząt i wystawianie recept przez lekarzy weterynarii

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych obowiązujących w odniesieniu do stosowania produktów leczniczych u zwierząt i wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

CHIRURGIA

Chirurgia dróg oddechowych. Syndrom brachycefaliczny - wprowadzenie

Rasy brachycefaliczne od ras mezocefalicznych i dolichocefalicznych odróżnia skrócona czaszka i otwarte oczodoły. Charakterystyczne dla tych ras są również różne cechy typowe dla młodych zwierząt (Lauruschkus 1942). Rasy zazwyczaj uznawane za brachycefaliczne według powyższych definicji to boston terier, buldog angielski, buldożek francuski, mops, pekińczyk, shih tzu, cavalier king charles spaniel. Ta lista często również obejmuje psy ras dużych, takie jak bokser, dog de bordeaux i bull mastiff oraz niektóre rasy miniaturowe, takie jak yorkshire terier oraz pinczer miniaturowy.

CHOROBY GADÓW

Wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej. Czy to na pewno wątroba?

ALP uznawane jest, za główny wskaźnik chorób wątroby, ale również może być wskaźnikiem chorób innych narządów. W przypadku stwierdzenia podwyższonej aktywności ALP powinno wykonać się badania dodatkowe w celu rozpoznania ewentualnych pozawątrobowych przyczyn jej wzrostu.

DERMATOLOGIA

Badanie cytologiczne w codziennej praktyce dermatologicznej psów i kotów. Cz. III – Cytodiagnostyka wybranych nowotworów i zmian rzekomo-nowotworowych skóry

Choroby nowotworowe skóry stanowią wysoki odsetek wszystkich schorzeń onkologicznych psów i kotów. Znakomitą metodą diagnostyczną w przypadku nowotworów tego narządu jest badanie cytologiczne, zarówno z zastosowaniem techniki biopsji cienkoigłowej jest technik odciskowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że skóra jako narząd wyeksponowany, a zatem łatwo dostępny, gwarantuje znikomą inwazyjność w trakcie pozyskiwania materiału cytologicznego.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt. Część XI – Echokardiograficzna diagnostyka nabytych chorób serca: kardiomiopatia rozstrzeniowa psów (DCM)

Kardiomiopatie to grupa chorób dotyczących bezpośrednio tkanki mięśniowej serca. Pierwotne kardiomiopatie, to choroby rozwijające się najczęściej idiopatycznie, nie będąc rezultatem zaburzeń systemowych organizmu, żadnych wad wrodzonych ani nabytych serca. Kardiomiopatia rozstrzeniowa to najczęstsza z tej grupy chorób pojawiająca się u psów, sporadycznie także u kotów. Wiadomo, że DCM w przeważającej większości jest chorobą specyficzną dla konkretnych ras psów takich jak m. in. dobermany, dogi niemieckie, boksery, cocker spaniele.

DIAGNOSTYKA

Cystoskopia – badanie dodatkowe układu moczowego

Cystoskopia zyskuje szerokie zastosowanie w diagnostyce i leczeniu układu moczowego u psów i kotów. Badanie endoskopowe, jako mało inwazyjna procedura, jest wykorzystywana coraz częściej w medycynie weterynaryjnej. Autorzy opisali wskazania, wyposażenie oraz przygotowanie pacjenta do badania urologicznego zwierząt.

KAZUISTYKA

Cukrzyca u psa – poważne wyzwanie terapeutyczne i dietetyczne. Cz. III. Przypadek kliniczny

Znajomość metabolizmu zdrowego zwierzęcia jest niezbędna do pełnego zrozumienia wielu skomplikowanych procesów chorobowych. Prawidłowa przemiana obejmuje zarówno fizjologiczne zmiany metabolizmu, jak i jego adaptację w zależności od stanu organizmu. Zaburzenia metabolizmu mogą być wynikiem między innymi niedoborów żywieniowych, braku enzymów czy też nieprawidłowego wydzielania hormonów. Ważnym przykładem choroby wynikającej z nieprawidłowego metabolizmu jest właśnie cukrzyca.

NAGŁE PRZYPADKI

Kiedy liczą się minuty… Wstępna stabilizacja pacjenta w ciężkim stanie klinicznym. Cz. I.

Celem dla lekarzy zajmujących się pacjentami w stanach nagłych jest zapewnienie właściwej pomocy w jak najkrótszym czasie. Najważniejsza jest szybka ocena stanu klinicznego pacjenta i selekcja, która pozwala na określenie czy niezbędne są natychmiastowe działania mające pomóc pacjentom. W pierwszej kolejności dokonywana jest szybka ocena stanu układu krążenia i oddychania oraz wykonywane jest badanie neurologiczne. Procedura ta jest zgodna ze schematem zwanym ABCDE. Po wstępnej ocenie ABC wskazane jest wykonanie podstawowych badań dodatkowych, które zwiększają ilość informacji o stanie klinicznym pacjenta. Prawidłowo i szybko wykonana wstępna ocena stanu pacjenta i rozpoczęcie ukierunkowanej terapii stabilizacyjnej zwiększają szanse na skuteczne leczenie i poprawiają rokowanie. Główną regułą medycyny ratunkowej jest leczenie w pierwszej kolejności przypadłości zagrażających życiu.

Identyfikacja zaburzeń zagrażających życiu: wstępne badanie pacjentów

Publikacja stanowi fragment książki pt. „Podręcznik stanów nagłych oraz intensywnej opieki medycznej u małych zwierząt”.

PARAZYTOLOGIA

Przebieg i zwalczanie parazytoz w hodowlach psów

Podczas doświadczenia umieszczono 30 szczeniąt rasy Beagle, pochodzących od różnych hodowców, w warunkach mających imitować te panujące w hodowli psów. Zdecydowano się na wybranie warunków o najwyższym standardzie, będących wzorowymi dla każdej psiej hodowli. Przez cały okres doświadczenia zwierzęta przebywały pod opieką lekarza weterynarii.

WARTO WIEDZIEĆ

Mechanizmy komunikacji chemicznej. Cz. II

Komunikacja chemiczna jest najstarszym sposobem komunikacji międzyosobniczej. Odpowiada ona za tworzenie oraz modyfikację zachowań organizmów żywych i dotyczy to zarówno poszczególnych osobników, jak i również całych grup organizmów. Najważniejszą i budzącą najwięcej emocji kategorią substancji semiochemicznych oddziałujących wewnątrzgatunkowo są z całą pewnością feromony. W praktyce weterynaryjnej, oprócz feromonów płciowych, szerokie zastosowanie znajdują tzw. feromony kojące, wykorzystywane m.in. u psów do redukowania stresu związanego z transportem, lękiem separacyjnym, natomiast u kotów pozwalające eliminować skutki stresu socjalnego, objawiające się na przykład znaczeniem terenu lub drapaniem.

Rozpoznawanie guzów komórek tucznych – nowe aspekty

Guzy komórek tucznych należą do najczęściej spotykanych nowotworów skóry u psów. Mogą one występować pojedynczo lub mnogo, a także przybierać bardzo różne postaci kliniczne.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-NEWS

Vet-News

Wyniki raportu CBOS, Przedkongresowy Turniej Golfowy, nowy kierunek studiów na SWPS w Poznaniu - te wszystkie informacje właśnie tutaj!

VET-PRESS

Liczy się dobry wynik

Z prof. dr. hab. Janem Twardoniem, dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach 2008-2012, rozmawia Monika Cukiernik.

Kraków ma swoją weterynarię!

Z prof. dr. hab. Januszem Żmiją, rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rozmawia Monika Cukiernik.

WYWIAD

Bo sukces ma wielu ojców

Z lek. wet. Rafałem Niziołkiem, specjalistą w zakresie chorób układu krążenia i układu oddechowego oraz intensywnej terapii u zwierząt, rozmawia Monika Cukiernik.

VET-IMPREZY

I Sympozjum Diagnostyki Weterynaryjnej – Patologia Kliniczna

29.06-1.07 odbyło się I Sympozjum Diagnostyki Weterynaryjnej – Patologia Kliniczna, zorganizowane przez firmę HORIBA Medical i dr Janinę Łukaszewską.

„Co poszło niezgodnie z planem? Jak zapobiegać błędom w praktyce weterynaryjnej?” – warsztaty dla praktykujących lekarzy weterynarii

Na początku czerwca br. w Maciejewie k. Szczecina odbyły się warsztaty weterynaryjne „Co poszło niezgodnie z planem? Jak zapobiegać błędom w praktyce weterynaryjnej?”, organizowane przez Sekcję Chirurgii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Gdy przychodzi pies

Z Katarzyną Kwiatkowską, która na tegorocznym jubileuszowym kongresie PSLWMZ poprowadzi wieczorny bankiet, rozmawia Dorota Szulc-Wojtasik, redaktor naczelna „Czterech Łap”.

VET-IMPREZY/POLEMIKA

Laseropunktura i laseroterapia w praktyce weterynaryjnej

19-20 maja w Poznaniu odbyło się, w ramach organizowanych od lat przez ProMora Polska spotkań poświęconych medycynie integracyjnej, szkolenie „Laseropunktura i laseroterapia”, skierowane do lekarzy, lekarzy weterynarii oraz fizjoterapeutów z całej Polski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij