Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2012
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2012

Drodzy Czytelnicy! Miło mi przekazać w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Weterynarii w Praktyce”. Pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z tematem numeru, artykułem przygotowanym przez dr n. wet. Marka Kostrzewskiego pt. Terapia zapaleń kostnostawowych u psów z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego. Medycyna regeneracyjna to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny weterynaryjnej. Zajmuje się procesem naprawy i odbudowy funkcjonalnych tkanek i narządów. Jedną z dostępnych metod leczenia w medycynie regeneracyjnej jest terapia z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego – właśnie to zagadnienie zostało omówione w artykule. Zwracam Państwa uwagę również na artykuł przedstawiający zasady żywienia psów i kotów znajdujących się w stanie krytycznym. Lek. wet. Maciej Grzegory omówił w nim takie kwestie, jak sposoby obliczenia zapotrzebowania energetycznego pacjentów czy wybór sposobu żywienia. Interesujący jest również tekst dr n. wet. Marcina Szczepanika Karłowatość przysadkowa u psów. Przedstawił w nim objawy kliniczne, rozpoznanie i metody leczenia tej choroby. W tym numerze publikujemy ostatni w 2012 r. test edukacyjny. Zachęcam do przysyłania rozwiązań do końca roku. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów zostanie poinformowana i nagrodzona. Oczywiście z pierwszym numerem Weterynarii w Praktyce w 2013 r. rozpoczynamy II edycję Programu edukacyjnego. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałam życzyć Państwu również spokoju i wytchnienia od codziennej pracy, rodzinnej i ciepłej atmosfery, a także spełnienia wszystkich planów zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

TEMAT NUMERU

Terapia zapaleń kostno-stawowych u psów z zastosowaniem autologicznego osocza bogatopłytkowego

Medycyna regeneracyjna to stosunkowo nowa, ale obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Zajmuje się ona procesem naprawy i odbudowy funkcjonalnych tkanek i narządow. W praktyce klinicznej wykorzystujemy „własny potencjał regeneracyjny” pacjenta.

KARDIOLOGIA

Przezskórna perikardiotomia balonowa w leczeniu przewlekłego wysięku osierdziowego

Przezskórna perikardiotomia balonowa (PBP, percutaneous balloon pericardiotomy) jest skuteczną i bezpieczną metodą terapii przy nawracającym wysięku osierdziowym. Celem zabiegu jest stworzenie przy użyciu cewnika balonowego okienka w worku osierdziowym, przez które gromadzący się płyn w przestrzeni osierdziowej będzie przedostawał się do jamy opłucnowej, co jest zdecydowanie bardziej korzystne hemodynamicznie dla pacjenta. Opisywany zabieg jest małoinwazyjną alternatywą dla metod chirurgicznych, lub torakoskopowych i pozwala uniknąć zwiększonego ryzyka okołooperacyjnego u zwierząt z objawami niewydolności krążeniowo- oddechowej.

Antagoniści receptorów dla aldosteronu – nowe możliwości terapii

Choroby układu sercowo-naczyniowego są u psów drugą w kolejności przyczyną śmierci z przyczyn innych niż urazowe. Najczęściej dotyka ona starsze psy z chorobą zastawki dwudzielnej i zastoinową niewydolnością krążenia. Złoty standard leczenia obejmuje stosowanie pimobendanu, furosemidu i inhibitorów ACE, jednak większość kardiologów zaleca sprionolakton, bloker kanałów mineralokortykoidów. Jednoczesne zastosowanie leków mających różne mechanizmy działania: inhibitorów ACE i blokerów receptorów aldosteronowych, ma uzasadnienie medyczne.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Cukrzyca u psów i kotów - diagnostyka i możliwości terapii

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem endokrynologicznym występującym u kotów i psów, spowodowanym całkowitym lub częściowym brakiem insuliny, produkowanej przez komórki β wysepek trzustkowych, lub niewrażliwością komórek na ten hormon. Do wystąpienia cukrzycy predysponują czynniki genetyczne, leki, otyłość i uszkodzenie komórek β wskutek zapalenia trzustki. Podstawowym badaniem laboratoryjnym pozwalającym na postawienie rozpoznania jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi i moczu. Terapia cukrzycy jest długotrwała i sprowadza się do podawania insuliny i stosowania odpowiedniej diety.

Z KONKURSU

Biegunka i wymioty u kota – opis przypadku

Wymioty i biegunka są częstymi objawami chorobowymi występującymi u kotów. Wobec zróżnicowanych przyczyn, nierzadko możliwe jest tylko leczenie objawowe. Właściwe postępowanie dietetyczne jest elementem wpływającym na powodzenie procesu terapeutycznego. Niniejszy artykuł przedstawia opis przypadku młodego kota z ostrymi objawami ze strony przewodu pokarmowego.

NAGŁE PRZYPADKI

Żywienie psów i kotów w stanach krytycznych

Wspomaganie dietetyczne psów i kotów w stanie ciężkim stanowi nieodzowny element leczenia farmakologicznego. Większość hospitalizowanych zwierząt nie pobiera samodzielnie wystarczającej ilości pokarmu do pokrycia ich zapotrzebowania na energię, ani pozostałych składników odżywczych. Dodatkowo w trakcie głodzenia dochodzi do dysfunkcji mechanizmów adaptacyjnych regulujących metabolizm organizmu. Celem artykułu jest określenie kryteriów klasyfikacji chorych psów i kotów do wdrożenia leczenia dietetycznego oraz oszacowanie wymagań żywieniowych zwierząt w stanach krytycznych.

Resuscytacja źrebięcia

Publikacja stanowi fragment książki pt. Postępowanie i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni.

ENDOSKOPIA

Zapadanie się tchawicy jako przyczyna zaburzeń oddechowych u psów

Zapadanie się tchawicy jest zaburzeniem występującym głównie u psów ras małych i miniaturowych. Najczęstszym objawem klinicznym stwierdzanym w tej jednostce chorobowej jest kaszel, występujący najczęściej w stanach emocjonalnych oraz po wysiłku. Podczas badana klinicznego rozpoznanie zapadania się tchawicy jest bardzo trudne, dlatego często konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, takich jak: radiologiczne oraz endoskopowe. Leczenie polega na stosowaniu środków farmakologicznych, a w przypadku braku poprawy wymaga interwencji chirurgicznej.

KAZUISTYKA

Lipidoza mieszków włosowych u psa rasy rottweiler

Lipidoza mieszków włosowych zaliczana jest do chorób skóry noszących wspólną nazwę dysplazje mieszków włosowych. Występuje u młodych psów rasy rottweiler, u obu płci i charakteryzuje się utratą włosów koloru mahoniowego na pysku i kończynach. Zmiany kliniczne są implikowane poprzez obrzęk i rozpad brodawek włosowych. Opisywany przypadek dotyczy zwierzęcia w wieku 10 miesięcy z utratą włosów koloru mahoniowego na części twarzowej pyska oraz na kończynach.

Do czego może służyć grzebień? Niecodzienny przypadek ciała obcego u psa rasy amerykański staffordshire terrier

Przypadki połknięcia ciał obcych w codziennej praktyce małych zwierząt zdarzają się dość często. Rodzaj i nasilenie objawów klinicznych zależy w głównej mierze od stopnia niedrożności powstającej w obrębie przewodu pokarmowego pacjenta. Najwięcej trudności diagnostycznych towarzyszy zazwyczaj sytuacjom , kiedy ciało obce lokalizuje się w żołądku. Często objawy są wówczas mało specyficzne, okresowe lub nie występują wcale. Bardzo ważnym elementem w procesie diagnostycznym w przypadku podejrzenia obecności ciała obcego jest dobrze przeprowadzony wywiad.

DIAGNOSTYKA

Badanie biochemiczne moczu

Biochemiczna analiza moczu zawiera oznaczenie obecności i poziomów między innymi glukozy, ciał ketonowych, hemoglobiny, bilirubiny i białka. Najczęstszą przyczyną stwierdzanej glikozurii jest cukrzyca. Wykazanie obecności białka w moczu nie jest wystarczające dla stwierdzenia białkomoczu. Stosunek białka w moczu do kreatyniny w moczu (UPC) pozwala na precyzyjniejszą ocenę białkomoczu. Elektroforeza białek moczu pozwala na szczegółową identyfikację białek i tym samym ewentualną lokalizację przecieku białka do moczu.

ENDOKRYNOLOGIA

Karłowatość przysadkowa u psów

Karłowatość przysadkowa jest spowodowana całkowitym lub względnym niedoborem hormonu wzrostu. Typowym objawem jest karłowatość proporcjonalną. Schorzenie dotyczy głównie owczarków niemieckich, przypuszcza się, że przyczyną jest wada genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Diagnostyka choroby obejmuje badanie kliniczne, rentgenologiczne, pomiar stężenia IGF-1, test z ksylazyną, badanie z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej (CT). W artykule opisano objawy kliniczne, metody diagnostyczne i możliwości leczenia choroby.

Żywienie

Ocena wpływu lecytyny na parametry morfologiczne i biochemiczne krwi psów z zaburzonym profilem lipidowym

Lecytyna należy do biologicznie czynnych fosfolipidów, stosowanych w medycynie, kosmetologii czy piekarnictwie. W leczeniu i profilaktyce wykorzystuje się zazwyczaj jej działanie kardio-, hepato-, neuro-protekcyjne oraz regulujące trawienie i wchłanianie tłuszczów, jak również normalizujące stężenie lipidów we krwi. W artykule zaprezentowano między innymi wyniki doświadczenia, polegającego na zastosowaniu wzbogaconej w kwas DHA lecytyny z żółtek jaj w celu obniżenia stężenia cholesterolu i/lub trójglicerydów u psów z hiperlipidemią.

WARTO WIEDZIEĆ

Rodzaje komórek w badaniach cytologicznych: czy to nowotwór?

Aby zostać dobrym cytologiem, potrzeba dużo czasu i wiele praktyki. Dopiero po latach pracy można posiąść umiejętność rozróżniania zanieczyszczeń i artefaktów oraz rozpoznawania interesujących nas komórek.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

ONDAMED - systemowa kontrolowana terapia wolnozmiennymi polami elektromagnetycznymi niskiej częstotliwości (PEMF + BIOFEEDBACK)

WARTO WIEDZIEĆ

Zarządzanie odpadami weterynaryjnymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Odpady powstają we wszystkich placówkach świadczących usługi weterynaryjne w postaci zakładu leczniczego dla zwierząt oraz prowadzących badania naukowe i doświadczenia na zwierzętach. Zasady dotyczące postępowania z odpadami weterynaryjnymi uregulowane są przepisami prawa.

WYWIAD

Kongresowe reminiscencje i nie tylko

Z dr hab. Romanem Aleksiewiczem, Prezesem PSLWMZ oraz dr n. wet. Zbigniewem Blimke, Prezesem Elektem PSLWMZ, rozmawia Monika Cukiernik

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-PRESS

Światowy kongres w Krakowie?

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jest zrzeszone w Europejskiej i Światowej Federacji Lekarzy Małych Zwierząt od ponad 15 lat. Jako członek tych Federacji możemy starać się o organizację kongresów WSAVA i FECAVA.

Vetopedia - portal dla lekarzy weterynarii

Portal vetopedia.pl jest najstarszym i najpopularniejszym portalem weterynaryjnym, skierowanym zarówno do lekarzy weterynarii, jak i właścicieli zwierząt. Pomysł narodził się 9 lat temu jako odpowiedź na brak informacji w Internecie dotyczących lekarzy weterynarii określonych specjalizacji, godzin otwarcia gabinetów weterynaryjnych w poszczególnych miastach itp.

VET-IMPREZY

Nagłe przypadki w weterynarii

22 września w Katowicach odbyła się organizowana przez naszą Redakcję konferencja pt. „Nagłe przypadki w weterynarii”. Licznie zgromadzeni lekarze weterynarii mogli wysłuchać wykładów lek. wet. Rafała Niziołka i dr n. wet. Piotra Skrzypczaka.

XX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

Warszawa 5-7 października 2012

VIVA BARCELONA!

Już po raz szósty w Hiszpanii odbyła się Południowoeuropejska Konferencja Weterynaryjna (Southern European Veterianary Conference). Wśród kilkutysięcznej rzeszy uczestników z całego świata liczną grupę stanowili polscy lekarze weterynarii.

IV Międzynarodowe Sympozjum Weterynaryjne

Zachowania kotów, ich osobliwości żywieniowe w zdrowiu i chorobie oraz „Klinika Przyjazna Kotom” były kluczowymi tematami IV Międzynarodowego Sympozjum Weterynaryjnego, które odbyło się 29 września br. w Warszawie. Organizatorem była firma Nestlé PURINA oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Kotów (ISFM).

XIV Kongres PTNW już za nami!

W dniach 13-15 września br. odbył się, organizowany co cztery lata, Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W tym roku zaszczyt bycia gospodarzem XIV edycji przypadł Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij