Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2013

W tym wydaniu publikujemy materiał dotyczący stanów nagłych w endokrynologii psów. W artykule autorzy zaprezentowali najtrudniejsze problemy nagłych przypadków w endokrynologii u tych zwierząt, skupiając się przede wszystkim na szybkiej pomocy, a w algorytmie przedstawili schematy postępowania dla przełomu nadnerczowego, kwasicy ketonowej i śpiączki hipometabolicznej. Poza tym w numerze zastosowanie komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej w medycynie regeneracyjnej.

VET-NEWS

Vet-News

Warsztaty "Anestezjologia w praktyce", kursy Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, propozycja rocznego stażu dla absolwentów - te i wiele innych interesujących wiadomości właśnie tutaj!

TEMAT NUMERU

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej przez lekarza weterynarii

Z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii wiąże się dostęp do informacji o zwierzęciu i jego posiadaczu. Ich ujawnienie może prowadzić do naruszenia tajemnicy lekarskiej. Obowiązek dochowania tajemnicy wynika z zasad etyki zawodowej lekarzy weterynarii i z przepisów prawa. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej może skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, zawodową i dyscyplinarną.

CHIRURGIA

Chirurgia dróg oddechowych

Rozpoznanie upośledzenia górnych dróg oddechowych można postawić na podstawie wywiadu, oceny sposobu oddychania psa oraz diagnostyki obrazowej.

ORTOPEDIA

Zastosowanie komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej w weterynaryjnej medycynie regeneracyjnej

Zastosowanie w lecznictwie zwierząt macierzystych komórek mezenchymalnych (MSC) izolowanych z tkanki tłuszczowej pacjenta jest obecnie nowatorskim kierunkiem weterynaryjnej medycyny regeneracyjnej. Podstawowym celem takiej procedury leczniczej jest uruchomienie naturalnych procesów skutkujących odbudową uszkodzonych tkanek. Możliwość przeprowadzenia procedury terapeutycznej z zastosowaniem MSC w warunkach praktyki weterynaryjnej może być alternatywą dla "pacjentów ortopedycznych", u których inne formy terapii nie wyeliminowały czynnika bólowego oraz nie zatrzymały postępujących procesów zapalnych.

Żywienie

Żywienie psów seniorów

Starzenie się jest naturalnym procesem, któremu podlega każdy żyjący organizm. Wraz ze zmianami, zachodzącymi w organizmie zaleca się odpowiednią korektę żywienia. Każdorazowo karma, suplementy czy inne dodatki powinny być dobierane do aktualnego stanu zdrowia lub choroby zwierzęcia. W żywieniu seniorów istotną rolę odgrywa ilość, jakość oraz regularność stosowanej diety.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Skuteczność działania pradofloksacyny w leczeniu ropnych zapaleń skóry u psów. Opis przypadku

Ropne zapalenia skóry (ropowice) są obecnie jedną z dwóch najczęściej występujących chorób skóry u psów, rzadziej u kotów. Główną przyczyną ropowic są bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne występujące na skórze zdrowych psów, zarówno stale na niej bytujące, jak i przelotnie. Przy każdym załamaniu mechanizmów odpornościowych szybko dochodzi do nadmiernego namnożenia flory bakteryjnej skóry.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Marskość wątroby i jej powikłania wyzwaniem dla lekarza weterynarii

Marskość wątroby u psów jest przewlekłą chorobą w przebiegu, której dochodzi do niszczenia struktury zrazików i naczyń wątrobowych której towarzyszy rozrost tkanki łącznej. W następstwie tych zmian dochodzi do niewydolności wątroby i tworzenia guzków regeneracyjnych. Uszkodzenie wątroby spowodowane marskością jest nieodwracalne, jednak właściwe leczenie może spowolnić postęp choroby, a także przeciwdziałać powikłaniom.

ROZRÓD

Farmakologiczne sposoby przerywania ciąży u suk i kotek

Ciąża po niechcianym pokryciu, to problem z którym lekarze weterynarii spotykają się często w codziennej praktyce. Postępowanie ze zwierzęciem, którego właściciel podejrzewa, że mogło zostać pokryte, zależy od oceny prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, dyspozycyjności i skłonności właściciela do współpracy oraz indywidualnych preferencji lekarza weterynarii. W tym artykule, autorzy przedstawiają metody oceny ryzyka zajścia w ciążę, charakterystykę poszczególnych grup substancji, które mogą zostać wykorzystane do przerwania ciąży oraz sposoby dawkowania poszczególnych leków.

ONKOLOGIA

Postępowanie wspomagające w leczeniu onkologicznym, czyli jak to zrobić, żeby było dobrze?

Leczenie wspomagające w onkologii polega na zapobieganiu oraz terapii efektów ubocznych pojawiających się w chorobie nowotworowej oraz w czasie leczenia. W tych artykułach zawarto uwagi pomocne we wdrażaniu i stosowaniu leczenia wspomagającego mającego na celu zwalczanie działań niepożądanych oraz równoległego leczenia chorób współistniejących w czasie od rozpoznania poprzez cały okres leczenia onkologicznego. W tym cyklu artykułów postaramy się przedstawić wszystkie możliwe opcje zintegrowanego leczenia, które mogą poprawić komfort życia psów i kotów z chorobą nowotworową, uwzględniając leczenie przeciwwymiotne i przeciwbólowe, ale również dietetykę i rehabilitację.

NAGŁE PRZYPADKI

Stany nagłe w endokrynologii psów

W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy stanów nagłych w endokrynologii psów. W skrócie opisano wiodące objawy oraz metody leczenia służące udzieleniu pierwszej pomocy w przypadku przełomu nadnerczowego, cukrzycowej kwasicy ketonowej oraz śpiączki hipometabolicznej. Wymienione choroby nie występują zbyt często, ale zagrażają życiu. W przypadku właściwie przeprowadzonych procedurdiagnostyczno-leczniczych udzielenie pomocy kończy się sukcesem.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Rola diety w chorobie zapalnej jelit u psów

Obecnie wśród lekarzy weterynarii normalną praktyką w przypadku choroby zapalnej jelit psów jest zalecanie, oprócz leków przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych czy immunosupresyjnych, zmiany diety na nową. Jakie są jednak dowody potwierdzające konieczność zmiany diety? Czy sposób żywienia odgrywa jakąś rolę w etiologii IBD u psów i czy zmiana diety zawsze jest korzystna? W artykule tym przyjrzymy się, jaką rolę odgrywa dieta w etiopatogenezie i leczeniu IBD u psów.

DERMATOLOGIA

Skóra też czasem „ściemnia”: dlaczego i kiedy skóra ulega hiperpigmentacji? Zaburzenia barwnikowe skóry psów i kotów. Cześć I.

Zabarwienie skóry zależy w główniej mierze od zawartych w niej barwników, z których najistotniejszym jest melanina wytarzana przez komórki barwnikowe w procesie zwanym pigmentacją. Patologiczne nasilenie procesu pigmentacji – hiperpigmentacja, związana jest ze wzrostem ilości melaniny w naskórku lub w skórze właściwej. Hiperpigmnetacja może być uwarunkowana genetycznie, nabyta lub wywołana niektórymi procesami nowotworowymi.

KAZUISTYKA

Rak płaskonabłonkowy lusterka nosowego kota – opis przypadku

Rak płaskonabłonkowy histologicznie klasyfikowany jest jako nowotwór pochodzenia nabłonkowego, rzadko dający przerzuty. Choroba zazwyczaj występuje u starszych zwierząt, najczęściej u psów. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu leczenie może być zachowawcze, stosowana jest radioterapia oraz leczenie chirurgiczne. Opis przypadku dotyczy kota z nowotworem lusterka nosowego leczonego chirurgicznie poprzez usunięcie lusterka nosowego.

DIAGNOSTYKA

Badanie cytologiczne i histopatologiczne: zasady prawidłowego pobierania, opisywania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych

Badanie cytologiczne to nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca w krótkim czasie ukierunkować leczenie lub dalszą diagnostykę. Prawidłowy sposób pobrania, opisania i zabezpieczania materiału gwarantuje otrzymanie miarodajnego wyniku. Badanie histopatologiczne w większości przypadków pozwala ostateczne zdiagnozować zmiany, pod warunkiem, że materiał został pobrany i utrwalony prawidłowo.

GRYZONIE

Zespół Hornera u szczura – opis przypadku

Tylko szczegółowe badanie daje możliwość zdiagnozowania zapalenia ucha środkowego i wywołanego przez nie zespołu Hornera u szczura. Mimo dobrania odpowiedniego antybiotyku należy także pamiętać o ustaleniu dobrej częstotliwości i długości podawania leku. Rokowanie u szczura z zespołem Hornera na tle zapalenia ucha środkowego zawsze jest ostrożne i wymaga konsekwencji od lekarza weterynarii w długotrwałym podawaniu antybiotyków.

WARTO WIEDZIEĆ

Techniki opatrywania i unieruchamiania urazów u małych zwierząt

Publikacja stanowi fragment książki pt. "Techniki opatrywania i unieruchamiania urazów u małych zwierząt".

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Weterynaryjna kontrola graniczna, decyzje powiatowego lekarza weterynarii, zwalczanie choroby niebieskiego języka - te i inne zmiany w prawie dotyczące lekarzy weterynarii właśnie tutaj.

VET-BIZNES

Jak liczyć koszty świadczenia usług w klinice weterynaryjnej. Cz. I. Co to jest procedura?

Działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym także zakładu leczniczego dla zwierząt (ZLZ), ma kilka podstawowych celów ekonomicznych, jakie powinno osiągnąć. Należą do nich: maksymalizacja zysku i sprzedaży, przetrwanie firmy, osiągnięcie satysfakcjonującego zysku i założonego udziału w rynku, utrzymanie minimalnego poziomu rotacji personelu, wewnętrzny spokój w firmie oraz maksymalizacja wynagrodzenia personelu i właściciela.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z dr n. wet. Kamilą Glińską-Suchocką

Dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

VET-IMPREZY

Weterynaryjna Szkoła Endokrynologii w Katowicach

24 i 25 listopada odbyła się konferencja połączona z warsztatami dermatologiczno-endokrynologicznymi na temat chorób nadnerczy i steroidoterapii u psów. Na zaproszenie naszej redakcji do Katowic przybyli prelegenci mający ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie endokrynologii, dermatologii i chorób wewnętrznych: dr n. wet. Marcin Gołyński, dr n. wet. Marcin Szczepanik, lek. wet. Łukasz Adamek i dr n. wet. Piotr Wilkołek.

Dermatolodzy weterynaryjni spotkali się na Mazurach

W listopadzie Sekcja Dermatologii Weterynaryjnej PSLWMZ wraz z Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną zaprosiły lekarzy weterynarii na X Warsztat Dermatologiczne, które odbyły się w Starych Jabłonkach na Mazurach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij