Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2013

Sezon aktywności kleszczy, a co za tym idzie do zakładów leczniczych dla zwierząt już wkrótce zaczną trafiać pacjenci z chorobami transmitowanymi przez kleszcze. O groźnych chorobach, przenoszonych przez te pasożyty piszemy w wydaniu. Ponadto praktyczny algorytm postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek (OUN) u psów i kotów, karmienie osieroconych szczeniąt i kociąt, przypadek włókniaka serca u psa.

VET-NEWS

Vet-News

Platforma edukacyjna SkyMedical, warsztaty "diagnostyka laboratoryjna w praktyce" laseropunktura w leczeniu otyłości zwierząt - te i wiele innych, interesujących informacji właśnie tutaj!

TEMAT NUMERU

Behawiorysta poszukiwany. Model współpracy behawiorysty zwierzęcego z lekarzem weterynarii

Współpraca praktyk weterynaryjnych z behawiorystami jest w Wielkiej Brytanii standardem. Wiele z nich zatrudnia behawiorystów lub finansuje kształcenie w tym kierunku dotychczasowego personelu. W ramach kliniki weterynaryjnej działają szkoły dla psów, gabinety fizjoterapii, sklepy z artykułami dla zwierząt, salony pielęgnacji. Taki biznesowy model funkcjonowania lecznicy w otoczeniu usług potrzebnych właścicielom zwierząt pozwala z jednej strony zaspokoić niemal wszystkie potrzeby zwierząt w jednym miejscu, z drugiej buduje dobry wizerunek lecznicy i lojalność klientów.

CHIRURGIA

Chirurgia dróg oddechowych. Syndrom brachycefaliczny – cz. III

Choć lepsze zrozumienie anatomicznych i czynnościowych zmian związanych z zespołem brachycefalicznym pozwoliło na opracowanie lepszych technik chirurgicznych i osiąganie lepszych wyników, powinno się radykalnie przemyśleć politykę hodowlaną dla ras brachycefalicznych. W wyniku hodowli w kierunku nadmiernej brachycefalii psy ras niegdyś zdrowych obecnie nie są w stanie poradzić sobie z wysiłkiem, stresem ani upałem. Lekarze weterynarii, nie tylko jako specjaliści od chirurgii, ale również od zdrowia i dobrostanu zwierząt, powinni aktywnie brać udział w promowaniu takich standardów hodowlanych, które uwzględniają zdrowie i jakość życia zwierzęcia.

CHOROBY ZAKAŹNE

Najniebezpieczniejsze choroby psów transmitowane przez kleszcze

Kleszcze przenoszą groźne choroby. Borrelioza, Babeszjoza, Erlichioza (Anaplazmoza), wczesno - letnie zapalenie opon mózgowych i mózgu i inne. Brak leczenia lub źle prowadzone leczenie doprowadza do nieodwracalnych zmian patologicznych a nawet do śmierci.

Babeszjoza psów. Choroba o wielu obliczach

Babeszjoza psów jest często spotykaną, stanowiącą zagrożenie dla życia chorobą przenoszoną przez kleszcze, powodowaną inwazją pasożytów krwi z rodzaju Babesia. Pomimo tego, że patofizjologia psiej babeszjozy została dokładnie przebadana wiele pytań, zwłaszcza w odniesieniu do różnorodności jej objawów choroby pozostaje bez odpowiedzi. Jako, że zbliża się sezon aktywności kleszczy, a co za tym idzie do naszych gabinetów zaczną trafiać pacjenci z babeszjozą, w niniejszym artykule przedstawiono możliwe formy tej choroby u psów.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego. Czy ten problem dotyczy psów i kotów?

Torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego (GBM) wywołane są nadmiernym nagromadzeniem śluzu lub zagęszczonej żółci w jego świetle. GBM jest coraz częściej rozpoznawane w szczególności u psów w każdym wieku. Do ras predysponowanych należą cocker spaniele, owczarki szetlandzkie oraz sznaucery miniaturowe. W niniejszej publikacji przedstawiono etiologię, diagnostykę oraz możliwości terapeutyczne torbieli śluzowych pęcherzyka żółciowego psów i kotów.

ROZRÓD

Łagodny przerost prostaty u psów – współczesne dane na temat etiopatogenezy, diagnostyki i terapii

Łagodny przerost prostaty (BPH) to spontaniczne i związane z wiekiem zmiany w strukturze gruczołu opisywane u psów, ludzi i szympansów. Łagodny przerost prostaty u psów to najczęstsze schorzenie prostaty u psów i jeden z ważniejszych problemów pacjentów geriatrycznych. Na tle BPH często rozwijają się inne schorzenia prostaty: ostre i przewlekłe stany zapalne, cysty, ropnie. BPH może towarzyszyć także przepuklina kroczowa. Artykuł jest prezentacja najnowszych danych związanych z etiopatogenezą, diagnostyka oraz terapią tego schorzenia.

DIAGNOSTYKA

Zastosowanie ultrasonografii w ocenie urazów stawu biodrowego i kości miednicznych u psów i kotów

Złamania kości miednicznych oraz zwichnięcia w obrębie stawów biodrowych występują powszechnie jako następstwo urazów tępych powstałych w czasie wypadków komunikacyjnych. Ultrasonografia układu kostno-stawowego tej okolicy topograficznej pozwala na postawienie wstępnej diagnozy u pacjentów pourazowych będących w ciężkim stanie klinicznym.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt. Część XII – Echokardiograficzna diagnostyka nabytych chorób serca: kardiomiopatia przerostowa (HCM) u kotów

Kardiomiopatia przerostowa (hypertrophic cardiomyopathy, HCM) jest chorobą występującą przede wszystkim u kotów. Najbardziej predysponowane są koty europejskie krótkowłose a także koty rasy maine coon, ragdoll, brytyjski krótkowłosy, perski, norweski leśny, syberyjski i inne. U niektórych ras (MCO, RAG) udowodnione zostało genetyczne podłoże choroby, choć nie zidentyfikowano jeszcze wszystkich genów odpowiedzialnych za rozwój zmian w kardiomiocytach (gen MYBPC3, różne regiony genowe).

NEFROLOGIA

Algorytm postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek (OUN) u psów i kotów

Ostre uszkodzenie nerek (OUN) jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, któremu towarzyszy gwałtowny wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika (azotemia) we krwi, a także brak wyrównania elektrolitów i/lub równowagi kwasowo-zasadowej. OUN występuje jako następstwo ciężkich zaburzeń hemodynamicznych w organizmie, lub w wyniku bezpośredniej choroby nerek. OUN jest chorobą trudną i niewdzięczną w leczeniu, z którą na pewno przyjdzie się zmierzyć każdemu lekarzowi. Najwięcej trudności w codziennej praktyce sprawia wczesne rozpoznanie OUN oraz odróżnienie od przewlekłej niewydolności nerek (PNN), co jest niezwykle istotne, gdyż szybkie wprowadzenie leczenia przyczynowego daje dużą szansę na powrót zwierzęcia do zdrowia.

DERMATOLOGIA

Zasady oceny nasilenia zmian skórnych i świądu w przebiegu atopowego zapalenia skóry u psów

Atopowe zapalenie skóry to częsta choroba alergiczna psów. W schorzeniach alergicznych największym problemem jest kontrolowanie objawów choroby. W przypadku atopii stosuje się w tym celu leczenie objawowe i immunoterapię, jednak ze względu na dynamicznie zmieniający się obraz choroby niezbędna jest kontrola terapii.

FARMAKOLOGIA

Gabapentyna i pregabalina w leczeniu padaczki i bólu przewlekłego u zwierząt

Gabapentyna i pregabalina to leki strukturalnie podobne do kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Wiążą się z podjednostką alfa2-delta potencjałozależnych kanałów wapniowych w neuronach i poprzez obniżanie przepływu jonów wapnia hamują uwalnianie neuroprzekaźników pobudzających (np. noradrenaliny, substancji P). Wynika z tego ich działanie przeciwpadaczkowe i przeciwbólowe. U zwierząt mogą być wykorzystane jako leki wspomagające w leczeniu padaczki lub bólu przewlekłego (zwłaszcza neuropatycznego), w sytuacji gdy dotychczasowa terapia okazała się nieskuteczna.

OKULISTYKA

Zaćma – uciążliwe powikłanie w przebiegu cukrzycy psów

Zaćma jest nieprzejrzystością soczewki i jej torebki prowadzącą do utraty wzroku. W przebiegu cukrzycy pojawia się jako powikłanie u 50 – 70% psów jako efekt zaburzeń cukrowych w soczewce z wytworzeniem dużej ilości sorbitolu. Obok zaćmy mogą pojawiać się w przebiegu cukrzycy i inne zmiany wewnątrzgałkowe takie jak zapalenie błony naczyniowej, zrosty przednie i tylne czy odklejenie siatkówki. Badanie okulistyczne jest w stanie dobrze oceniać stan soczewki i innych struktur wewnątrzgałkowych. Leczenie zaćmy cukrzycowej obejmuje działania operacyjne i zachowawcze. Operacyjne usunięcie soczewki prowadzi do przywrócenia wzroku, z dużą skutecznością (80-95%) ale kryteria kwalifikacyjne do operacji są wysokie. Leczenie zachowawcze jest aktualnie mało efektywne ale istnieją nadzieje, w krótkiej perspektywie czasowej, na wprowadzenie nowych związków o większej skuteczności w hamowaniu zmian wewnątrzsoczewkowych, np. Kinostat.

KAZUISTYKA

Przypadek włókniaka serca u psa

Nowotwory serca są rzadko rozpoznawanym schorzeniem psów i kotów. W obrazie klinicznym dominują objawy związane z rozwojem niewydolności krążenia. Podstawę rozpoznania stanowi badanie echokardiograficzne, które jest coraz bardziej dostępne dla praktyki weterynaryjnej. Należy oczekiwać, że obserwowany postęp w zakresie możliwości diagnostycznych przyczyni się do opracowania w przyszłości skuteczniejszych form postępowania.

ZAJĘCZAKI

Schorzenia dermatologiczne królików

Choroby skóry są bardzo częste u królików trzymanych w domach dla towarzystwa i często są przyczyną wizyt u lekarza weterynarii. Mogą być one wywołane przez szeroką gamę patogenów – pasożytów, grzybów, bakterii czy wirusów.

WARTO WIEDZIEĆ

Leczenie chorób stawów u zwierząt towarzyszących z zastosowaniem przeszczepu mezenchymalnych komórek macierzystych oraz osocza bogatopłytkowego

Tkanka chrzęstna składająca się z chondrocytów jest w stanie wytrzymać wielkie obciążenia fizyczne. Urazy mechaniczne, nieprawidłowości postawy i zmiany patologiczne struktury powierzchni stawowej powodują zniszczenie szkieletu matrycowego chrząstki stawowej, która nie ulega spontanicznemu gojeniu.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Postępowanie z środkami odurzającymi i środkami psychotropowymi, prowadzenie rejestru zakładów wytwarzających pasze, Badania jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych - te i inne zmiany w prawie dotyczące lekarzy weterynarii właśnie tutaj.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z lek. wet. Marcinem Bojarskim

Lek. wet. Marcin Bojarski jest chirurgiem, specjalistą chorób psów i kotów, właścicielem Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach.

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Praktycy praktykom – dermatologia bez tajemnic

W dniach 26-27.01.2013 r. odbyła się w Warszawie 9. Międzynarodowa Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet z cyklu „Praktycy praktykom”, poświęcona cały czas aktualnym zagadnieniom z dziedziny dermatologii zwierząt towarzyszących.

Gastroenterologia małych zwierząt w praktyce

W dniach 12-13 stycznia w Centrum Konferencyjnym Falenty k. Warszawy odbyła się konferencja gastroenterologiczna, organizowana przez firmę VetCo.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij