Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2013

Zakup aparatu USG wydaje się być oczywistym wymogiem, który poprawia jakość świadczonych usług. Dla tych z Państwa, którzy podejmują decyzję o zakupie nowego sprzętu, w wydaniu zestawienie aparatów ultrasonograficznych dostępnych na polskim rynku. W wydaniu temat wartości diagnostycznej badania radiologicznego i ultrasonograficznego w obrażeniach wielonarządowych u psów i kotów.

VET-NEWS

Vet-News

Interesujące informacje z branży: kliniczne znaczenie ognisk zakażenia a laseropunktura, warsztaty radiologiczne, Targi SilesiaVet Expo i wiele innych właśnie tutaj!

TEMAT NUMERU

Błąd lekarski w praktyce lekarza weterynarii

Nie ma dziedziny życia, w której błędy nie byłyby popełniane. Błąd jest elementem każdego ludzkiego działania. Errare humanum est (błądzić jest rzeczą ludzką), a z pewnością medicus veterinarius homini est. Każda działalność lekarsko-weterynaryjna obciążona jest większym lub mniejszym ryzykiem. Podejmowane przez lekarza ryzyko stwarza szansę wyleczenia zwierzęcia, ale bez gwarancji sukcesu.

ORTOPEDIA

Zastosowanie kwasu hialuronowego oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowegou psów przebiegającej z uszkodzeniem więzadła krzyżowego doczaszkowego

Zastosowanie kwasu hialuronowego HA (hyaluronic acid) oraz osocza bogatopłytkowego PRP (Plated Rich Plasma) w terapii progresji zapalenia kostno-stawowego OA (osteoathritis) przebiegającego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego doczaszkowego (ligamentum cruciatum craniniale) - ACL (anterior cruciate ligemant) jest u psów nowatorskim kierunkiem ortopedii regeneracyjnej. Celem takiego protokołu leczniczego jest uzyskanie działania przeciwzapalnego, anabolicznego oraz chondroprotekcyjnego.

NEUROLOGIA

Zespolenia wrotno-układowe u psów – patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Część I.

Zespolenie wrotno-oboczne (ZWO) występuje u psów różnych ras jako wada wrodzona lub nabyta wtórnie do chorób wątroby. Jest to patologiczne połączenie pomiędzy krążeniem wrotnym a systemowym powodujące, że krew czynnościowa nie ulega filtracji w wątrobie i bezpośrednio przedostaje się do krążenia systemowego. Objawy ZWO najczęściej pochodzą z układu nerwowego i są związane z encefalopatią wątrobową. Najważniejsze badania w diagnostyce ZWO to badanie krwi oraz ultrasonografia. Terapia chirurgiczna jest leczeniem z wyboru i obejmuje metody całkowitego jednorazowego zamknięcia zespolonego naczynia oraz metody częściowego zamknięcia naczynia z jego postępującą okluzją pooperacyjną. Przezskórna embolizacja wewnątrznaczyniowa jest najnowszą małoinwazyjną procedurą zamknięcia zespolenia naczyniowego.

REHABILITACJA

Zarys wskazań do rehabilitacji na podstawie wybranych jednostek chorobowych

Fizjoterapia weterynaryjna coraz częściej staje się nieodzowną częścią postępowania terapeutycznego. Znajduje zastosowanie jako wspomaganie leczenia zachowawczego jak i operacyjnego wielu schorzeń neurologicznych i ortopedycznych. Może stanowić alternatywę dla objawowego leczenia osteoartritis u starszych psów i kotów. Dobór odpowiednich zabiegów, odpowiedni czas i sposób ich przeprowadzenia, są bardzo ważnymi elementami warunkującym szybki powrót do maksymalnej sprawności.

CHIRURGIA

Korekcja podniebienia miękkiego u psów i kotów metodą bezkrwawą przy użyciu Lasera CO2

W artykule opisano zastosowanie Lasera CO2 klasy IV w zabiegu korekcji przerośniętego podniebienia miękkiego u psów i kotów. Tę technikę porównano do technik dotychczasowo stosowanych.

DIAGNOSTYKA

Wartość diagnostyczna badania radiologicznego i ultrasonograficznego w obrażeniach wielonarządowych u psów i kotów

W przypadku obrażeń wielonarządowych, w wyniku których zwykle dochodzi do utraty dużej objętości krwi i zagrożenia życia zwierzęcia, szybka diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie odpowiedniego leczenia jest na wagę złota. W niniejszym artykule zostały przedstawione podstawowe badania obrazowe – badanie radiologiczne i ultrasonograficzne – wykonywane u zwierząt po urazach klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Zapalenie przełyku u psów i kotów

Jedną z przyczyn zaburzeń prawidłowego funkcjonowania przedniego odcinka przewodu pokarmowego u psów i kotów jest zapalenie przełyku. Wśród przyczyn tej choroby wymienia się (a) zaburzenia w funkcjonowaniu dolnego zwieracza przełyku prowadzące do refluksu żołądkowo-przełykowego, (b) ostre i przewlekłe wymioty, (c) refluks dwunastniczo-żołądkowy, (d) czynniki fizyko-chemiczne oraz (e) czynniki infekcyjne. Rozpoznania zapalenia przełyku najczęściej dokonuje się na podstawie informacji uzyskanych z wywiadu, wyniku badania klinicznego oraz wyniku badania endoskopowego przełyku.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zespół sercowo-nerkowy, czyli co kardiolog i nefrolog mają ze sobą wspólnego?

Zespoły sercowo-nerkowe to choroby serca i nerek, w których ostra lub przewlekła dysfunkcja jednego organu prowadzi do przewlekłej lub ostrej dysfunkcji organu drugiego. Postępowanie terapeutyczne przy chorobach serca może poprawiać lub pogarszać stan nerek. Każde połączenie niewydolności nerek o różnym nasileniu i niewydolności krążenia stanowi dla lekarza duże wyzwanie terapeutyczne i często wiąże się z gorszym rokowaniem. Większość obecnie stosowanych terapii może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie nerek, stąd właściwa ocena stanu klinicznego jest niezbędna do właściwego postępowania z pacjentem. Wraz z rosnącą wiedzą na temat patofizjologii zespołu sercowo-nerkowego możemy poprawić rokowanie pacjentów u których występują problemy jednocześnie z sercem i nerkami.

DERMATOLOGIA

Dlaczego i kiedy skóra „blednie”? Zaburzenia barwnikowe skóry psów i kotów – cz. II

W przeciwieństwie do omówionych w pierwszej części opracowania zaburzeń hiperpigmentacyjnych, hipopigmentacja to brak lub zmniejszenie ilości barwnika w skórze lub we włosach w obszarach, w których fizjologicznie powinien on występować. W obrazie klinicznym zjawisko to przejawia się obecnością odgraniczonych lub uogólnionych obszarów odbarwionej skóry (leukodermia) lub odbarwionych włosów (leukotrichia). Odbarwienia mogą mieć tło genetyczne lub przejawiać charakter nabyty. Bardzo ważną przyczyną hipopigmentacji nabytej jest proces zapalny o różnej etiologii.

ONKOLOGIA

Śródpiersiowa postać chłoniaka u psów

Chłoniak (lymphoma, lymphosarcoma) to jeden z najczęściej występujących nowotworów układu hematopoetycznego u psów. Postać śródpiersiowa stanowi ok. 5% wszystkich przypadków chłoniaka i może dotyczyć powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia jak również zajęcia grasicy. Chłoniak śródpiersia, podobnie jak pozostałe postacie, jest nowotworem charakteryzującym się wysoką chemiowrażliwością, w związku z tym, w leczeniu najczęściej stosowane są różne protokoły chemioterapii wielolekowej, które mają na celu wycofanie objawów klinicznych choroby. Powyższy artykuł przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące śródpiersiowej postaci chłoniaka u psów, które mogą zostać wykorzystane w codziennej praktyce lekarza weterynarii.

Żywienie

Najczęstsze błędy żywieniowe popełniane przez właścicieli zwierząt

Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie najczęściej popełnianych błędów żywieniowych, które popełniają właściciele zwierząt domowych, którzy w żywieniu swoich podopiecznych wykorzystują zarówna komercyjne karmy suche i mokre oraz karmę domową.

KAZUISTYKA

Dysplazja zastawki mitralnej u kota - opis przypadku

Dysplazja zastawki mitralnej jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych serca występujących u kotów. Rozpoznanie opiera się głównie na objawach klinicznych i badaniu echokardiograficznym serca. Nie istnieje możliwość leczenia przyczynowego, a rokowanie zależy od stopnia zaawansowania wady. Artykuł opisuje przypadek dysplazji zastawki mitralnej u kota rasy devon rex.

Spontaniczna odma opłucnowa (pneumothorax) u psa -przypadek własny

Odma opłucnowa (pneumothorax) jest stanem, w którym dochodzi do nagromadzenia się powietrza w jamie opłucnowej – przestrzeni pomiędzy płucami, a ścianą klatki piersiowej. Nieprawidłowość ta wystąpić może u psów niezależnie od wieku, płci. Podejrzewa się, że psy rasy Syberian husky są predysponowane do rozwoju samoistnej odmy opłucnowej. Pneumothorax może być następstwem urazu lub różnych chorób. Zaburzenie to stanowi wyzwanie dla lekarzy weterynarii zarówno pod kątem rozpoznania, jak i leczenia. W niniejszym artykule przedstawiamy opis przypadku rozpoznania i leczenia zachowawczego samoistnej odmy opłucnowej u psa.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak wykonać, barwić i oglądać rozmazy krwi?

Publikacja stanowi fragment książki pt. ”Atlas hematologiczny psów i kotów”

VET-BIZNES

Jak liczyć koszty świadczenia usług w klinice weterynaryjnej – cz. II Właściwe ceny usług – podstawą sukcesu ekonomicznego

W cz. I stwierdziliśmy, że procedura jest nośnikiem kosztów korzystania z zasobów usługowych i że procedury merytoryczne możemy przyporządkować czterem procesom, jakie wykonujemy codziennie w naszym ZLZ.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Współdziałanie pomiędzy inspekcjami, zmiany dotyczące maksymalnej ilości melaniny w karmie dla zwierząt, wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród funkcjonariuszy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej - te zmiany w prawie dotyczące lekarzy weterynarii właśnie tutaj.

VET-PRESS

38. Kongres World Small Animal Veterinary Association Auckland, Nowa Zelandia, marzec 2013

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt podjęło decyzję o delegowaniu przedstawiciela na kongres WSAVA do Nowej Zelandii z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, mogliśmy sobie na to pozwolić pod względem finansowym, zwłaszcza po wsparciu ze strony Hill’s Pet Nutrition, ale przede wszystkim chcemy kontynuować wysiłki o organizację Kongresu FECAVA i WSAVA w Polsce w 2020 roku.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z dr n. wet. Markiem Kostrzewskim

Wywiad z dr n. wet. Markiem Kostrzewskim - chirurgiem, właścicielem gabinetu weterynaryjnego w Katowicach, przewodniczącym kapituły honorowej Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Najbardziej praktycznie o anestezjologii

Aż 95% lekarzy weterynarii przyznaje, że chciałoby zwiększyć bezpieczeństwo anestezjologiczne u swoich pacjentów. Aby to zrobić, potrzebna jest nie tylko znajomość odpowiednich schematów znieczuleń, ale także środków farmakologicznych nowej generacji oraz nowoczesnego sprzętu anestezjologicznego.

Konferencja „Zwierzęta egzotyczne” w Katowicach

2 marca 2013 r. w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez naszą redakcję. Wielu lekarzy weterynarii na co dzień zajmujących się diagnostyką i leczeniem zwierząt egzotycznych miało okazję wysłuchać wykładów prof. Zdenka Knotka z Uniwersytetu Weterynaryjnego i Nauk Farmakologicznych w Brnie oraz dr. n. wet. Tomasza Piaseckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Laseropunktura i laseroterapia w weterynarii

2-3 marca 2013 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja „Laseropunktura i laseroterapia w weterynarii”, organizowana wspólnie przez ProMora Polska, Katedrę Chorób Wewnętrznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Nazywamy się ZOETIS

Firma ZoetisTM, poprzednio dział weterynaryjny spółki Pfizer Inc., zaprosiła na konferencję prasową do Chantilly we Francji 33 przedstawicieli mediów z 15 krajów Europy.

Konferencje kardiologiczne firmy Novartis

Firma Novartis zorganizowała w lutym i marcu spotkania dla lekarzy weterynarii, poświęcone kardiologii weterynaryjnej. Konferencje odbyły się 24 lutego we Wrocławiu, 3 marca w Łodzi i 10 marca w Sopocie. Każde ze spotkań zgromadziło około 160 zainteresowanych lekarzy, którzy za udział w konferencji otrzymali 25 punktów edukacyjnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij