Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2013

O operacyjnym leczeniu najczęstszych chorób kręgosłupa u psów jest napisany przez lekarzy-praktyków dla lekarzy-praktyków w numerze. Eksperci omawiają w nim leczenie chirurgiczne wypadnięcia jądra miażdżystego u psów, począwszy od rozpoznania tej jednostki chorobowej, patofizjologii, poprzez narzędzia chirurgiczne używane podczas tego typu zabiegu aż po klasyczne sposoby wykonywania operacji.

VET-NEWS

Vet-News

Spotkanie absolwentów WMW w Olsztynie, wyniki badań SGGW na temat agresji u psów, budowa Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - te i inne interesujące informacje właśnie tutaj!

TEMAT NUMERU

Eutanazja zwierząt. Jak o tym rozmawiać z właścicielem?

Śmierć i eutanazja to tematy trudne zarówno dla właściciela zwierzęcia – klienta, jak i dla lekarza weterynarii. W ankietach prowadzonych wśród lekarzy w takich krajach jak: Australia, Irlandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Szkocja; eutanazja plasowała się wysoko wśród czynników wywołujących najsilniejszy stres podczas praktyki zawodowej.

ORTOPEDIA

Nastawianie złamań kości przedramienia pod kontrolą usg u psów i kotów

Czterech pacjentów (trzy psy i jednego kota) skierowano na konsultację i leczenie w związku z kulawizną kończyny przedniej spowodowanej złamaniem kości promieniowej i łokciowej. Dokonano zamkniętej repozycji odłamów kostnych pod kontrolą usg. Stabilizację odłamów przeprowadzono z użyciem opatrunku gipsowego. W 6 tygodni od repozycji odnotowano zrost złamań. Kontrola usg jest przydatna w repozycji złamań kości promieniowej i łokciowej u małych zwierząt.

NEUROLOGIA

Zespolenia wrotno-układowe u psów – patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Część II.

Zespolenie wrotno-oboczne (ZWO) występuje u psów różnych ras jako wada wrodzona lub nabyta wtórnie do chorób wątroby. Jest to patologiczne połączenie pomiędzy krążeniem wrotnym a systemowym powodujące, że krew czynnościowa nie ulega filtracji w wątrobie i bezpośrednio przedostaje się do krążenia systemowego. Objawy ZWO najczęściej pochodzą z układu neurologicznego i są związane są z encefalopatią wątrobową. Najważniejsze badania w diagnostyce ZWO to badanie krwi oraz ultrasonografia. Terapia chirurgiczna jest leczeniem z wyboru i obejmuje metody całkowitego jednorazowego zamknięcia zespolonego naczynia oraz metody częściowego zamknięcia naczynia z jego postępującą okluzją pooperacyjną. Wewnątrznaczyniowe leczenie zespolenia wrotno-obocznego jest najnowszą małoinwazyjną procedurą chirurgiczną częściowego zamknięcia zespolenia naczyniowego.

CHIRURGIA

O operacyjnym leczeniu najczęstszych chorób kręgosłupa u psów

Wypadniecie jądra miażdżystego jest najczęstsza chorobą kręgosłupa psów, szczególnie pośród ras chondrodystroficznych. Ten artykuł omawia leczenie chirurgiczne wspomnianej jednostki: rozpoznawanie i jego techniki, patofizjologię, jak i narzędzia chirurgiczne i klasyczne sposoby operacji. Chociaż główna część pracy dotyczy problemu u psów chondrodystroficznych to jedna z części poświęcona jest psom achondrodystroficznym.

ANESTEZJOLOGIA

Znieczulenie do procedur diagnostycznych. Procedury nieinwazyjne wymagające współpracy pacjenta

W codziennej praktyce dość często spotykamy się z zabiegami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, których wykonanie wymaga uspokojenia farmakologicznego zwierzęcia. Istnieje wiele różnorodnych wskazań do zastosowania leków uspokajających, analgetycznych i anestetycznych. Przy doborze leków do sedacji lub też znieczulenia ogólnego bierzemy pod uwagę czynniki zależne od pacjenta: przede wszystkim gatunek i rasę zwierzęcia, wiek, temperament (pobudliwość), obecność innych chorób (cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, dysfunkcje lub choroby układu krążenia czy układu oddechowego, itd.), czy też np. ciążę.

DIAGNOSTYKA

Badanie endoskopowe w rozpoznawaniu chorób pęcherza moczowego u psów

W artykule przedstawiono wykorzystanie badania endoskopowego pęcherza moczowego w diagnostyce chorób tego narządu u psów, w oparciu o wybrane przypadki kliniczne.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), problem wciąż aktualny

Adenowirusy psów są patogenami znanymi od dziesięcioleci. Wyróżnia się dwa typy psich adenowirusów CAV-1 oraz CAV-2, będących czynnikami etiologicznymi odpowiednio: zakaźnego zapalenia wątroby oraz zakaźnego zapalenia tchawicy i oskrzeli. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej choroby Rubartha, jak i zaprezentowano opis dwóch przypadków choroby. Zawarte w nim informacje pozwolą na zaktualizowanie wiedzy dotyczącej kliniki, metod rozpoznawania i zapobiegania zakażeniom wywołanym przez te patogeny.

Zastosowanie hemodializy u psów

Hemodializa (HD) jest procedurą medyczną wykorzystującą krążenie pozaustrojowe krwi, podczas którego osocze jest oczyszczane dzięki procesom dyfuzji, ultrafiltracji i konwekcji. HD u psów znajduje zastosowanie głównie w przypadku ostrej niewydolności nerek nie reagującej na leczenie konwencjonalne oraz w przypadku zatruć niektórymi substancjami. Na system dostarczający hemodializę składają się „sztuczna nerka”, linie krwi, ultra czysta woda, koncentraty dializatu oraz dializator.

KAZUISTYKA

Serce płucne w przebiegu nadciśnienia płucnego: opis przypadku

Nadciśnienie płucne (NP- ang. pulmonary hypertension; PH) charakteryzuje nieprawidłowy wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej, który może wystąpić w przebiegu chorób serca, płuc oraz naczyń płucnych. Określenie „serce płucne” jest definiowane jako choroba serca wtórna do nadciśnienia płucnego, na skutek przewlekłej choroby płuc.

Żywienie

Mikroflora przewodu pokarmowego i probiotyki stosowane u psów i kotów

Artykuł charakteryzuje mikroflorę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego psów i kotów oraz przedstawia możliwość jej korekty przez podanie określonego probiotyku.

NEONATOLOGIA

Syndrom słabnącego kocięcia – duży problem małych pacjentów

Syndrom słabnącego kocięcia to zespół objawów o podłożu polietiologicznym, występujący u kociąt do 12. tygodnia życia. Wśród czynników niezakaźnych wywołujących zespół zaliczamy niedożywienie matki, złe żywienie kociąt, niską masę urodzeniową, zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemię, wady wrodzone, urazy oraz izoerytrolizę noworodków. Do czynników zakaźnych należą choroby wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze. W czasie badania klinicznego bardzo ważna jest obserwacja: postawy zwierzęcia, zdolności do poruszania się, ogólnej kondycji, uszkodzeń mechanicznych ciała, śladów krwi lub biegunki oraz widocznych wad wrodzonych.

DERMATOLOGIA

Cytologia bezpośrednia w rozpoznawaniu zakażenia Microsporum canis u psów i kotów

W poniższym artykule przedstawiono metodę rozpoznawania zakażenia skóry powodowanego przez Microsporum canis u psów i kotów za pomocą badania cytologicznego. Zadaniem tego artykułu jest przedstawienie cytologii bezpośredniej jako jednej z metod diagnozowania zakażenia Microsporum canis.

WARTO WIEDZIEĆ

Echokardiografia zwierząt egzotycznych. Część I – badanie szczura hodowlanego

Kardiologia jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi medycyny weterynaryjnej. Choroby serca u szczurów spotykane są dość często i stanowią obecnie duży odsetek pacjentów w gabinecie kardiologicznym. Szczury trzymane w domu żyją coraz dłużej dzięki fachowej opiece lekarzy weterynarii, którzy zajmują się gryzoniami.

GRYZONIE

Mykoplazma u szczurów – wiele objawów, jedna przyczna

Mykoplazmowe zapalenie płuc gryzoni (Murine Respiratory Mycoplasmosis – MRM) jest chorobą wywoływaną przez Mycoplasma pulmonis. Mimo jednoznacznie brzmiącej nazwy patogen ten może wywoływać zmiany w wielu różnych narządach i układach. Drobnoustrój wywołuje przewlekłe stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego, ropomacicze i ropnie jajników, zapalenie spojówek czy chromodacryorrhoe. Rozwojowi zakażenia sprzyjają: wiek, stres, zła higiena lub niedoborowe żywienie. Rozpoznanie często stawia się na podstawie objawów klinicznych. W diagnostyce zakażeń zastosowanie znajduje także test PCR. Leczenie jest długotrwałe i nie zawsze przynosi spodziewany efekt.

GADY

Nowotwory u gadów na podstawie przypadków własnych

Onkologia kliniczna jest nową dziedziną w medycynie weterynaryjnej gadów. Stale wzrasta liczba rozpoznawanych i opisywanych u tych zwierząt rodzajów nowotworów. Autor również zetknął się w praktyce z wieloma typami zmian nowotworowych u gadów. Aby móc zróżnicować komórki nowotworowe od ziarniniaków zapalnych niezbędne jest wykonanie badania histopatologicznego. Najczęściej występujące przypadki zmian nowotworowych rozpoznaje się u agam brodatych, bardzo popularnego gada wśród gatunków trzymanych jako zwierzęta domowe. W artykule opisano raka płaskonabłonkowego powiek, śluzakomięsaka, mięsaka oraz potworniaka gadów.

VET-BIZNES

Jak liczyć koszty świadczenia usług w klinice weterynaryjnej? – cz. III. Wszystko o strategii

Czynniki wewnętrzne mające wpływ na wysokość ustalanych zostały omówione już wcześniej. Pozostał jeszcze jeden czynnik wewnętrzny, czyli strategia, jaką przyjmujemy przy ustalaniu cen naszych usług.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

ochrona zdrowia zwierząt, wykaz produktów leczncizych stosowanych u koniowatych - te zmiany w prawie dotyczące lekarzy weterynarii właśnie tutaj.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z lek. wet. Patrycją Bednarz-Hebel

Specjalizuje się w kardiologii weterynaryjnej. Współpracuje z lecznicami we Wrocławiu, ale prowadzi także badania wyjazdowe, a wszystko po to, by serca pacjentów, których ma pod opieką były w jak najlepszej formie i biły jak najdłużej...

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Warsztaty anestezjologiczne w Poznaniu

13 kwietnia w klinice weterynaryjnej „My Pet” dr. Tomasza Nowaka w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Anestezjologia w Praktyce”, którego organizatorem jest nasz redakcja.

Medycyna ratunkowa w Wiśle

Medycyna ratunkowa – pod takim hasłem odbyły się XIV Śląskie Warsztaty Diagnostyczne 2013. Do zasypanej śniegiem Wisły w weekend 15-17.03.2013 r. przybyło ok. trzystu uczestników. Sympozjum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna wspólnie z firmą Vetoquinol.

Kurs praktyki onkologicznej w Orzeszu

W dniach 13-14 kwietnia w Szpitalu i Przychodni Weterynaryjnej w Orzeszu zorganizowano kurs wprowadzający do praktyki onkologicznej – SCIVAC. Zajęcia były prowadzone przez prof. Paulo Buracco z Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Turynie oraz dr Marinę Martano, również z Uniwersytetu w Turynie.

SmartVet w Katowicach

SmartVet to niemiecka sieć klinik weterynaryjnych, która wchodzi na polski rynek. Pierwsza polska przychodnia powstała w Katowicach, w Silesia City Center.

Chirurgia i anestezjologia małych zwierząt w praktyce

W połowie kwietnia, w Falentach k. Warszawy VetCo zorganizowało kolejną, intensywną konferencję dla lekarzy – praktyków. Tym razem mogli oni posłuchać wykładów z dziedziny chirurgii i anestezjologii małych zwierząt


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij