Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2013

Nagłe przypadki są częstą przyczyną zwracania się właścicieli zwierząt o pomoc do zakładów leczniczych dla zwierząt. Niejednokrotnie lekarz weterynarii musi w bardzo krótkim czasie i przy minimalnej liczbie danych diagnostycznych właściwie ocenić dany przypadek i zaproponować schemat postępowania leczniczego. W wydaniu nagłe przypadłości andrologiczne u małych zwierząt, przy których wymagana jest niezwłoczna pomoc lekarska, stany bezpośrednio zagrażające życiu zwierzęcia.

VET-NEWS

Vet-News

Nagroda Easy to Give, laseropunktura w schorzeniach oczu, konferencja żywieniowa w Atlancie - te i inne interesujące informacje właśnie tutaj!

POLECAMY

Pojęcie zgody właściciela zwierzęcia – wybrane aspekty prawne

Lekarz weterynarii ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą lekarsko-weterynaryjną, przepisami prawa i zasadami deontologii weterynaryjnej. W wyborze metod leczenia ma autonomię. Musi jednak pamiętać, że jest ograniczony w swoich działaniach koniecznością uzyskania zgody właściciela zwierzęcia.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Hemofilia typu A i B u psów

Hemofilia typu A i B występująca u psów jest najważniejszym dziedzicznym zakłóceniem przebiegu hemostazy wtórnej. Częstotliwość występowania hemofilii A jest blisko trzy do czterech razy wyższa niż hemofilii typu B

CHOROBY WEWNĘTRZNE/ŻYWIENIE

Postępowanie terapeutyczne i dietetyczne w wybranych chorobach przewodu pokarmowego u psów cz 1.

W artykule opisano postępowanie terapeutyczne oraz dietetyczne u psów w wybranych zaburzeniach przewodu pokarmowego. Ponadto omówiono płynoterapię w przypadku stanów ostrych, gdzie zwierzę nie może przyjmować pokarmu. W pierwszej części artykułu została poruszona kwestia postępowania w wybranych chorobach przełyku oraz żołądka. Kolejne części w całości zostaną poświęcone terapii chorób wątroby, jelit oraz trzustki.

DIAGNOSTYKA

Tomografia komputerowa stawów łokciowych psa, cz. I – prawidłowa anatomia przekrojowa

Tomografia komputerowa (TK) pozwala na obrazowania wybranej okolicy ciała w cienkich, od 0,5 do 10 mm, przekrojach. W przypadku złożonej struktury anatomicznej, jaką stanowi np. staw łokciowy, nakładanie się cieni poszczególnych elementów może nastręczać trudności w ocenie zdjęcia RTG i postawieniu trafnej diagnozy. Zastosowanie techniki obrazowania przekrojowego, jaką jest TK, umożliwia precyzyjne określenie rodzaju oraz rozległości zmian chorobowych. W medycynie człowieka TK jest w wielu przypadkach metodą referencyjną w diagnostyce ortopedycznej.

NEUROLOGIA

Miokimia i neuromiotonia psów i kotów

Miokimia i neuromiotonia to rzadko występująca choroba nerwów obwodowych psów i kotów dotycząca głownie Jack Russell terierów. Jej występowanie jest związane z wrodzoną lub nabytą patologią bramkowanych napięciem kanałów potasowych w obrębie ruchowych włókien nerwowych, ale dokładna etiopatogeneza schorzenia nie jest do końca poznana. W artykule omówiono dotychczasowe badania dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz podstaw fizjologicznych miokimii i neuromiotonii.

KARDIOLOGIA

Zmienność rytmu serca (HRV) jako nowe narzędzie diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej

Ocena zmienności rytmu serca jest cenną metodą zbadania współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. Jest to metoda nieinwazyjna. Niniejszy artykuł opisuje analizę HRV i jej przydatność w medycynie weterynaryjnej.

OKULISTYKA

Zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej u psów i kotów

Zapalenie błony naczyniowej jest groźną chorobą gałki ocznej grożącą utratą widzenia. Wywoływana jest ona przez liczne czynniki okołogałkowe jak również ogólnoustrojowe choroby metaboliczne i infekcyjne. Wymaganiem klinicznym jest dobre rozpoznanie okulistyczne, ogólne i przyczynowe. Jednak mimo stosowania wielu nowoczesnych metod diagnostycznych znaczna część przyczyn choroby pozostaje nieokreślona. Leczenie zmierza do zachowania widzenia, zniesienia bólu i ograniczania procesu zapalnego. Nowe leki biologiczne mogą zwiększyć szanse leczenia w procesach zapalnych tła immunologicznego.

NAGŁE PRZYPADKI

Wybrane stany nagłe w andrologii małych zwierząt

Aby przybliżyć lekarzom tematykę stanów nagłych w andrologii małych zwierząt w artykule opisano najczęściej występujące schorzenia, które wymagają niezwłocznej interwencji lekarskiej. Opisano zadzierzgnięcie prącia, ostre zapalenie jąder i najądrzy, skręt jądra, priapizm oraz ostre zapalenie prostaty (etiologię, objawy, metody postępowania).

KAZUISTYKA

Diagnostyka i leczenie roponercza – opis przypadku

Roponercze jest stosunkowo rzadko spotykaną chorobą u psów, najczęściej zwierząt starszych. Stan ten jest powikłaniem wodonercza, w którym nagromadzony w miedniczce nerkowej mocz przybiera postać treści ropnej w następstwie zakażenia. Trafna oraz wczesna diagnoza roponercza jest bardzo istotna z uwagi na ryzyko pęknięcia zmienionej nerki i/lub uogólnienie zakażenia, a nawet śmierci pacjenta. Roponercze stopniowo doprowadza do upośledzenia funkcji nerki, a także do całkowitego lub prawie całkowitego zniszczenia struktury narządu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis przypadku rozpoznania i leczenia roponercza u młodej suki.

Zachowawcze leczenie zespołu Conna u psa – opis przypadku

Zespół Conna jest chorobą spowodowaną nadprodukcją mineralokortykosteroidów przez jedno lub oba nadnercza. Nadmiar mineralokortykosteroidów wynika z aktywnego hormonalnie guza nadnercza. Chirurgiczne usunięcie zmienionego nadnercza jest leczeniem z wyboru. Jednakże, leczenie to nie zawsze jest możliwe (np. patologiczne zmiany w obu nadnerczach). W tym opisie autorzy przedstawili przypadek psa z zespołem Conna leczonego zachowawczo z powodu ograniczeń finansowych jego właściciela.

Przypadek zachyłka pęcherzowo-moczownikowego u psa. Implikacje kliniczne

Wynik poprawnie przeprowadzonego procesu diagnostycznego powinien odkrywać  spójny obraz  przyczyn,przebiegu i ewentualnych  dalszych konsekwencji stwierdzonych zmian chorobowych.Opisany przypadek  implikacji klinicznych obecności zachyłka pęcherzowo- moczownikowego wskazuje na konieczność analizy danych z badań obrazowych z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych przyczyn wystąpienia zmian. O wartości wyników świadczy związek zmian w obrazie narządów ze stanem klinicznym pacjenta.

WARTO WIEDZIEĆ

Echokardiografia zwierząt egzotycznych. Część II – Badanie królika

Echokardiografia, obok zdjęcia RTG, jest obecnie najczęściej wykonywanym badaniem dodatkowym u królików z problemami kardiologicznymi. W przypadku radiografii, możemy potwierdzić zastoinową niewydolność krążenia, zdiagnozować powiększenie sylwetki serca lub obrzęk płuc. Natomiast badanie echokardiograficzne dostarcza nam dodatkowych informacji co do rokowania i przebiegu choroby. Pomaga także postawić diagnozę i wprowadzić prawidłowe leczenie. Badanie elektrokardiograficzne służy u tego gatunku głownie do oceny zaburzeń rytmu serca.

GRYZONIE

Ropomacicze u chomika syryjskiego: praktyczne porady dotyczące postępowania chirurgicznego

Chomiki, podobnie jak psy i koty, mogą na skutek różnych chorób wymagać interwencji chirurgicznych. Zabieg sterylizacji w przypadku chomików syryjskich z ropomaciczem charakteryzuje się pewną specyfiką, wynikającą z niewielkich rozmiarów pacjenta, jego cech anatomicznych a także najczęściej złego stanu ogólnego. Niniejsze opracowanie przedstawia ‘krok po kroku’ rozpoznanie i leczenie ropnego zapalenia macicy u chomików syryjskich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę gatunkową tych gryzoni.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Intestivet–gel – nowy probiotyk

Probiotyki są to żywe mikroorganizmy, szeroko rozpowszechnione zarówno w medycynie człowieka, jak i w weterynarii. Zazwyczaj stosuje się je w celu wyrównania mikroflory przewodu pokarmowego, a więc po długotrwałej antybiotykoterapii, w trakcie leczenia SIBO/ADR lub innych przewlekłych chorób przewodu pokarmowego czy trzustki (np. zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki).

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Kontrola surowców do produkcji produktórw leczniczych, kontrola graniczna pasz, program wykrywania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka - te i inne informacje właśnie tutaj.

VET-BIZNES

Jak zaplanować i wyliczyć opłacalność inwestycji w zakładzie leczniczym dla zwierząt – cz. I

Podstawowym celem prowadzonej działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej jest wzrost zamożności właściciela. Aby sprostać tak postawionemu celowi, każdy lekarz prowadzący ZLZ (przedsiębiorca) musi trwale uzyskiwać nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli generować zysk.

VET-PRESS

Weterynaria sądowa jako dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa

Weterynaria sądowa jest stosowaną nauką medyczno-weterynaryjną. Stanowi jeden z obligatoryjnych przedmiotów wykładanych podczas końcowych lat studiów na wydziałach medycyny weterynaryjnej w naszym kraju, którego zaliczenie związane jest ze zdaniem egzaminu.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

„Poczekalnia przyjazna kotom”, czyli nowa poczekalnia Kliniki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Nadrzędnym celem projektu było to, aby zwierzęta, a w szczególności koty, oczekiwały na wizytę w komfortowych warunkach, ograniczających stres.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z dr n. wet. Karoliną Błasiak

Prowadzi szkolenia ultrasonograficzne na terenie Polski oraz konsultacje w zakresie diagnostyki obrazowej w lecznicach na terenie województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Anestezjologia w Szczecinie

Kolejna odsłona warsztatów, poświęcona nowoczesnym schematom anestezjologicznym, tym razem odbyła się w Klinice Zwierząt Domowych dr. Andrzeja Pępiaka w Szczecinie. Spotkanie poprowadził dr n. wet. Piotr Skrzypczak, którego fachowość i podejście do tematu bardzo podobały się uczestnikom spotkania

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego

Maj to tradycyjnie miesiąc konferencji VetCo – tym razem odbyły się aż dwa wydarzenia. 17 maja – sympozjum okulistyczne, a 18-19 maja konferencja „Intensywna terapia i choroby układu oddechowego”.

Vetmedica i Vetforum już za nami!

Jak co roku w kwietniu do Łodzi zjechali przedstawiciele nauki, lekarze weterynarii i studenci z całej Polski, aby wziąć udział w IX Targach Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica oraz III Kongresie Praktyki Weterynaryjnej Vetforum 2013. Dwudniowe spotkanie zgromadziło blisko tysiąc zainteresowanych tematyką osób.

10. Międzynarodowa Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet z cyklu „Praktycy Praktykom”

Prawie 400 lekarzy weterynarii z Polski i Litwy spotkało się na Międzynarodowej Konferencji, która już po raz dziesiąty odbyła się w drugi majowy weekend w Warszawie.

Konwersatorium? Cóż to takiego?

Firmy Bayer Polska sp. z o.o. oraz PPH Eskulap sp.j. z Gliwic, wyłączny dystrybutor produktów Idexx Laboratories Inc. podjęły nową, bardzo interesującą inicjatywę – kameralne spotkania dyskusyjne czyli właśnie Konwersatoria.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij