Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2013

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie leczniczym dla zwierząt – temat wydania. Najcenniejszym kapitałem każdego zakładu leczniczego dla zwierząt jest personel. To on buduje wartość kliniki, przychodni, gabinetów, a odpowiednio motywowani, potrafią generować rozwiązania potrzebne dla rozwoju firmy. W wydaniu również: problemy zdrowotne i żywieniowe psów seniorów, wyłysienia u psów – canine alopecia.

VET-NEWS

Vet-News

Wysyłkowa sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych, nagroda ZG PTNW, nowa klinika weterynaryjna UP w Poznaniu - te i inne interesujące informacje właśnie tutaj!

POLECAMY

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM (Human Resorce Management) – w ZLZ

Już sam tytuł może budzić przerażenie lekarza weterynarii, który prowadzi własny ZLZ. Jednak w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na prowadzenie własnej praktyki lekarsko-weterynaryjnej, przybyła nam kolejna rola i obowiązki do wypełnienia. Jest nią zarządzanie zasobami usługowymi.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Hemoabdomen u psów - cz. I

W medycynie weterynaryjnej opisywanych jest wiele przyczyn gromadzenia się krwi w jamie brzusznej (hemoabdomen). Jednak bez względu na etiologię, obecność krwi w jamie otrzewnej wymaga od lekarza weterynarii przeprowadzenia szybkiego postępowania diagnostycznego oraz wprowadzenia leczenia przyczynowego. Należy zawsze pamiętać, że hemoabdomen jest stanem nagłym. Jeżeli u zwierzęcia występują wyraźne zaburzenia funkcji życiowych, postępowanie diagnostyczno-lecznicze musi być szybkie i agresywne. Głównymi przyczynami gromadzenia krwi w jamie otrzewnej są krwawiące masy nowotworowe zlokalizowane w wątrobie lub śledzionie, uraz jamy brzusznej jak również zatrucia rodentycydami.

Infekcje dróg moczowych

Mechaniczne opróżnianie pęcherza moczowego i tym samym „wypłukiwanie” patogenów, bariery anatomiczne (np. zastawki u ujścia moczowodów) oraz bariery biochemiczne (białko Tamma-Horsfalla, GAG) stanowią linię obrony organizmu przed infekcją dróg moczowych. E. coli, Staphylococcus spp., Proteus spp. oraz Streptococcus spp. należą do najczęstszych patogenów. W zakażeniach prostych można z dużym prawdopodobieństwem sukcesu zastosować amoksycylinę, jednakże w przypadku niepowodzenia leczenia, nawrotów lub w zakażeniach powikłanych należy wykonać badanie wrażliwości.

GERIATRIA

Problemy zdrowotne i żywieniowe psów seniorów

Senior jest to popularna nazwa psa powyżej 6 -7 roku życia, a osobnik geriatryczny to bardzo stare zwierzę, w ostatniej fazie życia, w której wzrasta ryzyko zapadalności na choroby. Przyjmuje się, że maksymalna długość życia jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości. Skutki starzenia się można podzielić na dwie grupy: metaboliczne, związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania energetycznego i kliniczne, będące wynikiem zmniejszonego wydzielania enzymów, spadku elastyczności płuc i ich pojemności życiowej, spadkiem masy nerek i pojemności minutowej serca. Dla starzejącego się psa charakterystyczne są również zmiany behawioralne będące wynikiem bezpośredniego wpływu starzenia na pracę mózgu.

DERMATOLOGIA

Wyłysienia u psów

Wyłysienie jest zdefiniowane jako brak sierści lub obecność sierści o małej gęstości na określonych częściach ciała, gdzie fizjologicznie występuje włos. Wyłysienia mogą być jednoogniskowe i wieloogniskowe. Rozpoznanie różnicowe wyłysień jednoogniskowych obejmuje: ektopasożyty, zakażenia bakteryjne (ropowice), wyłysienia poiniekcyjne, grzybice i genodermatozy. Wieloogniskowe natomiast związane są albo pierwotnie z genodermatozami, albo wtórnie z chorobami przebiegającym ze świądem i endokrynopatiami.

NEUROLOGIA

Zaburzenia neurologiczne u psów rasy border collie – co warto wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej?

Psy rasy border collie stają się w Polsce coraz bardziej popularne i świetnie sprawdzają się w testach posłuszeństwa czy zawodach sportowych. Artykuł ten przedstawia najczęściej występujące u tej rasy psów zaburzenia neurologiczne zależnie od wieku i wymienia możliwe pułapki diagnostyczne. W tekście opisano również ważny u border collie problem lekowrażliwości oraz najnowsze trendy w badaniach genetycznych u tej rasy psów.

KARDIOLOGIA

Echokardiografia w weterynarii małych zwierząt Część XIII – Echokardiograficzna diagnostyka nabytych chorób serca: kardiomiopatia restrykcyjna (RCM) u kotów

Kardiomiopatia restrykcyjna (restrictive cardiomyopathy, RCM) może być zdefiniowana jako nabyta choroba miokardium u kotów. Dokładniej rzecz ujmując pod pojęciem RCM rozumiemy całą serię zmian patologicznych w mięśniu sercowym, które powodują wyraźne zmniejszenie funkcji rozkurczowych mięśniówki lewej komory bez znaczącego upośledzenia jej funkcji skurczowych. Określenie „restrykcja” odnosi się przede wszystkim do zmian funkcjonalnych a nie anatomiczno – morfologicznych w mięśniu sercowym.

PARAZYTOLOGIA

Rozpoznawanie anaplazmozy granulocytarnej u kotów

Anaplasma phagocytophilum jest patogenem kotów przenoszonym przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Anaplasma zakaża i utrzymuje się w obrębie neutrofili oraz eozynofili. Objawami anaplazmozy granulocytarnej u kotów są gorączka, bladość błon śluzowych, apatia, utrata apetytu, krwawienia z nosa, obrzęk i bolesność stawów. Rozpoznanie choroby stawiane jest na podstawie wyników badania rozmazów krwi i wykazania obecności w granulocytach moruli riketsji, a także na podstawie wyników reakcji PCR. Wyniki niniejszych badań prezentują przydatność testów serologicznych SNAP 4Dx do szybkiej diagnostyki anaplazmozy granulocytarnej kotów.

DIAGNOSTYKA

Badanie immunologiczne w diagnostyce chorób z autoagresji u psów

Choroby z autoagresji u psów stanowią spore wyzwanie diagnostyczne ze względu na często wieloczynnikową etiologię a także wprowadzanie nowych metod, niestosowanych dotychczas rutynowo w medycynie weterynaryjnej. Wiedza na temat możliwości stosowania testów diagnostyki immunologicznej i ich ograniczeń znacznie ułatwia postawienie trafnego rozpoznania przed podjęciem leczenia, które nierzadko opiera się na długotrwałej, ogólnej terapii immunosupresyjnej.

ORTOPEDIA

Zwapnienie w przebiegu scięgna mięśnia nadgrzebieniowego u psa - opis przypadku

Zwapnienie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego (calcific tendonitis m. supraspinatus) jest rzadko opisywaną jednostką chorobową stawu ramiennego, występującą głównie u psów ras dużych, i olbrzymich. Schorzenie to może przebiegać bezobjawowo. Leczenie chirurgiczne zarezerwowane jest dla przypadków w których kulawizna nie ustąpila po ograniczeniu ruchu oraz podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W artykule została opisana diagnostyka oraz leczenie psa z zapaleniem ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego.

KAZUISTYKA

Rozrost włókniakogruczolakowaty gruczołu sutkowego kotek – czy może nas czymś zaskoczyć?

Rozrost włókniakogruczolakowaty gruczołu sutkowego u kotek (rozrost włóknisto-nabłonkowy, włókniakogruczolak, fibroadenomatoza) jest progesteronowo-zależnym, nienowotworowym rozrostem tkanek gruczołu sutkowego. Zazwyczaj przyjmuje postać masywnego, symetrycznego, gwałtownie przebiegającego powiększenia się obu listew mlecznych, a powstające zmiany stosunkowo szybko ulegają wtórnym owrzodzeniom i martwicy. Czasem przebieg choroby może odznaczać się łagodniejszym charakterem i dotyczyć tylko jednej pary gruczołów sutkowych. Bez względu na postać zmiany tkankowe w przebiegu fibroadenomatozy są odwracalne, a leczenie polega głównie na obniżeniu poziomu progesteronu u zwierzęcia poprzez przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub zastosowanie preparatów antygestagennych.

GRYZONIE

Małoocze i entropium u świnki morskiej

Małoocze i entropium u świnek morskich najczęściej występują razem jako wada wrodzona, która już u bardzo młodego zwierzęcia powoduje ból, dyskomfort i rozwój wrzodów rogówki. Najczęściej takie zmiany można obserwować u osobników z chowu wsobnego, natomiast czynniki toksyczne lub żywieniowe jedynie przyczyniają się do zaawansowania objawów klinicznych. Metodą z wyboru w przypadku korekcji entropium u świnek morskich jest radykalne postępowanie chirurgiczne. Jeśli zwierzę jest w dobrym stanie klinicznym i osiągnęło dojrzałość hodowlaną nie należy zwlekać z zabiegiem.

WARTO WIEDZIEĆ

Praktyczne zastosowanie lasera w fizjoterapii weterynaryjnej

Laseroterapia cieszy się dużą skutecznością i coraz większym zainteresowaniem wśród lekarzy weterynarii. Artykuł skupia się na zagadnieniach praktycznych oraz przybliża metodykę pracy z laserami. Omówiony zostaje także aspekt bezpieczeństwa podczas laseroterapii.

Opiniowanie sądowo-weterynaryjne w przypadku obrażeń ciała u zwierząt ofiar postrzałów z broni palnej

Coraz częściej zwierzęta stają się ofiarami postrzałów, powstałych zarówno w wyniku umyślnych, jak i przypadkowych działań człowieka. W sposób bezpośredni znajduje to swoje odzwierciedlenie w dużej liczbie wykonywanych ekspertyz przez biegłych lekarzy weterynarii.

VET-PRESS

Bo najważniejszy jest kot!

Brytyjska Fundacja FAB (ang. The Feline Advisory Bureau) jest organizacją, która dostarcza szczegółowej wiedzy i informacji wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się kocimi problemami, starając się w ten sposób podnieść standardy leczenia, utrzymania oraz opieki nad tymi sympatycznymi czworonogami.

VET-BIZNES

Kredyt czy leasing?

Wielu z nas zastanawia się, jak zaoszczędzić na podatkach. Najczęstszym pomysłem jest zakup drogiego środka trwałego, np. aparatu rentgenowskiego, który będzie używany w naszej działalności. Powstaje wówczas pytanie, jak sfinansować inwestycję, aby była najbardziej opłacalna, i co wybrać, kredyt czy leasing?

Jak zaplanować i wyliczyć opłacalność inwestycji w zakładzie leczniczym dla zwierząt – cz. II

Podstawowym celem prowadzonej działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej jest wzrost zamożności właściciela. Aby sprostać tak postawionemu celowi, każdy lekarz prowadzący ZLZ (przedsiębiorca) musi trwale uzyskiwać nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli generować zysk.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Kontrola produktów leczniczych, laboratoria referencyjne, zwalczanie salmonelli u kur - o tym zmianach w prawie właśnie tutaj.

VET-KWESTIONARIUSZ

Rozmowa z dr. n. wet. Piotrem Sławutą

Jest adiunktem w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przyjmuje kocich i psich pacjentów w Klinice Uniwersyteckiej.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowym programie edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. Mogą Państwo zdobyć w ciągu roku 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Anestezjologia w Olsztynie

To już czwarte tego typu warsztaty, które przybliżyły uczestniczkom tajniki anestezji, a które poprowadził dr n. wet. Piotr Skrzypczak. Za każdym razem spotkania przygotowywane są indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki grupy.

Aktualne problemy w patologii psów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w patologii psów”, zorganizowana przez Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów WMW UP we Wrocławiu oraz Katedrę Diagnostyki Klinicznej WMW UWM w Olsztynie, zgromadziła wielu lekarzy praktyków.

Sympozjum COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE), działająca od dwudziestu lat największa instytucja kształcąca behawiorystów zwierząt w Wielkiej Brytanii, obchodzi w tym roku 5-lecie działalności w Polsce.

Lekarze weterynarii walczą z otyłością zwierząt

Blisko 50% kotów i 40% psów ma problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Nadwaga to zjawisko bardzo częste u naszych czworonożnych podopiecznych, a stąd już niedaleka droga do otyłości, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.

II Sympozjum Diagnostyki Weterynaryjnej - Patologia Kliniczna

W dniach 14-16 czerwca w Warszawie odbyło się II Sympozjum Diagnostyki Weterynaryjnej, zorganizowane przez dr n. wet. Janinę Łukaszewską oraz firmę HORIBA Medical.

Praktycznie o kardiologii

Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna organizuje warsztaty poświęcone różnym dziedzinom weterynarii., m.in. kardiologii, radiologii czy ultrasonografii. 16 czerwca odbyło się spotkanie kardiologiczne z dr n. wet. Olgą Szaluś-Jordanow.

I Konferencja dla techników weterynarii

18 maja w Warszawie odbyła się I Konferencja dla techników weterynarii pt. „Asysta, behawioryzm, marketing”, zorganizowana przez redakcję „VetPersonelu” i „Weterynarii w Praktyce”. Spotkanie w całości kierowane było do techników weterynarii, którzy licznie przybyli tego dnia do Warszawy z całej Polski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij