Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2013

W wydaniu dr n.med. Urszula Bartoszuk-Bruzzone przedstawia temat śluzakowatego zwyrodnienia zastawki mitalnej u psów. Polecamy: cytologia nowotworów mezenchymalnych, zespół nabytego niedoboru immunologicznego u kotów, dermatofitoza kotów, żywienie psów rosnących ras małych oraz wybrane aspekty znieczulenia ogólnego wziewnego u psów i kotów.

VET-NEWS

Vet-News

O nowych metodach sterylizacji, szybkim wykrywanie brucelozy oraz laseroterapia i laseropunktura w gojeniu ran - o tym, ale i nie tylko, przeczytasz w naszych newsach!

POLECAMY

Anaplazmoza granulocytarna – zagrożenie dla zdrowia człowieka

Anaplazmoza granulocytarna jest transmisyjną zoonozą przenoszoną przez kleszcze, wywoływaną przez Anaplasma phagocytophilum. Wektorem bakterii są kleszcze Ixodes spp. Anaplasma namnaża się w neutrofi lach zakażonego osobnika, a sama choroba może mieć przebieg bezobjawowy.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Hemoabdomen u psów – postępowanie terapeutyczne

Hemoabdomen (krwawienie do jamy otrzewnej) jest stanem stanowiącym duże zagrożenie dla życia zwierzęcia. Większość krwawień do jamy otrzewnej związanych z koagulopatią można opanować, stosując prawidłowe postępowanie farmakologiczne, jednak jeżeli przyczyną krwawienia są ostre urazy brzucha lub krwawienia w wyniku pęknięcia mas nowotworowych, wymaga to interwencji chirurgicznej.

Zespół nabytego niedoboru immunologicznego u kotów (FAIDS)

Zespół nabytego niedoboru immunologicznego u kotów należy do najgroźniejszych chorób zakaźnych tych zwierząt. Wspomniana infekcja została po raz pierwszy opisana w 1986 r. Czynnikiem etiologicznym jest wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, określony jako FIV – Feline Immunodefi ciency Virus. Wywołuje u kotów domowych niedobór odporności, otocznie zwany kocim AIDS, ponieważ przypomina ludzką odmianę tej choroby. Wirus FIV jest jednak całkowicie niepatogenny dla człowieka. Występuje u 11% kotów na świecie.

DIAGNOSTYKA

Cytologia nowotworów mezenchymalnych

Do komórek pochodzenia mezenchymalnego zalicza się tkanki łączne, naczynia limfatyczne i krwionośne oraz komórki hematopoetyczne. Cytologicznie nowotwory hematopoetyczne stanowią oddzielną grupę nowotworów komórek okrągłych z powodu ich odrębnego wyglądu.

Dolne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonografi cznym – cz. I

W niniejszym artykule przedstawiono przebieg badania ultrasonograficznego dolnych dróg moczowych psów i kotów. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania oraz prawidłowy obraz ultrasonograficzny dolnych dróg moczowych. Ponadto opisano śródścienne zmiany patologiczne pęcherza moczowego. Kolejna część artykułu poświęcona jest pozostałym zaburzeniom pęcherza moczowego, części miednicznej moczowodów i cewki moczowej, najczęściej spotykanym w badaniu ultrasonograficznym.

Wpływ NLPZ na śluzówkę przewodu pokarmowego

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są najczęściej stosowanymi lekami na świecie; przyjmuje je 15% społeczeństwa, a około 5% wszystkich recept wystawianych jest na leki z tej grupy. NLPZ należą do najczęściej stosowanych preparatów w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu w układzie ruchu zarówno u ludzi, jak i u psów. Dotychczas większość badań, dotyczących skutków ubocznych towarzyszących NLPZ u psów, ograniczała się do przedniej części przewodu pokarmowego, dzięki czemu powstało nie do końca trafne przeświadczenie, że do najcięższych uszkodzeń (nawet śmiertelnych) dochodzi w okolicach żołądka i dwunastnicy.

PARAZYTOLOGIA

Inwazje przywr z rodzaju Troglotrema u zwierząt mięsożernych

Artykuł przedstawia przegląd informacji poświęconych inwazji przywr z gatunku Troglotrema acutum. Typowym żywicielem tego pasożyta jest tchórz europejski (Mustela putorius). Wśród potencjalnych żywicieli przypadkowych T. acutum są liczne gatunki ssaków mięsożernych, włącznie z domowymi psami, kotami czy fretkami. Jak dotąd nie potwierdzono jednak przypadków naturalnych zarażeń wśród tych zwierząt. Dorosłe postaci pasożyta lokalizują się w jamie nosowej, a zwłaszcza na błonie śluzowej lub w cystach pod błoną śluzową zatok przynosowych. Zarażenie prowadzi do lokalnych procesów osteolizy, kończących się perforacjami kości trzewioczaszki.

OKULISTYKA

Usunięcie krwistka przedniej komory oka przy użyciu fakoemulsyfi katora

Silny uraz gałki ocznej może skutkować wylewem krwi do przedniej komory oka. W przypadku nieskutecznej terapii farmakologicznej należy wykonać zabieg chirurgicznego usunięcia powstałego krwistka. Metoda emulsyfikacji płynowej soczewki stosowana w przypadku usuwania zaćmy miękkiej przy użyciu końcówki irygacyjno-aspiracyjnej głowicy fakoemulsyfikatora stwarza analogiczne możliwości wykorzystania ww. końcówki do zabiegu irygacji/aspiracji krwistka.

Żywienie

Żywienie psów rosnących ras małych

W opracowaniu zestawiono podstawowe informacje na temat specyfiki żywienia rosnących psów ras małych. Omówiono zapotrzebowanie na składniki dostarczające energię, białko, tłuszcz i składniki mineralne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania karmy domowej w żywieniu tych psów, wskazując na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania nieprawidłowo zbilansowanej diety.

DERMATOLOGIA

Dermatofi toza kotów – ciągle aktualny problem

Dermatofitoza jest to zakażenie tkanek skeratynizowanych, np. warstwy zrogowaciałej naskórka, pazurów czy sierści. Choroba wywołana jest przez dermatofity – keratynolityczne i keratynofilne grzyby należące do trzech głównych gatunków: Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton. Dermatofitoza jest antropozoonozą. Choroba objawia się wieloma różnymi zmianami klinicznymi i diagnoza może okazać się trudna. Co więcej, leczenie nastręcza często wielu problemów, jest zwykle wieloczynnikowe i długotrwałe.

STOMATOLOGIA

Wpływ stosowania preparatu zawierającego Ascophyllum Nodosum na indeks zdrowia jamy ustnej psów i kotów

Ponad 2/3 psów i kotów w wieku powyżej 2 lat wykazuje objawy chorób przyzębia, a wraz z wiekiem odsetek dotkniętych chorobą osobników rośnie. Pomimo wielu różnych metod i pomysłów na leczenie chorób przyzębia najważniejszą metodą terapii i profilaktyki pozostaje kontrola nad płytką bakteryjną. Celem badań była ocena efektu klinicznego stosowania preparatu zawierającego Ascophyllum Nodosum w grupach psów i kotów.

KARDIOLOGIA

Echokardiografi a w weterynarii małych zwierząt. Część XIV – Echokardiografi czna diagnostyka nabytych chorób serca – śluzakowate zwyrodnienie zastawki mitralnej u psów (endocardiosis, MVD)

Przewlekła zwyrodnieniowa choroba zastawki dwudzielnej jest najczęstszą chorobą prowadzącą do rozwoju lewostronnej niewydolności mięśnia sercowego u psów. Szacuje się, że problem ten (w różnym stopniu zaawansowania zmian) dotyczy ponad 70% populacji psów. Szczególnie narażone na rozwój choroby są psy ras małych i miniaturowych w średnim i starszym wieku.

KAZUISTYKA

echokardiografi a weterynaryjna, kardiologia, endocardiosis, niedomykalność zastawki mitralnej, MXD

Nietrzymanie moczu jest jednym z dość często występujących powikłań pokastracyjnych u suk. Wiąże się to z przesunięciem pęcherza moczowego do jamy miednicznej. Skrócona cewka moczowa zwiększa swoją średnicę, zmniejszając jednocześnie napięcie ściany. Jedną ze skuteczniejszych metod leczenia jest podwieszenie pochwy.

ANESTEZJOLOGIA

Wybrane aspekty znieczulenia ogólnego wziewnego u psów i kotów. Znieczulenie ogólne – współczesne wymogi

Skomplikowane zabiegi operacyjne, jak również terapeutyczno-diagnostyczne, mogą być bezboleśnie i bezpiecznie przeprowadzone dzięki zastosowaniu znieczulenia ogólnego. Głębokość znieczulenia wziewnego, w przeciwieństwie do znieczulenia infuzyjnego, można szybko i płynnie dostosować do natężenia bodźca nocyceptywnego z pola operacyjnego poprzez właściwą zmianę stężenia głównego anestetyku we wdychanym powietrzu. Współczesne badania i osiągnięcia naukowe w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii czynią znieczulenie ogólne bezpieczniejszym oraz mniej obarczonym komplikacjami.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

O przemieszczaniu zwierząt domowych oraz wzorze dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek

WARTO WIEDZIEĆ

Rasy psów i kotów. Przewodnik weterynaryjny (wyd. Galaktyka)

Wzmianki o bezwłosych kotach pojawiały się od dawna w Ameryce Centralnej oraz w Rosji (Peterbald), ale historia współczesnego sfinksa kanadyjskiego (nazywanego również po prostu sfinksem) zaczęła się w 1966 roku w kanadyjskim Ontario od spontanicznej mutacji prowadzącej do uogólnionego wyłysienia.

PRZEWODNIK

Doskonalenie diagnostyki nowotworów za pomocą techniki immunohistologicznej – wprowadzenie

Immunohistologia (immunohistochemia, IHC) to technika wykorzystywana do badania zatopionych w parafinie i utrwalonych formaliną tkanek w celu wykrycia określonych epitopów (antygenów). Pierwszym etapem jest zawsze badanie histologiczne, po którym wykonuje się analizę immunohistologiczną służącą dalszemu rozróżnieniu (np. antygenów swoistych dla wiązania leków) lub identyfikacji określonych antygenów. Jako że badany antygen nie może ulegać zniszczeniu podczas utrwalania (w formalinie), IHC nie pozwala na wykrycie niektórych z nich.

VET BIZNES

Otwieramy gabinet weterynaryjny!

Otwarcie własnego gabinetu wiąże się z załatwieniem wielu formalności i wizytą w urzędach. Aby rozwiać wątpliwości na temat tych formalności, poniżej zamieszczamy mały przewodnik wszystkich niezbędnych formalności, które muszą być dopełnione przed podjęciem działalności.

VET-KWESTIONARIUSZ

Wywiad z dr n. wet. Urszulą Bartoszuk-Bruzzone

Zajmuje się kardiologią weterynaryjną. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, by sprawować jak najlepszą opiekę nad pacjentami. Obecnie jest rezydentką ECVIM-CA (European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals) z dziedziny kardiologii w Zurychu. W czasie pobytów w Polsce bardzo intensywnie pracuje w Warszawie oraz podczas tzw. badań wyjazdowych.

VET-IMPREZY

Elektrokardiografia dla początkujących

Choroby serca są bardzo częstym problemem zdrowotnym u małych zwierząt. Zaburzenia funkcjonowania układu krążenia mogą wystąpić u nich w każdym wieku, bez względu na płeć, rasę czy wielkość.

Warsztaty anestezjologiczne w Wieliczce

Kolejne warsztaty poświęcone nowoczesnym schematom anestezjologicznym już za nami. Tym razem spotkaliśmy się w Wieliczce w Lecznicy „Arwet” dr. Rafała Korty. Spotkanie odbyło się w aurze optymizmu dzięki usposobieniu oraz profesjonalnemu podejściu prelegenta – dr. n. wet. Piotra Skrzypczaka. Każdy mógł dokładnie przyjrzeć się zabiegowi i zadać nurtujące pytania.

Laseropunktura z firmą PROMORA POLSKA

14-15.09.2013 roku odbył się zorganizowany przez firmę PROMORA POLSKA pierwszy w Polsce kurs laseropunktury weterynaryjnej (PCLAC).

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij