Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2013
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2013

W wydaniu polecamy: endokrynologiczne i emocjonalne podłoże zachować agresywnych u psów. W numerze: przegląd chorób o podłożu genetycznym, tomografia komputerowa stawów łokciowych psa, niedokrwistość u pacjentów nefrologicznych, postępowanie w ostrej hiperglikemii u małych zwierząt, żywienie psów rosnących ras dużych oraz choroby skóry wywołane przez wirusy i pierwotniaki.

VET-NEWS

Vet-News

O ubezpieczeniu zdrowotnym dla psów i kotów z prawdziwego zdarzenia, pierwszej przychodni przyjaznej kotom oraz światowym XVII kongresie rozrodu małych zwierząt EVSSAR w Polsce, a także wielu innych ciekawostkach przeczytasz w tym dziale!

POLECAMY

Endokrynologiczne i emocjonalne podłoże zachowań agresywnych i problemów z agresywnością u psów

Zarówno wśród właścicieli psów, jak i wśród specjalistów zajmujących się psami istnieje wiele, często sprzecznych, opinii na temat wpływu hormonów płciowych na rozwój problemowych zachowań, zwłaszcza zaś agresywności. Dzieje się tak dlatego, że rozwój każdego zachowania jest w jakiejś mierze kwestią warunków, w jakich żyje zwierzę, oraz innych wpływów środowiskowych.

DIAGNOSTYKA

Przegląd chorób o podłożu genetycznym przebiegających z objawami neurologicznymi

Badania genetyczne są nowym narzędziem dla lekarzy weterynarii. Dają one możliwość między innymi ustalenia pochodzenia zwierzęcia (ustalenie ojcostwa) oraz określenia, czy dany pies jest nosicielem mutacji genowej, która może spowodować wystąpienie choroby u jego potomstwa. Poniższy artykuł przedstawia przegląd chorób uwarunkowanych genetycznie dających objawy neurologiczne u psów, a także podstawowe informacje dotyczące zasad dziedziczenia.

Tomografia komputerowa stawów łokciowych psa – cz. II Zastosowanie kliniczne

W tomografii komputerowej (TK) stawów łokciowych uzyskujemy przekroje o grubości warstwy do 0,5 mm. Pozwala to na szczegółowe uwidocznienie poszczególnych elementów stawu, bez zjawiska sumowania się cieni. Cienkie przekroje umożliwiają tworzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowych w każdej dowolnej płaszczyźnie oraz rekonstrukcji trójwymiarowych (3D).

CHIRURGIA

Etiopatogeneza zapadu tchawicy – przegląd literatury

Zapad tchawicy charakteryzuje się zmniejszeniem jej światła w związku ze zwiotczeniem części błoniastej i zmianami w pierścieniach chrzęstnych. Uszkodzenia zrębu chrzęstnego mogą obejmować również oskrzela i oskrzeliki. Obserwowane zmiany sugerują odmianę chondromalacji, jednak dokładna etiologia zmian w chrząstkach w zapadzie tchawicy nie jest znana. Najczęściej występuje u psów w średnim wieku, ras małych bądź karłowatych. U niektórych ras, takich jak yorkshire terrier, pudel miniatura, maltańczyk, mops, chihuahua, tracheochondromalacja może być szczególnym przejawem wrodzonej uogólnionej chondrodystrofii.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Tajemnicze promienie X, czyli jak działa aparat rentgenowski

W roku 1895 niemiecki fizyk Wilhelm Röntgen przypadkowo odkrył nowy rodzaj fali elektromagnetycznej – promienie o dużo większej częstotliwości i energii, niż znane nam światło widzialne. Nie znając natury swojego odkrycia, nazwał je promieniami X.

KARDIOLOGIA

Czy można przewidzieć rozwijającą się zastoinową niewydolność krążenia? Proste metody diagnostyczne jako pomoc w leczeniu i rokowaniu chorób serca

Lewostronna niewydolność krążenia u psów to syndrom kliniczny, który charakteryzuje postępujący zastój w naczyniach płucnych, prowadzący do obrzęku płuc. Objawy związane z tą chorobą to: kaszel, duszność w pozycji leżącej i przyspieszony oddech. Diagnoza oparta jest na wynikach wielu badań dodatkowych, takich jak: EKG, rentgen klatki piersiowej czy echokardiografi a. Nowsze testy, takie jak biomarkery peptydowe chorób serca, okazały się przydatne w procesie diagnostycznym w przypadkach duszności, jednak nadal należy je przeprowadzać tak szybko, jak to możliwe, a nie są one łatwo dostępne.

NEFROLOGIA

Niedokrwistość u pacjentów nefrologicznych

Wprowadzenie leczenia niedokrwistości w przebiegu choroby nerek jest podstawowym elementem terapii i częstokroć warunkuje przeżycie pacjenta. Cele pracy to omówienie przyczyn niedokrwistości w przebiegu chorób nerek, w tym najczęściej występującej niedokrwistości nieregenaratywnej w przebiegu przewlekłej choroby nerek (PCN), oraz dobranie właściwego protokołu postępowania terapeutycznego, a także przedstawienie potencjalnych powikłań.

KAZUISTYKA

Przepuklina pachwinowa u suki w kontekście zaburzenia przebiegu ciąży

Przepuklina pachwinowa u suk ma charakter nabyty i jest skutkiem działania hormonów w przebiegu cieczki lub ciąży. Jej powstaniu sprzyja budowa anatomiczna kanału pachwinowego u suk. Zawartość worka przepuklinowego mogą stanowić sieć, pęcherz moczowy, jelita lub macica. Przemieszczenie ciężarnej macicy do kanału pachwinowego stanowi czynnik zwiększonego ryzyka utraty ciąży.

NAGŁE PRZYPADKI

Postępowanie w ostrej hiperkaliemii u małych zwierząt

Zaburzenia stężenia potasu w surowicy mogą być przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia i wymagają podjęcia właściwego leczenia. Niniejszy artykuł wymienia najczęstsze przyczyny i mechanizmy odpowiedzialne za hiperkaliemię u małych zwierząt oraz omawia sposoby postępowania w zależności od stopnia zaawansowania hiperkaliemii i nasilenia jej objawów klinicznych.

VET-LEKI

Badanie pilotażowe nad oceną skuteczności terapeutycznej i tolerancji szamponu zawierającego 3-proc. chlorheksydynę w leczeniu powierzchownych ropowic skóry

Leczenie głębokich ropowic skóry tradycyjnie opierało się na stosowaniu przedłużonej, uogólnionej antybiotykoterapii. Ze względu na coraz częstsze występowanie szczepów gronkowców metycylinoopornych lub wieloopornych w niektórych przypadkach klinicznych stosowanie antybiotyków jest utrudnione lub nawet niemożliwe. Gronkowce są zwykle wrażliwe na działanie chlorheksydyny. Celem badania była ocena tolerancji i skuteczności szamponu zawierającego 3-proc. chlorheksydynę w terapii 4-tygodniowej u 40 psów z powierzchownymi ropnymi zapaleniami skóry.

DERMATOLOGIA

Choroby skóry wywołane przez wirusy i pierwotniaki

W artykule przedstawiono wybrane choroby skóry psów i kotów wywołane przez wirusy i pierwotniaki. Każda diagnoza w przypadku tych jednostek chorobowych powinna być oparta na szczegółowo przeprowadzonym wywiadzie i badaniu klinicznym oraz badaniach dodatkowych, takich jak np. badanie histopatologiczne. Leczenie zmian wywołanych przez te pasożyty jest często problematyczne i wymaga czasu, tym bardziej, że wiele z przedstawionych chorób ma tendencje do nawracania.

Żywienie

Żywienie psów rosnących ras dużych – cz. I

W opracowaniu zestawiono podstawowe informacje na temat specyfiki żywienia rosnących psów ras dużych. Omówiono zapotrzebowanie na składniki dostarczające energię, białko, tłuszcz i składniki mineralne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania karmy domowej w żywieniu tych psów, wskazując na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania nieprawidłowo zbilansowanej diety. Zaprezentowany materiał jest tematycznie związany z poprzednim artykułem, dotyczącym żywienia rosnących psów ras małych.

GRYZONIE

Pasteurella multocida przyczyną ropni płuc u królików – opis przypadku

Pastereloza królików przebiega w postaci ostrej i przewlekłej. Wśród głównych objawów obserwuje się kichanie i wypływ z nosa. Natomiast w przewlekłej postaci najczęściej obserwujemy odoskrzelowe zapalenie płuc i ropnie płuc, które po latach powolnego rozwoju objawów klinicznych doprowadzają do śmierci zwierzęcia. Rokowanie w początkowym okresie choroby jest korzystne (antybiotyki o szerokim spektrum), natomiast w pozostałych przypadkach – bardzo ostrożne. W poniższym artykule został szczegółowo opisany przypadek ropnia płuc u królika zakażonego Pasteurella multocida.

VET-BIZNES

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM (Human Resource Management) – w ZLZ. Cz. III

Już sam tytuł może budzić przerażenie lekarza weterynarii, który prowadzi własny ZLZ. Jednak w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na prowadzenie własnej praktyki lekarsko-weterynaryjnej, przybyła nam kolejna rola i obowiązki do wypełnienia. Jest nią zarządzanie zasobami usługowymi.

Kasa fiskalna w gabinecie weterynaryjnym

W poprzednim numerze zapowiadałem, że opiszę temat kasfiskalnych w gabinecie weterynaryjnym. Jest to o tyle ważne, że od 2013 roku obowiązuje limit 20000 zł obrotu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca, a więc również lekarz weterynarii, jest obowiązany dokumentować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

O wykazie spraw rozstrzyganych przez powiatowego lekarza weterynarii, obrocie detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi czy też o substancjach niepożądanych w paszach przeczytasz właśnie tutaj!

VET-KWESTIONARIUSZ

Zagadki medyczne i sztuka diagnozy

Zawodowa pasja lek. wet. Agnieszki Neski-Suszyńskej to urologia i nefrologia weterynaryjna. Jest jednym z nielicznych lekarzy weterynarii zajmujących się tą wąską dziedziną medycyny weterynaryjnej. Do jej przychodni w Warszawie trafiają pacjenci z chorobami nerek i układu moczowego z całej Polski.

VET-IMPREZY

Kardiologia małych zwierząt w praktyce

Pierwszego dnia kalendarzowej jesieni w Centrum Konferencyjnym Falenty pod Warszawą odbyła się konferencja dla lekarzy weterynarii „Kardiologia małych zwierząt w praktyce”.

Prawidłowo znieczulać

Warsztaty anestezjologiczne, które odbyły się w Łodzi 4 października 2013 roku, zamknęły tegoroczny cykl spotkań „Anestezjologia w praktyce”, organizowanych przez „Weterynarię w Praktyce” wraz z firmami Orion Pharma i KRUUSE.

Kolejny kongres dotyczący rozrodu małych zwierząt we Wrocławiu – zakończony!

27-28 września 2013 r. we Wrocławiu odbył się po raz kolejny międzynarodowy Kongres „Problemy w rozrodzie psów i kotów: płodność, ciąża, noworodek”, organizowany przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Biologii Rozrodu PAN oraz Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Kongres dotyczący rozrodu małych zwierząt we Wrocławiu, organizowany od 2005 r., wpisał się już dawno w tradycję spotkań lekarzy weterynarii w naszym kraju.

W tym roku w Barcelonie

Ponad dwa i pół tysiąca uczestników z 48 państw wzięło udział w tegorocznej, już siódmej, Południowoeuropejskiej Konferencji Weterynaryjnej (SEVC), która odbyła się w dniach 17-19.10.2013 r. w centrum Barcelony.

Fotorelacja – XXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 26-27 października 2013 r., Warszawa

Fotorelacja – XXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 26-27 października 2013 r., Warszawa

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

DRODZY CZYTELNICY! Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij