Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2014

Zapalenie pochewki ścięgna dwugłowego – rozpoznawanie i leczenie tematem okładkowym wydania. W numerze: bakteryjne ropne zapalenie skóry u kotów, fyzalopteroza – rzadka choroba inwazyjna psów i kotów, nowe parametry w elektrokardiografii weterynaryjnej, żywienie psów rosnących ras dużych oraz opis przypadku wykorzystania rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń kręgosłupa u psów. Polecamy: motywacja – czy tylko pieniądze są motywujące?

VET-NEWS

Vet News

O znaczeniu przeciwutleniaczy w diecie zwierząt, substancjach toksyczncyh dla psów i kotów oraz o przyczynie odwołania Głównego Lekarza Weterynarii - i nie tylko w VetNews!

POLECAMY

Motywacja – czy tylko pieniądze są motywujące?

Pisząc o motywacji, należy określić, czym ona jest. Często opisywana jest jako stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania.

DERMATOLOGIA

Bakteryjne ropne zapalenia skóry u kotów. Badania nad lekoopornością bakterii – przegląd literatury

Mianem ropnego zapalenia skóry określa się bakteryjne zakażenie skóry. U kotów powierzchowne zakażenia bakteryjne występują dość rzadko.

Specyfika chorób skóry u owczarków niemieckich – obserwacje własne

Owczarki niemieckie są rasą psów z predyspozycjami do dermatoz takich jak: alergie, choroby autoimmunologiczne czy endokrynopatie. Choroby te przebiegają w specyficzny sposób, nieco odmienny niż u innych ras psów. Szczególnie łatwo dochodzi do powierzchownych lub głębokich bakteryjnych ropnych zapaleń skóry, zliszajowacenia, zespołu keratołojotokowego. W artykule opisano charakterystykę wybranych dermatoz z uwzględnieniem postępowania leczniczego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zalety Canine HA w skutecznym leczeniu niepożądanych reakcji skórnych pochodzenia pokarmowego

Choroby skóry przebiegające ze świądem powiązane z niepożądanymi reakcjami na pokarm stanowią wyzwanie zarówno dla lekarza weterynarii, jak i właściciela zwierzęcia.

PARAZYTOLOGIA

Fyzalopteroza – rzadka choroba inwazyjna psów i kotów

Nicienie z rodzaju Physaloptera to pasożyty lokalizujące się w żołądkach, rzadziej jelitach kręgowców. Są to hematofagi o złożonym cyklu rozwojowym, w którym kręgowce są żywicielami ostatecznymi, a owady – pośrednimi. Drobne kręgowce, jak żaby, jaszczurki czy myszy, mogą także pełnić funkcję żywicieli paratenicznych. Jest to rzadka inwazja psów i kotów, ale jej występowanie może być niedoszacowane ze względu na trudność wykrywania jaj pasożytów przy zastosowaniu rutynowych metod flotacyjnych. Standardowe badanie krwi często daje wynik negatywny.

CHOROBY ZAKAŹNE

Babeszjoza i borelioza – nawroty choroby

Każdego roku wzrasta liczba przypadków chorób przenoszonych przez kleszcze u psów w Polsce. Babeszjoza i borelioza to choroby wielonarządowe, o ciężkim, a nawet śmiertelnym przebiegu. Nawroty choroby mogą wystąpić w różnych odstępach czasu od przebycia pierwotnej inwazji. Liczne, ale w niespecyficzne objawy, które pojawiają się w przebiegu obu chorób, nie wystarczają do postawienia pewnego rozpoznania. Skuteczne leczenie zapewniają właściwa interpretacja dodatkowych badań hematologicznych i serologicznych oraz wczesne rozpoczęcie terapii. Łagodne zimy oraz ciepłe i wilgotne lata sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy. Dodatnie temperatury powodują wzrost ich aktywności, która rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia i może trwać do listopada.

Żywienie

Żywienie psów rosnących ras dużych – cz. II

W opracowaniu zestawiono podstawowe informacje na temat specyfiki żywienia rosnących psów ras dużych. Omówiono zapotrzebowanie na składniki dostarczające energię, białko, tłuszcz i składniki mineralne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania karmy domowej w żywieniu tych psów, wskazując na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania nieprawidłowo zbilansowanej diety. Zaprezentowany materiał jest tematycznie związany z poprzednim artykułem, dotyczącym żywienia rosnących psów ras małych.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Jak różnicować i leczyć długotrwałe wymioty u psów i kotów?

Wymioty u psów i kotów są częstym powodem konsultacji lekarsko-weterynaryjnych. Proces wymiotny to złożony mechanizm patofizjologiczny, który jest kontrolowany przez ośrodek znajdujący się w rdzeniu przedłużonym. Akt wymiotny poprzedzony jest zazwyczaj objawami zwiastunowymi, takimi jak: nudności, nadmierne ślinienie się, częstsze przełykanie i oblizywanie się, niepokój, a także wokalizacją u kotów. W zależności od czasu trwania wyróżnia się wymioty ostre i przewlekłe. Wymioty ostre trwają z reguły 5-7 dni, natomiast wymioty trwające ponad 7 dni określa się jako przewlekłe. Celem artykułu jest przedstawienie diagnostyki różnicowej przy występowaniu przewlekłych wymiotów u psów i kotów oraz sposobów postępowania terapeutycznego.

KARDIOLOGIA

Nowe parametry w elektrokardiografi i weterynaryjnej

Elektrokardiografia jest metodą diagnostyczną, która rozwija się dynamicznie. W ostatnich latach opracowano nowe parametry, które mogą być przydatne w diagnostyce i rokowaniu u psów. Artykuł przybliża zastosowanie i normy wybranych parametrów elektrokardiograficznych.

ORTOPEDIA

Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego – rozpoznawanie i leczenie

Artykuł omawia metody rozpoznawania i leczenia zachowawczego oraz operacyjnego zapalenia ścięgna początkowego mięśnia dwugłowego ramienia i jego pochewki ścięgnowej. Przedstawione zostały metody rozpoznawania ww. schorzenia z użyciem metod diagnostyki obrazowej, takich jak: RTG (zdjęcia przeglądowe, artrografia, tendowaginografi a), badanie ultrasonograficzne, a także znieczulenie diagnostyczne jako próba stosowana w przypadkach wątpliwych. Omówione zostały również różne opcje leczenia operacyjnego stosowane przez autora oraz techniki dostępu chirurgicznego do operowanych struktur.

DIAGNOSTYKA

Badanie ultrasonografi czne wybranych struktur klatki piersiowej psów i kotów

Ultrasonografia klatki piersiowej jest ważnym, a często niedocenianym przez lekarzy praktyków uzupełnieniem metod diagnostycznych w różnicowaniu chorób płuc, śródpiersia, jamy opłucnej i ściany klatki piersiowej. Artykuł opisuje technikę oraz metody badania ultrasonograficznego struktur klatki piersiowej małych zwierząt bez uwzględnienia serca, ich obraz prawidłowy, wybrane zmiany patologiczne oraz zalety i ograniczenia procedury. Poniższy tekst ma na celu przybliżenie lekarzowi praktykowi możliwości wykorzystania ultradźwięków w różnicowaniu chorób klatki piersiowej jako metody znacząco zwiększającej efektywność procesu diagnostycznego ze zminimalizowaniem ryzyka z nim związanego.

KAZUISTYKA

Wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń kręgosłupa u psów – opis przypadku

U 8-letniego psa rasy owczarek niemiecki zaobserwowano deficyty neurologiczne w kończynach miednicznych. Na podstawie objawów klinicznych i badania neurologicznego podejrzewano zespół ogona końskiego. Zalecono dodatkowe badanie z wykorzystaniem niskopolowego rezonansu magnetycznego. Obraz rezonansu wykazał przepuklinę krążka międzykręgowego na odcinku L6-L7. Wykonany rezonans magnetyczny ostatecznie potwierdził rozpoznanie. Jako dalsze postępowanie zalecono zabieg chirurgiczny.

PRZEWODNIK

Leptospiroza – wczoraj i dziś

Leptospirozę u psów po raz pierwszy opisano w 1852 roku podczas wystawy psów w Stuttgarcie. Z tego względu przez długi czas ta jednostka chorobowa określana była jako „stuttgarcka psia zaraza”. Dopiero około 30 lat później chorobę tę u ludzi opisał lekarz Adolf Weil (choroba Weila, gorączka polna).

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

O odpadach weterynaryjnych i ochronie zdrowia zwierząt przeczytasz właśnie tutaj!

WARTO WIEDZIEĆ

Przewlekle zapalenie oskrzeli psów

Publikacja stanowi fragment książki Choroby układu oddechowego u psów i kotów (wyd. Galaktyka).

VET-KWESTIONARIUSZ

Walczę do końca

Lek. wet. Jerzy Kirstein jest specjalistą chirurgii weterynaryjnej, współwłaścicielem i kierownikiem Kliniki Weterynaryjnej Interwet we Wrocławiu. Główne obszary zainteresowań zawodowych stanowią chirurgia i ortopedia. Pozazawodowo, w wolnych chwilach, uprawia narciarstwo alpejskie. Jest także miłośnikiem motocykli oraz nurkowania (płetwonurek P2).

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-IMPREZY

Nowe spojrzenie na geriatrię i medycynę kotów oraz dermatologię

Dzięki kolejnemu, dziesiątemu już, spotkaniu z VetCo, poświęconemu medycynie kotów oraz dermatologii, lekarze weterynarii z całej Polski mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów oraz uzyskać praktyczne porady od znakomitych specjalistów w tych dziedzinach: dr Margie Scherk, dr Kingi Gortel oraz dr Doroty Pomorskiej- Handwerker.

Rozwój polskiej kardiologii weterynaryjnej – wyzwaniem dla środowiska

9 marca 2014 roku w Łodzi firma Novartis zorganizowała międzynarodową konferencję naukową poświęconą kardiologii weterynaryjnej.

Konferencja weterynaryjna „Rozród małych zwierząt”

W dniach 8-9 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Weterynaryjna „Rozród małych zwierząt”, zorganizowana przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Vet4Vet.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij