Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2014

Charakterystyka tetracyklin – temat wydania. Polecamy: badanie ultrasonograficzne u pacjentów z podejrzeniem tępego urazu jamy brzusznej, niedokrwistość ze szczególnym uwzględnieniem anemii immunohemolitycznych, nicienie płucne u psów i kotów oraz leki przeciwpasożytnicze. W wydaniu również otyłość, zastosowanie laseropunktury u zwierząt w okresie pooperacyjnym oraz zalecenia dotyczące rozpoznawania białkomoczu.

VET-NEWS

Vet News

O nowym otwartym Centrum Weterynaryjnym na SGGW w Warszawie, o nowej technice 3D, czyli trójwymiarowym obrazie komórek i wielu innych newsach przeczytasz właśnie tutaj!

POLECAMY

Charakterystyka tetracyklin stosowanych w medycynie weterynaryjnej

Tetracykliny są naturalnymi lub półsyntetycznymi lekami bakteriostatycznymi stosowanymi od końca lat 40. XX wieku przeciwko szerokiemu spektrum bakterii ramdodatnich i Gram-ujemnych oraz patogenów atypowych, takich jak np. chlamydia, mykoplazmy, riketsje i niektóre pierwotniaki.

DIAGNOSTYKA

Badanie ultrasonografi czne u pacjentów z podejrzeniem tępego urazu jamy brzusznej – protokół FAST (Focused Assessement with Sonography for Trauma)

Tępy uraz jamy brzusznej powstały na skutek wypadku komunikacyjnego jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu. Ze względu na ciężki stan pacjenta procedury diagnostyczne powinny być jak najkrótsze, przynosząc jednocześnie w postawieniu właściwego rozpoznania. W tym celu został opracowany protokół FAST. Badanie FAST jest to ustandaryzowana, szybka metoda oceny ultrasonograficznej, pozwalająca na wykonanie.

Niedokrwistości ze szczególnym uwzględnieniem anemii immunohemolitycznych – cz. I. Ostre przypadki hematologiczne od diagnozy do leczenia – na podstawie przypadków klinicznych

Niedokrwistość nie jest diagnozą, lecz stanem. Prawdziwa niedokrwistość definiowana jest jako spadek liczby erytrocytów w organizmie. Hematokryt, stężenie hemoglobiny oraz liczba erytrocytów zazwyczaj obniżone są wtedy poniżej wartości referencyjnych, jednakże anemia może być czasem maskowana przez odwodnienie.

PARAZYTOLOGIA

Nicienie płucne u psów i kotów

Pasożytnicze nicienie Capillaria aerophila (syn. Eucoleus aerophilus) i Crenosoma vulpis są przyczyną objawów chorobowych ze strony układu oddechowego obserwowanych u psów i kotów. W ostatnich latach notuje się wzrost liczby przypadków chorób płuc u zwierząt towarzyszących na tle pasożytniczym. Stany zapalne układu oddechowego wywoływane przez te pasożyty są często mylone z objawami zapaleń układu oddechowego na tle bakteryjnym, wirusowym lub alergicznym.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Leki przeciwpasożytnicze – poznaj ich nową defi nicję z NexGard™

W kontroli inwazji pcheł i kleszczy u psów, mimo dużej różnorodności preparatów przeciwpasożytniczych, w dalszym ciągu lekarz weterynarii styka się z pewnymi problemami dotyczącymi ich skuteczności, szybkości działania, sposobu podawania, bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi, występowania działań niepożądanych oraz powszechności stosowania.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Jak diagnozować zapalenie trzustki u psów i kotów, czyli prawidłowe rozpoznanie – kluczem do efektywnej terapii

Trzustka jest gruczołem dodatkowym układu pokarmowego pełniącym wiele istotnych funkcji w organizmie zwierzęcym i ludzkim. Jest to narząd syntezujący i wydzielający enzymy trawienne oraz hormony pozwalające utrzymywać stały poziom glukozy w organizmie. Najczęściej występujące choroby trzustki to zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (ZNT) oraz ostre i/lub przewlekłe zapalenie trzustki. Zmiany nowotworowe trzustki u zwierząt są rzadko diagnozowane.

KARDIOLOGIA

Niedomykalność zastawki aorty u psów – coraz częściej wykrywana zmiana w badaniu echokardiograficznym

Niedomykalność zastawki aorty jest zmianą, którą można zdiagnozować za pomocą badania echokardiograficznego. Może ona być wynikiem wad wrodzonych lub zmian nabytych pozapalnych obejmujących płatki tej zastawki. Przy użyciu coraz lepszego sprzętu do badania echokardiograficznego obecnie lekarze praktycy coraz częściej mogą wykrywać niewielkie niedomykalności tej zastawki. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze obecność takiej zmiany jest związana z wadą serca i nie zawsze wymaga leczenia.

ZAGADKA

Rozwiązanie zagadki elektrokardiograficznej

Tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie z ostatniej zagadki elektrokardiograficznej!

DERMATOLOGIA

Alopecia X – przyczyny, zasady rozpoznawania i leczenia

Alopecia X jest chorobą skóry powodującą powstawanie wyłysień. Mechanizm jej rozwoju nie jest w pełni znany. Typowa jest dla psów określonych ras, takich jak: pomeranian, chow chow, samoyed, siberian husky, szpic wilczy, alaskan malamut, pudel czy bulterier. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie kryteriów klinicznych i badań laboratoryjnych, w których istotną rolę odgrywa oznaczanie 17-hydroksyprogesteronu i wyniki histopatologii skóry. Istnieje kilka opcji terapeutycznych, takich jak sterylizacja lub leczenie farmakologiczne z zastosowaniem mitotanu, trilostanu lub melatoniny.

Żywienie

Otyłość – w jaki sposób ocenić kondycję ciała u psów i kotów z nadwagą i zwierząt otyłych?

Artykuł prezentuje narzędzia diagnostyczne, służące do oceny kondycji psów i kotów z nadwagą oraz osobników otyłych. Krótko scharakteryzowane są metody TBW, BIA oraz DEXA, a także przedstawiono: karty indeksu masy ciała, tkanki tłuszczowej i sposób wykonania pomiarów morfometrycznych.

REHABILITACJA

Zastosowanie laseropunktury u zwierząt w okresie pooperacyjnym

W artykule udokumentowano efekty zastosowania laseropunktury w leczeniu komplikacji pooperacyjnych. Podsumowano wyniki najważniejszych badań nad zastosowaniem laseropunktury w ramach zabiegów operacyjnych i opieki pooperacyjnej oraz przedstawiono wybrane przypadki z długoletniej praktyki własnej.

ROZRÓD

Zespół pozostawionej tkanki jajnika

Chirurgiczna sterylizacja samic jest powszechną metodą antykoncepcji. Może jednak nieść za sobą powikłania, do których należy zespół pozostawionej tkanki jajnika. Towarzyszą mu behawioralne i kliniczne okresowe objawy estrogenizacji. W przypadku podejrzenia obecności tkanki jajnika należy przeprowadzić kompletne badanie ginekologiczne i zastosować adekwatną terapię.

ONKOLOGIA

Nieinwazyjne metody terapii nowotworów gruczołu sutkowego u suk

Guzy gruczołu mlekowego to najczęściej występujące nowotwory u psów. Zwykle występują u suk powyżej 5. roku życia. Leczenie obejmuje metody chirurgiczne i niechirurgiczne lub kombinacje tych dwu. W ostatnich kilku latach opracowano nowe protokoły terapii. W artykule omówiono dostępne nieinwazyjne metody terapii tych nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej stosowanej chemioterapii.

Guzy histiocytarne u psów i kotów

Guzy histiocytarne stanowią niejednorodną grupę proliferacyjnych zaburzeń reaktywnych oraz nowotworowych. Choroby te charakteryzują się nadmierną proliferacją histiocytów, przede wszystkim komórek dendrytycznych, rzadziej – makrofagów. U psów występują w postaci histiocytozy reaktywnej, łagodnego nowotworu – histiocytoma – oraz złośliwego mięsaka histiocytarnego. Histiocytoza reaktywna oraz mięsak histiocytarny często rozprzestrzeniają się w organizmie, natomiast histiocytoma ma najczęściej charakter ogniskowy i ulega spontanicznej regresji. Guzy histiocytarne u kotów występują bardzo rzadko, obejmują progresywną histiocytozę i mięsaka histiocytarnego.

KAZUISTYKA

Przetoki oraz niecieniujące ciało obce w okolicy mostkowej u psa – analiza przypadku

Istnieje wiele przyczyn i możliwych lokalizacji powstawania przetok skórnych u psów. Czynnikiem etiologicznym może być obecność ciała obcego. W przypadkach powstawania przetok często dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia tkanek miękkich, tkanki kostnej łącznie z tworzeniem ropni. Wspólna diagnostyka ultrasonograficzna i radiologiczna łącznie z fistulografią umożliwiają dokładną ocenę rozległości i głębokości kanałów przetok. Metody te w prezentowanym przypadku umożliwiły zobrazowanie kanału przetoki skórnej oraz lokalizację ciała obcego w tkankach miękkich tylnej części okolicy mostkowej.

PRZEWODNIK

Aktualne zasady klinicznego i laboratoryjnego rozpoznawania atopowego zapalenia skóry i alergii pokarmowej u psów

Częstość występowania atopowego zapalenia skóry w całej Europie u psów ocenia się na około 10%, natomiast wśród świądowych chorób skóry psów atopia stanowi od 10 do 35% przypadków chorobowych. Według zeszłorocznych badań przeprowadzonych w wybranych lecznicach w Polsce psy z AZS stanowiły ponad 28% przypadków.

VET-KWESTIONARIUSZ

Osiągać zamierzone cele

Dr hab. n. wet. Łukasz Adaszek pracuje w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorem i współautorem blisko 150 publikacji, zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych, dotyczących przede wszystkim chorób transmisyjnych zwierząt, głównie babeszjozy psów.

WARTO WIEDZIEĆ

Zalecenia dotyczące rozpoznawania białkomoczu

Publikacja stanowi fragment książki Atlas badania moczu psów i kotów (wyd. Galaktyka).

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

O zakresie działania i siedzibie powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii, programie zwalczania wścieklizny i wykrywania grypy u ptaków, a także o laboratoriach referencyjnych.

VET-IMPREZY

IV Mistrzostwa Weterynarii w Półmaratonie już 8 czerwca!

9 czerwca 2013 r. w Grodzisku Wlkp., w ramach VIII PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, odbyły się III Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie.

WYDARZENIA

Ruszyła kolejna edycja warsztatów „Anestezjologia w Praktyce”

Redakcja „Weterynarii w Praktyce” po raz drugi organizuje cykl warsztatów anestezjologicznych „Anestezjologia w praktyce”. Pierwsze spotkanie z nowej serii odbyło się 28.03.2014 roku w Bielsku-Białej. Natomiast drugie spotkanie miało miejsce w Legionowie dnia 12.04.2014 roku. Prowadzącym ponownie był ekspert w dziedzinie anestezjologii weterynaryjnej – dr n. wet. Piotr Skrzypczak. W tym roku partnerami strategicznymi są firmy Orion Pharma oraz POLnet.

VET-IMPREZY

X Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMEDICA

5 kwietnia rozpoczęły się Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMEDICA, które po raz dziesiąty zgromadziły dziesiątki wystawców na jednej hali.

WYDARZENIA

Nefrologia z firmą Boehringer Ingelheim

W kwietniu firma Boehringer Ingelheim zaprosiła lekarzy weterynarii do udziału w konferencjach poświęconych tematyce nefrologii weterynaryjnej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij