Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2014

W wydaniu 7-8 polecamy artykuł o pododermatitis wraz z algorytmem diagnostyczno-terapeutycznym. W tym numerze nie sposób pominąć artykuł ekspertów z zagranicy, którzy przygotowali materiał dotyczący pomiarów czaszki psów ras brachycefalicznych. Wakacyjne wydanie to także ogrom propozycji tematycznych. Począwszy od kardiologii (Nietypowa lokalizacja hemangiosarcoma serca u psa – opis przypadku), przez rozród (Planowe cięcie cesarskie u psów – czy i kiedy?), choroby wewnętrzne (Choroby śledziony cz. II – niesymetryczne powiększenie narządu), po rehabilitację (Rehabilitacja po złamaniach kości kończy) oraz choroby zwierząt egzotycznych (Zastosowanie agonistów GnRH u wybranych zwierząt egzotycznych).

VET-NEWS

Vet-News

Informacje z branży weterynaryjnej m.in:rekonstrukcja kości żuchwy, cholesterol wpływa na torpor, targi zoologiczne InterZoo

POLECAMY

Odpowiedzialność pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Cz. I – Odpowiedzialność porządkowa

Odpowiedzialność pracownicza kształtuje się w dwóch płaszczyznach – odpowiedzialności porządkowej i odpowiedzialności materialnej. W pierwszym artykule z cyklu odpowiedzialności pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt przedstawione zostaną ogólne zasady odpowiedzialności pracowniczej i szczegółowe zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Odpowiedzialność materialna zostanie przedstawiona w oddzielnym opracowaniu.

DIAGNOSTYKA

Propozycja nowego wskaźnika oceny radiologicznej budowy czaszki u psa

Artykuł dwujęzyczny. Proposal for a new radiological index to determine skull conformation in the dog

Uraz stawu szczytowoobrotowego – okiem radiologa – opis przypadku

Urazy stawu szczytowo-obrotowego są jednym z najczęstszych skutków wypadków komunikacyjnych. Złamania zęba obrotnika stanowią do ok. 15% wszystkich złamań kręgosłupa szyjnego. Złamanie zęba obrotnika i uszkodzenie aparatu więzadłowego może skutkować dobrzusznym lub dogrzbietowym przemieszczeniem w zakresie kompleksu C1-C2, zwichnięciami i kompresją rdzeniakręgowego. Złamania zęba kręgu obrotowego zostały sklasyfikowane przez Andersona i D’Alonzo.

Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce chłoniaka u zwierząt

Chłoniaki stanowią około 90% nowotworów wywodzących się z układu krwiotwórczego u zwierząt. Choroba ta może występować w węzłach chłonnych, ale i w innych ogniskach tkanki limfatycznej różnych narządów, takich jak śledziona, wątroba, nerki, przewód pokarmowy, trzustka, płuca, skóra, oko czy układ nerwowy. Badanie ultrasonografi czne jamy brzusznej i klatki piersiowej w przypadku podejrzenia chłoniaka odgrywa ważną rolę diagnostyczną, pozwalając tym samym na ocenę stadium choroby.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Choroby śledziony – cz. II Niesymetryczne powiększenie narządu

Przyczyny niesymetrycznego powiększenia śledziony mogą być pochodzenia nowotworowego (guzy łagodne i złośliwe) lub nienowotworowe. Podstawowym narzędziem w ich diagnostyce jest badanie ultrasonografi czne. W wielu przypadkach w celu postawienia ostatecznego rozpoznania należy wykonać biopsję narządu oraz badanie cytopatologiczne pobranego bioptatu.

Żywienie

Dieta eliminacyjna w alergii pokarmowej

Alergia pokarmowa należy do grupy tzw. niepożądanych reakcji na pokarm i stanowi 1-6% wszystkich skórnych dermatoz. Ze względu na pobudzenie układu immunologicznego w przebiegu alergii pokarmowej możliwa staje się diagnostyka serologiczna, niemniej jednak pełne rozpoznanie można postawić wyłącznie na podstawie przeprowadzonej diety eliminacyjnej i prowokacyjnej.

CHOROBY ZAKAŹNE

Możliwość śródmacicznego szerzenia się zarażeń pierwotniakami Babesia/Theileria protozoa u zwierząt

Babeszjoza rozwija się w następstwie ukąszeń kleszczy lub transfuzji zarażonej pierwotniakami krwi. W niniejszym artykule przedstawiamy potencjalnie nową, nie do końca rozpoznaną drogę szerzenia się inwazji, jaką jest zakażenie śródmaciczne. Możliwość wystąpienia wrodzonej babeszjozy u zwierząt jest niezwykle istotna z punktu widzenia monitorowania choroby. Aby kontrolowanie choroby było skuteczne, konieczne jest wykrywanie osobników z przewlekłymi inwazjami.

KAZUISTYKA

Ziarniniak z wylizywania u psów – fakty i mity

Ziarniniak z wylizywania jest przewlekłą i nawracającą chorobą psów o złożonej i nie w pełni wyjaśnionej etiopatogenezie. Mimo że nie zagraża bezpośrednio życiu zwierzęcia, bywa prawdziwym wyzwaniem dla lekarza praktyka. Nawet w przypadkach o „czysto” psychogennym podłożu skupienie się wyłącznie na eliminacji niekorzystnych uwarunkowań behawioralnych nie zapewnia sukcesu terapeutycznego. Leczenie ziarniniaka z wylizywania u psów powinno być zawsze wielokierunkowe i, co bardzo istotne, uwzględniać terapię towarzyszących chorobie powikłań bakteryjnych.

DERMATOLOGIA

Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny pododermatitis u psów

Pojęciem „pododermatitis” określa się zapalenie skóry dalszych odcinków kończyn. Rozpoznanie przyczynowe opiera się na wywiadzie, objawach klinicznych, badaniach dodatkowych, jak zeskrobina, badaniu cytologicznym, badaniu hodowlanym w kierunku bakterii i grzybów, badaniu histopatologicznym skóry, badaniu laboratoryjnym krwi i moczu, testach alergicznych i badaniu radiologicznym. Pododermatitis, jako wieloczynnikowy problem, może być powodowane chorobami alergicznymi, autoimmunologicznymi, metabolicznymi, infekcyjnymi, hormonalnymi, środowiskowymi i nowotworami. Wiodące objawy to: rumień, zgrubienie i obrzęk skóry.

ROZRÓD

Planowe cięcie cesarskie u psów – czy je wykonywać, a jeśli tak, to kiedy?

Planowe cięcie cesarskie jest metodą pomocy porodowej, gdy występuje zagrożenie trudnym porodem. Sposób ten służy minimalizacji strat wśród płodów i noworodków. Kluczowym problemem jest termin przeprowadzenia operacji gwarantujący dojrzałość płodów. W artykule omówiono warunki wyboru terminu bezpiecznej operacji na podstawie oznaczeń stężeń hormonów, diagnostyki obrazowej, pomiaru temperatury, cytologii pochwy i innych. Z drugiej strony nie powinno się nadużywać techniki cięcia cesarskiego w sytuacjach braku wskazań do jego przeprowadzenia.

KARDIOLOGIA

Nietypowa lokalizacja hemangiosarcoma serca u psa – opis przypadku

Hemangiosarcoma jest najczęściej występującym pierwotnym guzem serca u psów. Najczęściej lokalizuje się w obrębie prawego przedsionka serca i daje przerzuty do innych narządów wewnętrznych. Wstępne rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania echokardiografi cznego i wymaga potwierdzenia histopatologicznego. Z powodu złego rokowania zwierzęta poddawane są najczęściej eutanazji. Artykuł opisuje przypadek nietypowej lokalizacji hemangiosarcoma serca psa.

REHABILITACJA

Rehabilitacja po złamaniach kości kończyn

Złamania kości kończyn stanowią jeden z najczęstszych urazów. Gojenie kości jest procesem przywracającym ciągłość tkanek niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Celem leczenia i rehabilitacji pacjentów po złamaniach kości kończyn jest przywrócenie funkcji chorych kości i otaczających je tkanek miękkich.

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Zastosowanie agonistów GnRH u wybranych zwierząt egzotycznych

Agoniści GnRH są substancjami wykorzystywanymi głównie do odwracalnej sterylizacji farmakologicznej samic i samców. Od niedawna znajdują zastosowanie również w terapii schorzeń związanych z zaburzoną produkcją i uwalnianiem hormonów płciowych: zaburzeniach zachowania (agresja) u samców, schorzeniach prostaty, nowotworach gruczołu mlekowego, nowotworach gonad, nietrzymaniu moczu, zmianach skórnych związanych z okresem dojrzewania.

PRZEWODNIK

Profile neurologiczne psów i kotów – diagnostyka różnicowa

U psów i kotów za wystąpienie objawów neurologicznych odpowiedzialnych jest wiele czynników zakaźnych, np. u psów wirus nosówki, Neospra caninum, a u kotów - koronawirus.

VET-KWESTIONARIUSZ

Pomaganie ma sens

Dr n. wet. Piotr Wilkołek rozpoczął pracę zawodową w 1999 r. Od tego momentu pracuje w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują dermatologię, immunologię kliniczną i endokrynologię zwierząt.

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Nowinki prawne, prawo w weterynarii

VET-IMPREZY

Warsztaty anestezjologiczne w Kielcach i Warszawie

16 i 31 maja odbyły się kolejne w tym roku spotkania z uznanym ekspertem w dziedzinie anestezjologii weterynaryjnej – dr. n. wet. Piotrem Skrzypczakiem, który poprowadził warsztaty „Anestezjologia w praktyce” organizowane przez redakcję „Weterynarii w Praktyce”. Partnerami strategicznymi w ramach tego projektu są fi rmy Orion Pharma oraz POLnet.

Konferencja dla średniego personelu weterynaryjnego

10 maja odbyła się konferencja dla techników weterynarii, behawiorystów, groomerów, zoopsychologów i zoofi zjoterapeutów. Organizatorem była redakcja „VetPersonelu” i „Weterynarii w Praktyce”. Już po raz drugi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach przydatnych w codziennej pracy w lecznicy.

Gala Bravecto – powitanie przełomowego produktu

23-05-2014 r. w Warszawie w restauracji „Villa Foksal” odbyła się Bravecto Gala – wyjątkowa uroczystość mająca na celu podkreślenie rangi wprowadzenia na rynek polski przełomowego produktu od MSD Animal Health.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij