Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2014

wydaniu październikowym polecamy artykuł: Odpowiedzialność pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Cz. II – Odpowiedzialność materialna. W wydaniu także: Kliniczne aspekty wypadnięcia gałki ocznej u psów i kotów, Zaburzenia związane z oddawaniem moczu u psów i kotów. W numerze także: Zespół rozszerzenia i skętu żołądka u pów. Polecamy również: Janusowe oblicze leków sedacyjnych w medycynie i weterynarii.

VET-NEWS

Vet-News

Informacje o nadchodzących kongresach, nowości w badaniach, opis niezwykłej operacji.

POLECAMY

Odpowiedzialność pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt Cz. II – Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność pracownicza kształtuje się w dwóch płaszczyznach – odpowiedzialności porządkowej i odpowiedzialności materialnej. W pierwszym artykule z cyklu poświęconego odpowiedzialności pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt („Weterynaria w Praktyce” nr 7-8/2014) przedstawione zostały ogólne zasady odpowiedzialności pracowniczej i szczegółowe zasady odpowiedzialności porządkowej.

NEUROLOGIA

Sposoby leczenia urazu głowy.

Artykuł dwujęzyczny traktujący o sposobach leczenia urazów głowy

Żywienie

Prawidłowe (naturalne) czy patologiczne zachowania związane z przyjmowaniem pokarmu?

Zachowania zwierząt związane z przyjmowaniem pokarmów w dużej mierze wynikają z nawyków żywieniowych ich przodków (wilka, kota nubijskiego) oraz działalności człowieka (udomowienie, żywienie produktami gotowanymi, produkcja karm przemysłowych oraz styl życia ludzi, ich przekonania, diety). To, co dla nas – ludzi – jest zachowaniem niepożądanym, jest prawidłowe z punktu widzenia psa lub kota. Niemniej jednak zaburzenia takie jak anoreksja, apetyt spaczony czy polifagia powinny podlegać skojarzonej terapii dietetyczno-behawioralnej.

OKULISTYKA

Kliniczne aspekty wypadnięcia gałki ocznej u psów i kotów

Wypadnięcie gałki ocznej jest nagłym stanem okulistycznym, wymagającym jak najszybszej interwencji lekarskiej. Przy wyborze postępowania należy wziąć pod uwagę stan struktur oka odpowiadających za widzenie. W przypadku dobrego rokowania wykonuje się repozycję gałki ocznej, a w przypadku złego – jej usunięcie. W artykule przedstawiono czynniki pomocne w ustaleniu rokowania oraz prawidłowe postępowanie w przypadku wypadnięcia gałki ocznej u psów i kotów.

UROLOGIA

Zaburzenia związane z oddawaniem moczu u psów i kotów

Mechanizm oddawania moczu u psów i kotów jest skomplikowanym aktem obejmującym współdziałanie funkcjonalne i strukturalne złożonych elementów układu nerwowego ośrodkowego z obwodowym somatycznym i autonomicznym oraz struktur anatomicznych układu moczowego.

GASTROENTEROLOGIA

Zespół rozszerzenia i skrętu żołądka u psów

Zespół rozszerzenia i skrętu żołądka u psów polega na nadmiernym gromadzeniu się gazu w żołądku, powodując jego rozszerzenie oraz skręt wokół długiej osi.

Przewaga PVD Canine EN we wsparciu leczenia ostrej biegunki i normalizacji wypróżnień u szczeniąt - w badaniu porównawczym z inną wiodącą dietą gastroenterologiczną

Ostra biegunka bardzo często występuje zarówno u szczeniąt, jak i psów dorosłych. Na Uniwersytecie Stanowym Colorado przeprowadzono badanie porównawcze dwóch diet weterynaryjnych rekomendowanych w stanach ostrej biegunki.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Płyn w jamie opłucnowej u psów i kotów Diagnostyka i ocena

Choroby prowadzące do gromadzenia się płynu w jamie opłucnej są dość częstą przyczyną zaburzeń oddechowych występujących u psów i kotów.

ANDROLOGIA

Janusowe oblicza leków sedacyjnych w medycynie i weterynarii

Wiele spośród obecnie stosowanych leków, zarówno w medycynie weterynaryjnej, jak i medycynie człowieka, stanowi mieszaninę racemiczną. Mimo identycznego wzoru sumarycznego większość izomerów wykazuje odmienne właściwości w zakresie farmakokinetyki i toksyczności.

KARDIOLOGIA

Komórki macierzyste w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej u psów – teraźniejszość czy przyszłość?

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest jedną z najpowszechniejszych chorób serca u psów

DERMATOLOGIA

Toczeń rumieniowaty krążkowy u psów

Toczeń rumieniowaty krążkowy jest jedną z częściej diagnozowanych chorób o podłożu autoimmunologicznym u psów.

CHOROBY ZAKAŹNE

Aktualne spojrzenie na problem boreliozy – cz. II

Borelioza z Lyme jest chorobą wywoływaną przez krętki należące do grupy Borrelia burgdorferi s.l., których wektorem są kleszcze.

ROZRÓD

Rozpoznawanie ciąży u suk i kotek – możliwości i ograniczenia

Rozpoznawanie ciąży służy wczesnemu jej wykryciu lub wykluczeniu, monitorowaniu przebiegu, określeniu stopnia zaawansowania i przewidzeniu terminu porodu.

KAZUISTYKA

Włókniakomięsak u trzymiesięcznego owczarka niemieckiego – opis przypadku klinicznego

W artykule opisano przypadek kliniczny włókniakomięsaka (fi brosarcoma) u trzymiesięcznego owczarka niemieckiego. Rozpoznanie zostało postawione na podstawie badania histopatologicznego guzów zlokalizowanych na grzbietowej stronie szyi. Rozpoznano włókniakomięsaka w stadium I (niska złośliwość).

PARAZYTOLOGIA

Mikrosporydia – pasożyty oportunistyczne

Mikrosporydia to wewnątrzkomórkowe pasożyty będące przyczyną poważnych schorzeń u osób z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odpornościowymi. Aktywne spory pasożytów są szeroko rozpowszechnione w środowisku zewnętrznym. Zwierzęta domowe mogą stanowić rezerwuar zoonotycznych gatunków z rodzaju Encephalitozoon (E. intestinalis, E. cuniculi i E. hellem) i Enterocytozoon bieneusi, najczęściej identyfikowanychu ludzi.

WARTO WIEDZIEĆ

Postępowanie weterynaryjno-sądowe w przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt – obserwacje własne

Weterynaria sądowa, jako stosowana nauka medyczno-weterynaryjna, przeżywa w obecnym czasie swój dynamiczny rozwój. Wynika to z faktu, że we współczesnym świecie życie człowieka oraz otaczających go zwierząt stwarza wiele niespotykanych dotychczas okoliczności, w których organy procesowe zmuszone są zasięgać opinii biegłych lekarzy weterynarii.

PRZEWODNIK

Diagnostyka laboratoryjna procesów zapalnych – białka ostrej fazy i elektroforeza kapilarna

Reakcją organizmu na proces zapalny jest nieswoista odpowiedź immunologiczna – tzw. odpowiedź ostrej fazy (APR). Cytokiny (np. interleukina 1, interleukina 6, interferon) pełnią rolę substancji przekaźnikowych. Są one uwalniane przez komórki śródbłonka, fibroblasty, makrofagi i granulocyty, a następnie poprzez krwiobieg przedostają się do wątroby.

WYWIAD

Każdy dzień przynosi nowe inspiracje

Dr n. wet. Piotr Skrzypczak jest pracownikiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rokrocznie znieczula od 800 do 1000 zwierząt, a swoją obszerną wiedzą dzieli się podczas licznych konferencji i warsztatów.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Co w prawie piszczy? O bezpieczeństwie stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, decyzji administracyjnych powiatowego lekarza weterynarii oraz ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych

VET-IMPREZY

Anestezjologia w praktyce

Zbiorcza relacja z serii warsztatów "Anestezjologia w praktyce" 2014.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij