Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2014

W wydaniu listopadowo-grudniowym polecamy artykuł o fobiach dźwiękowych u psów - etiologii i możliwości terapeutycznych. Godnymi uwagi są również takie artykuły jak Hypertrophic osteodysthrophy (HOD), czyli: pies z biegunką u ortopedy, Niedorozwój powieki u kota i Nietypowa lokalizacja guza nowotworowego w sercu u psa. Zapraszamy do lektury!

VET-NEWS

VetNews

Zapraszamy do zapoznania się z newsami!

POLECAMY

Fobie dźwiękowe u psów – etiologia i możliwości terapeutyczne

Co roku miliony psów na całym świecie cierpią z powodu hucznych obchodów Nowego Roku. Wiele psów boi się głośnych dźwięków, takich jak wybuchy petard czy grzmoty.

OKULISTYKA

Niedorozwój powieki u kota. Przypadek kliniczny

Pięciomiesięczny europejski kot krótkowłosy trafił do kliniki okulistycznej z powodu bólu oka oraz nadmiernego łzawienia. W trakcie badania okulistycznego stwierdzono niedorozwój powieki górnej oka prawego. Niedorozwój występował na odcinku 1⁄3 długości powieki od strony kąta bocznego. Brak fragmentu powieki powodował ciągłe drażnienie rogówki. Jedynym sposobem poprawienia komfortu życia kota było przeprowadzenie zabiegu rekonstrukcji powieki. Zabieg wykonano metodą Robertsa-Bistnera.

ANESTEZJOLOGIA

Schemat znieczulenia stosowanego u psów ras brachycefalicznych oraz wpływ podawanych leków na czynność oddechową

U psów brachycefalicznych ze względu na budowę trzewioczaszki występuje tzw. zespół brachycefaliczny – zaburzenia oddychania powstające w wyniku obecności przeszkód anatomicznych w górnych drogach, które wymagają niekiedy korekcji chirurgicznej. Na podstawie literatury i doświadczeń własnych opracowano schemat znieczulenia podczas korekcji podniebienia miękkiego i zwężonych skrzydełek nosowych.

Żywienie

Białko jako źródło niezbędnych dla psa i kota aminokwasów

Białka stanowią niezbędny składnik diety psa i kota, ich rola nie ogranicza się wyłącznie do funkcji budulcowej, ale również biorą one aktywny udział w ochronie immunologicznej organizmu, trawieniu, transporcie itp. Niektóre aminokwasy (np. tryptofan) uczestniczą również w modulacji zachowań zwierząt. Podstawowym źródłem większości aminokwasów są białka pokarmowe, a organizm powinien otrzymywać je w takiej ilości, aby miał możliwość ustalenia prawidłowej (w stosunku do zapotrzebowania) wewnętrznej równowagi pomiędzy ilością pobranego a wydalonego azotu.

CHIRURGIA

Hypertrophic osteodysthrophy (HOD) Czyli: pies z biegunką u ortopedy

Osteodystrofi a hypertrofi czna (ODH) (ang. Hypertrophic osteodysthrophy (HOD) methaphyseal osteopathy (MO)) to schorzenie dotyczące młodych, szybko rosnących szczeniąt ras średnich i olbrzymich, dotykające boksery, dogi niemieckie, wyżły weimarskie, bernardyny, setery irlandzkie, border collie, zaś rzadko notowane wśród ras małych, występujące również u kotów. Istnieją doniesienia o występowaniu HOD u około czterdziestu ras psów, jednak dogi niemieckie to rasa, u której schorzenie występuje najczęściej. Około 2-3 razy częściej chorują psy niż suki.

DERMATOLOGIA

Grzybice kotów – częsty, ale trudny problem do rozwiązania

Mimo stałego postępu wiedzy i powszechności występowania dermatofitozy u kotów ciągle stanowi ona poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Choroba ta często określana jest mianem „wielkiego naśladowcy”, ponieważ ze względu na swój niezwykle zróżnicowany obraz kliniczny może przypominać wiele różnych etiologicznie schorzeń. W praktyce oznacza to, że potencjalnie każda zmiana skórna u kota może okazać się grzybicą. Prawidłowe rozpoznanie dermatofitozy to niestety dopiero „połowa sukcesu”. Pozostaje jeszcze niełatwy proces leczenia tej choroby. Powinien on każdorazowo uwzględniać terapię samego pacjenta, osobników mających z nim kontakt oraz, co bardzo istotne, zwalczanie dermatofitów w środowisku zwierzęcia.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Nieswoiste zapalenia jelit u psów

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego psów. Niektóre z nich wykazują znaczne podobieństwo do nieswoistych zapaleń jelit u ludzi. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualną wiedzę na temat IBD u psów, w tym dotyczącą zasad rozpoznawania i leczenia tych stanów, oraz podjęto próbę wykazania podobieństw i różnic pomiędzy IBD u psów i ludzi.

KARDIOLOGIA

Nietypowa lokalizacja guza nowotworowego w sercu u psa

Choroby serca stanowią istotną przyczynę konsultacji lekarsko-weterynaryjnych. Coraz częściej jako przyczynę objawów niewydolności serca stwierdza się guzy nowotworowe. Niniejszy artykuł opisuje przypadek nietypowo zlokalizowanego guza jako przyczynę ciężkiej niewydolności serca.

TOKSYKOLOGIA

Toksyczność ksylitolu u psów

Ksylitol jest związkiem o budowie cukrowej, który charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym oraz w niewielkim stopniu powoduje wzrost stężenia glukozy we krwi. Te właściwości powodują, że związek ten obecnie jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym do produkcji żywności dla diabetyków oraz ze względu na korzystne właściwości do redukcji mikroflory bakteryjnej w jamie ustnej, do produkcji gum bez cukru czy past do zębów. Podczas gdy związek ten jest nietoksyczny dla ludzi, u psów powoduje silne zatrucie. W zależności od dawki powoduje on hipoglikemię oraz niewydolność wątroby. Leczenie zatrucia ksylitolem u psów sprowadza się do przeciwdziałania hipoglikemii oraz leczenia wspomagającego wątrobę.

VET-LEKI

Badania pilotażowe nad zastosowaniem preparatu VetoSkin® u psów z atopowym zapaleniem skóry

Celem badania była ocena skuteczności działania preparatu VetoSkin® u psów z atopowym zapaleniem skóry, żywionych taką samą dietą. Grupę kontrolną stanowiło 10 psów spełniających te same kryteria co grupa badawcza. Wszyscy pacjenci otrzymywali jedną kapsułkę preparatu VetoSkin® na 10 kg masy ciała. Ocena kliniczna zmian została przeprowadzona w dniu 0., w dniach: 30., 60. i 90. badania. Do oceny użyto systemu CADESI 03 oraz PVAS (Pruritus Visual Analog Scale). Badanie trwało trzy miesiące.

KAZUISTYKA

Chłoniak nieepiteliotropowy skóry u kota

W artykule opisano przypadek kliniczny kota z licznymi guzami skórnymi, u którego postawiono rozpoznanie chłoniaka nieepiteliotropowego. Rozpoznanie zostało postawione na podstawie objawów klinicznych, wyników aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej, wyników badania histopatologicznego guza oraz klonowania limfocytów z użyciem metod biomolekularnych (PARR-PCR). Postępowanie terapeutyczne obejmowało usunięcie chirurgiczne guzów oraz leczenie paliatywne z zastosowaniem prednizolonu. Uzyskano tylko dwumiesięczną remisję zmian.

DIAGNOSTYKA

Biopsja – wartościowa technika diagnostyczna stosowana u psów i kotów

Biopsja jest postępowaniem diagnostycznym polegającym na przyżyciowym pobraniu materiału tkankowego do badań mikroskopowych. Wskazaniami do biopsji są: obecność zmian rozrostowych skóry, mięśni oraz narządów wewnętrznych położonych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, rozpoznawanie zmian zapalnych o nieznanej etiologii, różnicowanie zmian zapalnych od zmian o charakterze nowotworowym, diagnostyka zaburzeń strukturalnych w obrębie narządów. W medycynie weterynaryjnej psów i kotów najczęściej wykonuje się biopsję cienko- lub gruboigłową pod kontrolą USG.

Górne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym – cz. I

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania, niezwykle przydatną w ocenie wielkości i struktury wszystkich narządów układu moczowego z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej. W niniejszym artykule przedstawiono badanie ultrasonograficzne górnych dróg moczowych psów i kotów. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania, prawidłowy obraz ultrasonograficzny nerek i części bliższej moczowodów, badanie doplerowskie, biopsję nerek oraz wady wrodzone nerek. Druga część artykułu zostanie poświęcona pozostałym zmianom patologicznym górnych dróg moczowych najczęściej spotykanych w badaniu ultrasonograficznym.

ROZRÓD

Efekt działania ubocznego progestagenów w obrazie mikroskopowym jajników i macicy suk. Wpływ egzogennego proligestonu i octanu megestrolu na strukturę komórkową jajników suk

Celem pracy było wykonanie badania histopatologicznego wycinków ściany macicy suk, które otrzymywały progestageny. Badania wykonano w dwóch etapach: 14 i 28 dni po podaniu hormonów. Po upływie 28 dni od podania progestagenów w strukturze komórek błony śluzowej macicy stwierdzono występowanie zmian patologicznych charakterystycznych dla fazy początkowej zespołu rozrostu torbielowatego i ropomacicza u suk.

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Butorfanol czy buprenorfina – co lepiej stosować u zwierząt egzotycznych?

W terapii świnek morskich, szczurów, gekonów czy papug lekarze weterynarii posiłkują się często lekami standardowo stosowanymi u psów czy kotów. Jeśli jakiś preparat sprawdza się w znoszeniu bólu u psa, wcale nie musi to oznaczać, że może być on stosowany z tym samym wskazaniem i powodzeniem np. u kameleona. Zwierzęta egzotyczne to bardzo szerokie pojęcie. Wśród osobników należących do tej grupy są znaczące różnice fizjologiczne i behawioralne, a co za tym idzie – inaczej działają poszczególne leki. Praca ma na celu odpowiedź na pytanie: jaki preparat zastosować u egzotycznego pacjenta – butorfanol, czy burenorfinę?

PRZEWODNIK

Choroby dermatologiczne kotów – dermatofi toza i wirusowe choroby skóry ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki biomolekularnej metodą PCR

Dermatofity to nitkowate grzyby wywołujące zmiany skórne u ludzi i zwierząt. Zakażenie dermatofitami określa się mianem dermatofitozy. Dermatofity mają zdolność rozkładania keratyny i zasiedlają skórę i jej przydatki (włosy, paznokcie, pazury).

WARTO WIEDZIEĆ

Atlas anatomii radiograficznej psa. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Publikacja stanowi fragment książki pt. „Atlas anatomii radiograficznej psa” (wyd. Galaktyka).

VET-PRESS

Sprawozdanie z 39. kongresu WSAVA Capetown – 16-19. 09.2014 r.

39. Kongres World Small Animal Veterinary Association miał w tym roku miejsce w Capetown w Republice Południowej Afryki.

VET-KWESTIONARIUSZ

Nie umiem sama pracować…

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker jest specjalistką chorób psów i kotów. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w 1999 roku. Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, gdzie konsultuje głównie przypadki dermatologiczne, endokrynologiczne i alergologiczne.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

O nowościach w prawie przeczytasz tutaj!

VET-IMPREZY

XXII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

24-26.10.2014 r., Warszawa

III Konferencja Chirurgiczno-Rehabilitacyjna w Uniejowie

Nie tylko w chirurgii, ale i w rehabilitacji, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. W Uniejowie sprostaliśmy jednemu i drugiemu, przedstawiając dobrą teorię opartą na bogatej praktyce.

Praktycznie o onkologii z „Weterynarią w Praktyce”

Na początku października we Wrocławiu odbyła się Konferencja Onkologiczna połączona z warsztatami. Wykładowcami były osoby, które na co dzień zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych u zwierząt. Organizatorem spotkania była redakcja „Weterynarii w Praktyce”.

Znieczulać z wyczuciem

Już po raz szósty redakcja „Weterynarii w Praktyce” wraz z partnerami strategicznymi – firmami Orion Pharma Poland i POLnet – zorganizowała warsztaty anestezjologiczne, które poprowadził dr n. wet. Piotr Skrzypczak. Tym razem odbyły się one w Klinice Weterynaryjnej Małgorzaty i Piotra Młynarskich w Zabrzu.

Jak niestandardowo wykorzystać USG w gabinecie weterynaryjnym?

Na to pytanie mogli sobie odpowiedzieć uczestnicy pierwszej edycji Weterynaryjnej Konferencji Ultrasonograficznej, która miała miejsce w Olsztynie 3-5 października 2014 r. Wydarzenie – w sposób kompleksowy poświęcone tematowi ultrasonografii małych zwierząt i ich diagnostyce w gabinecie weterynaryjnym – składało się z trzech części o zróżnicowanych formach przekazu.

Konferencja chirurgiczna we Wrocławiu

27 września we wrocławskim hotelu Haston City odbyła się KONFERENCJA CHIRURGICZNA, której organizatorem był VETCARE GROUP, tworzący także Klinikę Weterynaryjną dr. n. wet. Dariusza Niedzielskiego.

17. Kongres Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt

26 września 2014 r. EVSSAR European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Vet Business Forum

Na przełomie września i października w hotelu Narvil w Serocku odbyła się dwudniowa konferencja z cyklu Vet Business Forum, na którą zostali zaproszeni lekarze weterynarii z całej Polski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij