Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2015
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2015

W numerze kwietniowym szczególnie polecamy Państwa uwadze artykuł Bartosza Dawidowicza o tym, jak zadbać o swoją markę, czyli realna ochrona niematerialnych dóbr. Godnymi uwagami artykułami są również "Atopowe zapalenie skóry u kotów - aktualne informacje dotyczące diagnostyki i leczenia" Marcina Szczepanika, a także "Dysplazja zastawki dwudzielnej - opis przypadku" Magdaleny Garncarz. Gorąco zapraszamy

VET-NEWS

VetNews

O wszystkich nowościach z branży przeczytasz w naszym dziale VetNews. Zapraszamy!

POLECAMY

Lekarzu weterynarii, zadbaj o swoją markę – czyli ®ealna ochrona niematerialnych dóbr

Lekarze weterynarii należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Wykonywanie profesji lekarsko-weterynaryjnej obwarowane jest wieloma warunkami, wymogami i obostrzeniami. Niemniej jednak przedstawiciele tego zawodu to w dużej mierze także przedsiębiorcy, podlegający coraz bardziej bezlitosnym regułom wolnego rynku i konkurencji. Pojęcie konkurencji nieodzownie związane jest z pojęciem „marki”.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zapalenie pęcherza moczowego o podłożu stresowym u kotów oraz wspomaganie terapii feromonami

Nawracające zapalenie pęcherza moczowego jest często występującym problemem u kotów. Pomimo stosowania diety, antybiotykoterapii i kontrolowania stanu zdrowia pacjentów zdarza się, że problem pojawia się powtórnie. Doniesienia naukowe wykazały, że przyczyną nawrotów choroby może być stres. Celami pracy były wyodrębnienie przypadków, w których nawracające zapalenie pęcherza moczowego było spowodowane stresem oraz wykazanie wpływu i ocena skuteczności wspomagania terapii preparatami zawierającymi kocie feromony.

Mukocele – torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego

Torbiele śluzowe pęcherzyka żółciowego powstają w wyniku nadmiernej produkcji śluzu przez gruczoły śluzowe nabłonka pęcherzyka żółciowego. Objawy kliniczne związane z mukocelami pęcherzyka żółciowego są często niespecyficzne, a w związku z tym choroba ta jest diagnozowana przypadkowo podczas przeglądowego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Rozpoznanie torbieli śluzowych pęcherzyka żółciowego opiera się na badaniu klinicznym, wynikach badań laboratoryjnych oraz wyniku USG jamy brzusznej. W postępowaniu diagnostycznym bardzo ważne jest ustalenie stopnia zaawansowania choroby, gdyż umożliwia to wybór odpowiedniej terapii. (leczenie farmakologiczne lub leczenie chirurgiczne).

CHIRURGIA

Stopień powikłań po 214 kolejnych zabiegach TTA stosowanych w terapii zerwania więzadła krzyżowego przedniego

Korekcyjne osteotomie w ramach terapii urazów więzadła krzyżowego przedniego, takie jak zabiegi TPLO i TTA, stały się ostatnio bardzo popularne. Obiektywna ocena różnych technik jest trudna z uwagi na brak prospektywnych badań z udziałem grup kontrolnych. Liczba powikłań po interwencji chirurgicznej daje jednak dobre możliwości porównawcze. Celem niniejszego badania była ocena skali powikłań po serii zabiegów TTA oraz wnioski na temat ich zapobiegania. Autorzy wyszli od hipotezy, że liczba powikłań po zabiegach TTA będzie podobna do liczby powikłań po zabiegach TPLO.

PARAZYTOLOGIA

Anaplazmoza trombocytarna psów

Anaplazmoza trombocytarna (TA) jest chorobą wektorową. Jej czynnikiem etiologicznym jest Anaplasma platys, a wektorem bakterii są kleszcze Riphicephalus spp., Dermacentor spp. i Ixodes spp. Anaplasma namnaża się w trombocytach zakażonego osobnika, a sama choroba może mieć przebieg bezobjawowy (o zakażeniu świadczy jedynie serokonwersja) do ciężkiego. W niniejszym artykule przedstawiono objawy kliniczne choroby oraz zasady jej rozpoznawania i leczenia.

Wybrane choroby wektorowe – charakterystyka i różnicowanie

Coraz łagodniejsze warunki klimatyczne panujące w Polsce sprzyjają rozwojowi kleszczy i komarów. W codziennej praktyce możemy spotkać się z chorobami wektorowymi, o których niegdyś mogliśmy jedynie przeczytać w literaturze (erlichioza, anaplazmoza, borelioza, dirofilarioza czy leiszmanioza). Objawy kliniczne są zbliżone, w wielu przypadkach słabo wyrażone, choroby stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Wiedza na temat chorób wektorowych ma zasadnicze znaczenie przy wyborze właściwej metody diagnostycznej i skutecznej terapii.

KAZUISTYKA

Dysplazja zastawki dwudzielnej – opis przypadku

Dysplazja zastawki dwudzielnej jest rzadką wrodzoną wadą serca, która obejmuje szereg zmian aparatu zastawkowego prowadzących do niedomykalności i/lub jej zwężenia. W postaci łagodnej może nie wywoływać objawów klinicznych, jednak w postaci ciężkiej prowadzi do przedwczesnego zgonu psa lub kota. Istnieją predyspozycje do wady, która występuje u kotów oraz niektórych ras psów. Niniejszy artykuł przedstawia opis przypadku dysplazji zastawki dwudzielnej u psa rasy labrador retriever.

KARDIOLOGIA

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej u psa - opis przypadku

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej należy do wad wrodzonych serca. Rokowanie i leczenie uzależnione są od wielkości defektu oraz wtórnych zmian powodowanych niefizjologicznym ciśnieniem panującym w poszczególnych częściach serca.

DIAGNOSTYKA

Badanie ultrasonograficzne jelita grubego

Badanie ultrasonograficzne jelita grubego jest istotnym elementem w ocenie przewodu pokarmowego. Powinnobyć wykonywane u wszystkich zwierząt z objawami biegunki, wymiotów czy krwi w kale. Szczegółowej ocenie ultrasonograficznej podlegają: grubość i układ warstwowy ściany, echogeniczność okolicznej krezki oraz obraz okolicznych węzłów chłonnych.

POD MIKROSKOPEM

Rozmaz krwi jako źródło cennych informacji klinicznych

W artykule przedstawione zostało zastosowanie oceny rozmazów krwi w diagnostyce chorób psów i kotów. Omówione zostały trzy układy: czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy i płytkotwórczy. Dane z oceny tych trzech układów nawzajem się uzupełniają i wprawdzie w wielu chorobach dominują zmiany w obrębie tylko jednej grupy krwinek, ale nie można pominąć oceny pozostałych, z pozoru mniej istotnych, grup komórek krwi.

NAGŁE PRZYPADKI

Intensywna terapia noworodków i szczeniąt

Neonatologia i pediatria weterynaryjna są jednymi z najintensywniej rozwijających się gałęzi medycyny weterynaryjnej. Dotyczą opieki, rozwoju oraz chorób noworodków i szczeniąt. W niniejszym artykule zostały omówione praktyczne zagadnienia związane z resuscytacją noworodków, hipotermią, hipoglikemią,odwodnieniem, sepsą oraz najczęstszymi urazami występującymi u szczeniąt.

DERMATOLOGIA

Atopowe zapalenie skóry u kotów – aktualne informacje dotyczące diagnostyki i leczenia choroby – cz. I

Atopia kotów jest chorobą skóry przebiegającą ze świądem, której przyczyną jest reakcja nadwrażliwości na alergeny środowiskowe. Choroba ta, po raz pierwszy opisana w 1982 roku, jest najczęstszą przyczyną alergii kotów i stanowi 10-12% przypadków chorób skóry. Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry można postawić na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz wykluczenia innych alergicznych i świądowych chorób skóry. Alergeny odpowiedzialne za reakcje nadwrażliwości można wykazać za pomocą testów alergicznych in vivo lub poprzez wykrycie swoistych przeciwciał IgE.

Zastosowanie szamponu selenowego w leczeniu miejscowym zapalenia i zaniku gruczołów łojowych (sebaceous adenitis) u pięciu psów

Sebaceous adenitis jest chorobą skóry o niejasnej etiologii, która występuje u ras predysponowanych genetycznie do tej choroby. Leczenie pierwszego rzutu powinno być leczeniem miejscowym, natomiast leczenie ogólnoustrojowe powinno być wdrożone dopiero w przypadku niepowodzenia leczenia miejscowego

PORADY EKSPERTA

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mikroskopu?

Mikroskop jest urządzeniem, które pozwala na dokładną obserwację małych obiektów, których szczegóły nie są widoczne gołym okiem, charakteryzuje się on różnym stopniem powiększenia. Kupując sprzęt do lecznicy, powinniśmy wiedzieć, jakie są jego parametry.

PRZEWODNIK

Diagnostyka erlichiozy u psów

Erlichioza jest wielonarządową, odkleszczową chorobą ludzi i zwierząt. Czynnikami etiologicznymi wywołującymi chorobę są drobnoustroje zaliczane wcześniej do rodziny Rickettsiaceae (rodzaj Ehrlichia) lub rodziny Anaplasmataceae. W 2001 r. doszło do rekwalifikacji obu rodzin. Rodzaj Ehrlichia obecnie klasyfikowany jest w obrębie Anaplasmataceae. Dodatkowo gatunki: E. phagocytophila, E. equi i E. platys, które do tej pory wchodziły w obręb rodzaju Ehrlichia, przesunięto do rodzaju Anaplasma, a gatunki E. risticii i E. sennetsu zaklasyfi kowano do rodzaju Neorickettsia.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Aktualności z dziedziny prawa oraz omówienie znajdziesz w dziale Vet-Lex

VET-KWESTIONARIUSZ

Badanie USG to jedno z badań, które przybliża lekarza do postawienia właściwej diagnozy

Rozmowa z dr n. wet. Anną Łojszczyk-Szczepaniak, radiologiem weterynaryjnym, absolwentką oraz adiunktem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

VET-IMPREZY

Cykliczny kurs ultrasonografi czny „USG Małych Zwierząt – prezentacja i omówienie przypadków własnych, warsztaty z praktycznymi wskazówkami diagnostycznymi”

Cykliczne kursy ultrasonograficzne prowadzone są przez dr n. wet. Karolinę Błasiak oraz lek. wet. Piotra Błasiaka. Ćwiczenia prowadzone są w 2 grupach, po 3-4 osoby, a każda grupa ma swojego prowadzącego. Kursy organizowane są co 1-2 miesiące.

Konferencja weterynaryjna „Rozród małych zwierząt”

8-9 marca 2015 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Weterynaryjna „Rozród małych zwierząt”, zorganizowana przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Vet4Vet-Edukacja bez granic.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij