Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2015
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2015

„Weterynaria w Praktyce” już od 12 lat towarzyszy Państwu
w pracy. Staramy się informować o najnowszych osiągnięciach
w medycynie weterynaryjnej.

VET-NEWS

VetNews

Newsy ze świata weterynarii!

POLECAMY

Aspekty prawne wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze oraz leki recepturowe przeznaczone dla ludzi

W artykule przedstawiono aspekty prawne wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze oraz leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

KARDIOLOGIA

Zastosowanie leków przeciwarytmicznych klasy IV wg Vaughana Williamsa u psów i kotów

Do klasy IV leków przeciwarytmicznych wg klasyfikacji Vaughana Williamsa należą antagoniści kanałów wapniowych, czyli werapamil i diltiazem. Leki te wykazują ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe, inotropowe oraz dodatnie działanie lusitropowe. Diltiazem wykazuje mniejsze działanie inotropowo ujemne niż werapamil, czyniąc go lekiem częściej stosowanym. Do głównych wskazań do użycia leków z tej grupy należą przewlekłe migotanie przedsionków z szybkim rytmem komór oraz kardiomiopatia przerostowa kotów.

CHOROBY ZAKAŹNE

Podział bakteryjnych zakażeń układu oddechowego psów i kotów w zależności od lokalizacji procesu chorobowego

Bakteryjne choroby dróg oddechowych u psów i kotów stanowią istotny problem w praktyce lekarsko-weterynaryjnej, stanowiący w wielu przypadkach trudne do rozwikłania zagadnienie w aspekcie etiologii, patogenezy, terapii i swoistej profilaktyki. W tym artykule, kolejnym z cyklu poświęconego infekcjom bakteryjnym dróg oddechowych u psów i kotów, przedstawiono podział bakteryjnych zakażeń układu oddechowego w zależności od lokalizacji procesu chorobowego.

Mykoplazmoza psów

Mykoplazmoza psów wywoływana przez Mycoplasma haemocanis jest chorobą przenoszoną przez kleszcze. Rzadko bywa rozpoznawana w codziennej praktyce, a jej potwierdzenie napotyka na wieletrudności w diagnostyce laboratoryjnej i hematologicznej. Objawy kliniczne najczęściej są nieswoiste, w części przypadków dochodzi do powikłań o charakterze anemii hemolitycznej. Leczenie opiera się na zwalczaniu czynnika etiologicznego i ewentualnych następstw choroby.

BEHAWIORYZM

Fobie dźwiękowe u psów – rozpowszechnienie, zapobieganie, etiologia i możliwości terapeutyczne. Cz. II

Wiele psów boi się głośnych dźwięków, takich jak wybuchy petard czy grzmoty. Z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów trafiających z tym problemem do lekarzy weterynarii i behawiorystów zwierzęcych. W żadnym wypadku nie należy lekceważyć psich lęków, ponieważ mogą się one przerodzić w fobie, które w przyszłości utrudnią im i ich opiekunom normalne życie. W terapii zaburzeń lękowych mogą pomóc zmiany w środowisku zwierzęcia oraz użycie technik modyfikacji behawioralnej wsparte – w razie potrzeby – podaniem leków.

CHIRURGIA

Chirurgia ucha

Ucho zewnętrzne to małżowina. Składa się ona z tkanki chrzęstnej, ze skóry i z bardzo dużej liczby naczyń krwionośnych. W okolicach obrąbka zaczyna się przewód słuchowy. Biegnie on w dół pionowo, a następnie poziomo.

Operacyjne metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów Ich zastosowanie, wady, zalety oraz najczęstsze komplikacje. Cz. II

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Cele tego artykułu to: zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania oraz kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów.

Żywienie

Diety w chorobach przewodu pokarmowego

Choroby przewodu pokarmowego mogą mieć różne podłoże i w zależności od etiopatogenezy, aktualnego stanu klinicznego oraz postępów procesu zdrowienia stosuje się różnego rodzaju diety. Najbardziej typową jest wysokostrawna, łatwo przyswajalna dieta „jelitowa” wzbogacona w składniki sprzyjające procesom naprawczym nabłonka przewodu pokarmowego i odnowie mikroflory. Niemniej jednak w momencie, kiedy przeważają problemy związane z jelitem grubym lub aktywnością motoryczną, częstym wyborem jest dieta o zwiększonej zawartości włókna. Specyficzną odmianą diety „jelitowej” może być również dieta eliminacyjna/hydrolizowana oraz realimentacyjna.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA OPARTA NA DOWODACH

Wiele aspektów intensywnej terapii

Dwa skróty – EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society) oraz IVECCS (International Veterinary Emergency and Critical Care Society) – to symbole stowarzyszeń o największym wpływie na dzisiejszą weterynaryjną medycynę ratunkową i intensywną terapię. Z uwagi na bardzo szybki rozwój tej dziedziny weterynarii każdy doroczny kongres EVECCS i IVECCS staje się soczewką skupiającą bardzo ciekawe doniesienia z wielu różnych „obozów” – począwszy od anestezjologów, poprzez chirurgów, kardiologów, specjalistów od chorób zakaźnych, aż po onkologów.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zmiany w zabarwieniu moczu u psów i kotów – etiologia, diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne – cz. I. Etiologia oraz diagnostyka krwiomoczu, hemoglobinurii i mioglobinurii

Artykuł opisuje najczęstsze przyczyny, diagnostykę oraz postępowanie terapeutyczne w przypadku zmian w zabarwieniu moczu u psów i kotów. W części pierwszej artykułu autorzy skoncentrowali się na najczęstszej etiologii zmian w zabarwieniu moczu, postępowaniu lekarsko-weterynaryjnym oraz na metodach diagnostycznych, które umożliwiają postawienie ostatecznego rozpoznania.

DIAGNOSTYKA

Wątroba i drogi żółciowe w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów. Cz. II – Zmiany patologiczne miąższu wątroby

W niniejszym artykule opisano szczegółowe badanie ultrasonograficzne wątroby oraz dróg żółciowych psów i kotów. Druga część artykułu została poświęcona zmianom patologicznym miąższu wątroby najczęściej spotykanym w badaniu ultrasonograficznym.

POD MIKROSKOPEM

Zastosowanie badania cytologicznego węzłów chłonnych w praktyce klinicznej psów i kotów

W kolejnym z serii artykułów autorzy omawiają możliwości i praktyczne zastosowanie oceny cytologicznej węzłów chłonnych w diagnostyce chorób psów i kotów. Badanie to wykonuje się wyłącznie w przypadkach stwierdzenia powiększonych węzłów chłonnych. Materiał można pobrać przez nakłucie (biopsja aspiracyjna) lub wykonanie odcisku z wycinka lub pobranego w całości węzła chłonnego. Zabiegi te mają szczególne zastosowanie w onkologii, ale przez określenie składu komórkowego mogą stanowić cenną metodę diagnostyczną w różnego rodzaju infekcjach.

NEFROLOGIA

Jak radzić sobie z zapaleniem pęcherza moczowego u kotów? Stary problem, nowe spojrzenie

Koty z problemami urologicznymi są częstymi pacjentami lecznic weterynaryjnych. Choroby pęcherza i cewki moczowej mogą być związane z infekcjami, chorobami nowotworowymi, kamicami moczowymi, nieprawidłowościami anatomicznymi lub mieć podłoże idiopatyczne. Dokładna diagnostyka i odpowiednio dobrane leczenie, dieta lub suplementy diety są bardzo ważnym elementem terapii, choć niektóre postacie zapaleń pęcherza moczowego wymagają również modyfikacji środowiska życia kota.

ROZRÓD

Efekt działania ubocznego progestagenów w obrazie mikroskopowym jajników i macicy suk Wpływ proligestonu i octanu megestrolu na strukturę komórkową macicy suk

W pracy opisano wykonanie badania histopatologicznego wycinków ściany macicy suk, które otrzymywały progestageny. Badania wykonano w dwóch etapach: 14 i 28 dni po podaniu hormonów. Po upływie 28 dni od podania progestagenów w strukturze komórek błony śluzowej macicy stwierdzono występowanie zmian patologicznych charakterystycznych dla fazy początkowej zespołu rozrostu torbielowatego i ropomacicza u suk.

Zagrożenia związane z kryciem i sposoby zapobiegania im u psów. Zakażenia

Krycie naturalne wiąże się z ryzykiem zakażenia narządów płciowych. Wśród możliwych patogenów istotną rolę odgrywają CHV-1 i Brucella canis. Herpeswirus szerzysię głównie przez zakażenia nosowo-ustne, ale droga płciowa także bywa czasem możliwa. Z kolei bruceloza może zostać lub doustną, od zakażonych wypływów dróg rodnych, wód płodowych, błon płodowych bądź poronionych płodów. Przed kryciem poleca się badanie samców i samic.

NAGŁE PRZYPADKI

Zaburzenia krzepnięcia u małych zwierząt Cz. III. DIC, czyli wszystko jest możliwe

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC – ang. disseminated intravascular coagulation) jest nabytym zaburzeniem charakteryzującym się uaktywnieniem procesu krzepnięcia krwi i zużyciem czynników krzepnięcia oraz płytek, co może prowadzić do niewydolności wielonarządowej i krwotoków. Z uwagi na ograniczone możliwości rozpoznawania stanów nadkrzepliwości w medycynie weterynaryjnej DIC klasyfikuje się jako zaburzenie krzepnięcia, mimo że zakres zaburzeń zachodzących w jego przebiegu obejmuje: uaktywnienie krzepnięcia, powstawanie zakrzepów w mikrokrążeniu, niewydolność wielonarządową, fibrynolizę i wystąpienie spontanicznych krwotoków.

GRYZONIE

Rak wrzecionowatokomórkowy podstawy ogona u szczura – opis przypadku

Rak wrzecionowatokomórkowy u szczurów jest nowotworem rzadkim. Niniejsza praca zawiera opis 26-miesięcznego szczura, samca, z rakiem wrzecionowatokomórkowym umiejscowionym u podstawy ogona. Zmiana przybrała wielkość piłki do tenisa i znacząco obniżyła komfort życia zwierzęcia. Pacjenta leczono objawowo ze względu na to, iż rozmiar i lokalizacja guza uniemożliwiały postępowanie chirurgiczne. Autorka podkreśla przydatność badań histopatologicznych w postawieniu właściwego rozpoznania, a także zaznacza, że jedynie szybkie chirurgiczne usunięcie zmiany nowotworowej daje możliwość pełnego powrotu do zdrowia.

PRZEWODNIK

Fenobarbital i bromek potasu – najczęściej stosowane leki w leczeniu napadów padaczkowych u małych zwierząt

Padaczka to schorzenie wywodzące się z ośrodkowego układu nerwowego. Napad padaczkowy jest wyrazem zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych, niekontrolowanych wyładowaniach bioelektrycznych w obrębie neuronów. Kluczowa jest tu nadmierna pobudliwość komórek nerwowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Badanie przewodu pokarmowego z użyciem barytu

Publikacja stanowi fragment książki Zabiegi diagnostyczne i lecznicze w medycynie małych zwierząt (Wyd. Galaktyka)

VET-IMPREZY

Kompleksowo i praktycznie, czyli o IV Konferencji Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej w Łodzi

To już kolejna, IV odsłona Konferencji Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej, która zorganizowana została przez redakcję „Weterynarii w Praktyce” oraz „VetPersonelu” 23-25 października 2015 r. Konferencja, w której łączy się nie tylko teorię z praktyką, ale również chirurgię z rehabilitacją – dwie dziedziny, które tylko ściśle z sobą zintegrowane, mogą przynieść pożądane efekty leczenia.

Konferencja Gastroenterologiczna Nestlé Purina

Dzięki Konferencji zorganizowanej 3 października we Wrocławiu i 4 października w Warszawie Nestlé Purina przy współpracy z Etovetem po raz kolejny pokazała, że problemy gastrologiczne nie muszą być kłopotem, a mogą być wyzwaniem.

Rozpoczął się cykl szkoleń online VetAkademia

Nowoczesna forma kształcenia dla lekarzy weterynarii jest już dostępna w ofercie „Weterynarii w Praktyce”. 22 października ruszył cykl szkoleń online.

XXIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

W tym roku XXIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ odbył się w nowym miejscu i terminie. 13-15 listopada 2015 r. w Centrum Kongresowym DoubleTree by Hilton w Warszawie gościło 1390 uczestników.

Dechra – Endokrynologia 2015

Firma Dechra Veterinary Products zorganizowała serię spotkań endokrynologicznych, odbywających się w Gdańsku (4.10), Warszawie (10.10) oraz Katowicach (11.10). W każdym ze spotkań udział wzięło około 100 lekarzy weterynarii.

Firma Bayer – organizator spotkań poświęconych pasożytniczym problemom skóry

Firma Bayer organizuje spotkania z lekarzami weterynarii w całej Polsce. Tegoroczne spotkania z dziedziny dermatologii prowadziła lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza.

„Vet Business Forum” w Serocku

Od 30 września do 1 października trwało spotkanie biznesowe dla lekarzy weterynarii „Vet Business Forum”, organizowane przez firmę Royal Canin. Spotkanie ponownie zorganizowano w hotelu Narvil w Serocku.

„XI Kongres Rozrodowy, czyli o problemach w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

17-18 października, już po raz XI, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizowała sympozjum rozrodowe dotyczące małych zwierząt.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij