Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2016

Lekarz weterynarii powinien dzielić się swoją wiedzą zawodową z innymi lekarzami oraz przekazywać ją studentom, którzy odbywają w ramach studiów praktyki zawodowe. Różnego rodzaju aspekty związane z praktykami poruszone zostały w artykule prezentowanym w tym numerze naszego czasopisma.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i odbywania praktyk zawodowych

w zakładach leczniczych dla zwierząt. Cz. I

KARDIOLOGIA

Zmiany w układzie krążenia podczas ciąży u suk

Podczas ciąży w organizmie ciężarnej suki zachodzą fizjologiczne zmiany w układzie hormonalnym. Powodują one między innymi różnice w hemodynamice układu sercowo naczyniowego. Badanie echokardiograficzne jest jedną z metod pozwalających na kontrolowanie prawidłowego przebiegu tych zmian w trakcie ciąży.

PARAZYTOLOGIA

Zwalczanie pcheł i kleszczy – przegląd wybranych substancji czynnych

Inwazje pcheł i kleszczy mogą stanowić poważny problem zdrowotny u psów i kotów. Właściwie dobrana profilaktyka powinna się opierać o dobrą znajomość substancji czynnych zawartych w odpowiednich preparatach.

DERMATOLOGIA

Wybrane dermatozy szczeniąt i młodych psów

Choroby skóry u szczeniąt stanowią poważny problem w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Informacje dostępne z wywiadu są ograniczone ze względu na młody wiek zwierząt.

NEFROLOGIA

Kreatynina i symetryczna dimetyloarginina (SDMA) w diagnozowaniu wczesnej niewydolności nerek

Wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowanianerek stanowi duże wyzwanie diagnostyczne dla lekarza weterynarii. W niewydolności nerek oznacza się poziomymocznika i kreatyniny, jednakże ich wzrost powyżej wartości referencyjnych obserwuje się w przypadku zaawansowanych zmian patologicznych.

DIAGNOSTYKA

Wątroba i drogi żółciowe w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów Cz. III. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badanie ultrasonograficzne wątroby oraz dróg żółciowych psów i kotów.

Tomografia komputerowa w diagnostyce nowotworów nerek u psów

Nowotwory pierwotne nerek stanowią rzadką grupę tych zmian u psów. Szacuje się, że stanowią one mniej niż 1% wszystkich nowotworów diagnozowanych u psów.

KAZUISTYKA

Przepuklina otrzewnowo-osierdziowa u 8-letniego posokowca bawarskiego Rozpoznanie „z przypadku”

W codziennej praktyce najczęściej (93%) spotykamy się z przypadkami przeponowych przepuklin nabytych, które są z reguły skutkiem przebytego przez zwierzę urazu. Diagnoza z przypadku, ze względu na mało swoiste i często słabo wyrażone objawy kliniczne, bywa określana mianem „rozpoznania z przypadku”.

Żywienie

Żywienie po zabiegach operacyjnych na jamie brzusznej

Każdy zabieg operacyjny, planowy lub nie, wiąże się z uwolnieniem hormonów stresu oraz mediatorów reakcji zapalnych. Czynniki te wpływają na zmianę homeostazy organizmu, przesuwając ją w kierunku procesów katabolicznych. Właściwa dieta okresu okołooperacyjnego ma na celu relatywne skrócenie rekonwalescencji i szybki powrót do naturalnego sposobu przyjmowania pokarmu.

GASTROENTEROLOGIA

Uchyłki przełyku u psów i kotów

Uchyłek przełyku to ograniczone uwypuklenie ściany przełyku na zewnątrz, kształtu workowatego, prowadzące do poszerzenia jego światła. W zależności od przyczyny uchyłki przełyku dzieli się na wrodzone i nabyte.

NAGŁE PRZYPADKI

Zatrucie glikolem etylenowym - Realne zagrożenie dla psów i kotów

Spożycie glikolu etylenowego (GE) jest przyczyną jednego z najczęściej występujących zatruć u psów i kotów. Dochodzi do niego najczęściej w czasie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co koreluje ze zwiększonym użyciem płynów przeciwko zamarzaniu, w skład których wchodzi GE. Zatrucie GE prowadzi do ciężkiej depresji ośrodkowego układu nerwowego i potencjalnie śmiertelnego ostrego uszkodzenia nerek.

NEONATOLOGIA

Zakażenia herpeswirusowe u szczeniąt CHV-1 a śmiertelność u noworodków

Herpeswirus typu 1 psów (CHV-1) jest wirusem występującym powszechnie na całym świecie. Jest on między innymi odpowiedzialny za śmiertelność szczeniąt, dotykając przede wszystkim skupisk psów. Obecnie najlepszą metodą zapobiegającą zakażeniu herpeswirusem jest szczepienie. Artykuł opisuje metody rozpoznawania, leczenia oraz profilaktyki herpeswirozy szczeniąt.

CHIRURGIA

Jak leczę… złamania wewnątrzstawowe. Cz. I

Złamania wewnątrzstawowe to takie, w których uraz obejmuje powierzchnie stawowe. Czasem termin ten rozszerza się na złamania dotyczące dowolnego miejsca stawu w granicach błony maziowej.

Przykurcze mięśni u psów na przykładzie mięśnia podgrzebieniowego

Przykurcz mięśnia lub części mięśnia prawdopodobnie jest konsekwencją bliznowacenia po wcześniejszym jego urazie. Gdy większa część lub cała uszkodzona tkanka mięśnia zostaje zastąpiona tkanką łączną, mięsień staje się nieelastycznym pasmem, stąd nazwa „miopatia włóknista” lub „przykurcz mięśniowy”. W konsekwencji prawidłowy zakres ruchu w powiązanych stawach jest zmniejszony lub utracony.

WARTO WIEDZIEĆ

Colostrum – pierwszy pokarm, najstarszy lek. Cz. III

W poprzednich artykułach z serii omówiono skład i rolę poszczególnych składników colostrum. Wiele uwagi poświęcono znaczeniu siary w kształtowaniu układu odpornościowego jako klucza do dobrostanu organizmu ssaków.

PORADY EKSPERTA

Sprzęt do endoskopii

Endoskopia jest to technika diagnostyczna, która znajduje szerokie zastosowanie w medycynie weterynaryjnej. Artykuł opisuje rodzaje sprzętów do endoskopii.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

VET-KWESTIONARIUSZ

Tomografia komputerowa nie rozwiąże wszystkich problemów diagnostycznych...

Rozmowa z lek. wet. Mateuszem Heblem

VET-IMPREZY

Sesja kardiologiczna z firmą Vetoquinol

22 stycznia w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się sesja kardiologiczna poświęcona wprowadzeniu nowego produktu fi rmy Vetoquinol – UpCard®.

II Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej i Medycyna behawioralna kotów z dr Sabine Schroll

Dwa wydarzenia organizowane przez Etovet


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij