Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2016

W wydaniu polecamy wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i odbywania praktyk zawodowych w zakładach leczniczych dla zwierząt cz. II. W numerze: hemodializa praktycznie, jak leczyć skórę „od zewnątrz”, niepożądane reakcje na pokarm, izoerytroliza kociąt noworodków, rozpoznanie rozszczepu kręgosłupa u berneńskiego psa pasterskiego oraz trzustka psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i odbywania praktyk zawodowych

w zakładach leczniczych dla zwierząt. Cz. II

DERMATOLOGIA

Jak leczyć skórę „od zewnątrz” – stosowanie leków działających miejscowo u pacjentów dermatologicznych

Terapia miejscowa stanowi niezwykle ważną część leczenia chorób skóry. Narząd docelowy jest łatwo dostępny, co znacząco ułatwia stosowanie działających zewnętrznie preparatów. Mogłoby się zatem wydawać, że (przynajmniej w aspekcie terapeutycznym) „mamy skórę jak na dłoni”. Niestety nie zawsze wystarcza to do osiągnięcia pełnego sukcesu. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej leków działających miejscowo, w tym różnych ich postaci, substancji czynnych i technik aplikacji, niewątpliwie pomoże bardziej świadomie wybierać spośród ogromnej liczby preparatów dostępnych na rynku.

FARMAKOLOGIA

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane u psów i kotów Cz. I. Koksyby

Zwalczanie bólu, gorączki czy stanu zapalnego, które to objawy towarzyszą wielu schorzeniom o różnej etiologii, to zadanie lekarza weterynarii. Najczęściej w tym celu stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), grupa leków poszerzana o nowe substancje czynne o większej efektywności i lepszym profilu bezpieczeństwa. Najnowsze NLPZ to leki należące do grupy koksybów.

NEFROLOGIA

Hemodializa praktycznie

Hemodializa ma na celu oczyszczenie krwi z toksyn. Pacjent do hemodializy kwalifikowany jest na podstawie badania klinicznego, wyników badań dodatkowych i po analizie historii choroby. Kateter do dializy umieszczony jest w żyle szyjnej zewnętrznej, a jego końcówka sięga do prawego przedsionka serca. Aparat do hemodializy, wyposażony w dializator, umożliwia wymianę substancji chemicznych pomiędzy krwią a płynem dializacyjnym. Głównymi powikłaniami hemodializy są: krwawienia, spadek ciśnienia oraz zespół niewyrównania dializacyjnego.

Żywienie

Niepożądane reakcje na pokarm

Niepożądane reakcje na pokarm przebiegają z udziałem lub bez udziału układu immunologicznego. Najbardziej popularnymi ARF są alergia pokarmowa oraz nietolerancja. Złotym standardem diagnostyki i postępowania w ARF jest domowa dieta eliminacyjna, którą zaleca się stosować przez 9-10 tygodni. Po zakończeniu etapu eliminacji oraz wykonaniu testu prowokacji należy wprowadzić docelową dietę hipoalergiczną (domową lub komercyjną).

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Przewlekłe włókniejące zapalenie płuc u west highland white terrierów

Idiopatyczne włókniejące zapalenie płuc jest chorobą dolnych dróg oddechowych, stwierdzaną u starszych zwierząt, objawiającą się zaburzeniami oddechowymi oraz nietolerancją wysiłkową. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się, gdy dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia płuc, czemu towarzyszy zaburzona wymiana gazowa.

NEONATOLOGIA

Izoerytroliza kociąt noworodków

wystąpić po porodzie tylko wtedy, gdy matka ma grupę krwi B, a samiec reproduktor – grupę krwi A lub AB. Przez pierwsze 24 godziny po porodzie przeciwciała pobrane przez noworodki w trakcie ssania przenikają z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.

KAZUISTYKA

Rozpoznanie rozszczepu kręgosłupa u berneńskiego psa pasterskiego w rezonansie magnetycznym

Pies wykazywał objawy uogólnionej, niepostępującej niezborności ruchowej. W badaniu klinicznym stwierdzono obecność uszypułowanej zmiany wypełnionej płynem u nasady ogona. Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowo- krzyżowego wykazało obecność rozszczepu kręgosłupa z towarzyszącą przepukliną rdzeniowo-oponową. Ocena radiologiczna umożliwiła określenie rodzaju wady rozwojowej w obrębie kręgosłupa oraz jej wtórnych konsekwencji i rokowania dla dalszego rozwoju pacjenta.

Przepuklina przeponowa – zasady postępowania oraz opis przypadku

Przepuklina przeponowa najczęściej jest wynikiem urazu i może mieć charakter ostry lub przewlekły. Postępowanie operacyjne powinno być poprzedzone wnikliwą oceną kondycji klinicznej zwierzęcia. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, należy przeprowadzić diagnostykę obrazową, a następnie wykonać zabieg odprowadzenia przepukliny. W większości przypadków rokowanie jest pomyślne.

CHIRURGIA

Jak leczę… złamania wewnątrzstawowe. Cz. II

Część II artykułu dwujęzycznego. Złamania stawowe w tej części kości są rzadkie. Zazwyczaj złamania te biegną przez płytkę wzrostową i promieniują do stawu (złamanie typu III wg Saltera).

DIAGNOSTYKA

Trzustka psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym

Badanie ultrasonograficzne trzustki wymaga odpowiedniej aparatury i przede wszystkim dużego doświadczenia badającego. Ultrasonografia należy do metod obrazowych wykonywanych w pierwszej kolejności w przypadku podejrzenia patologii trzustki. Jest przydatna zarówno we wstępnej diagnostyce, jak i w monitorowaniu przebiegu chorób tego narządu. Największą zaletą metody jest możliwość wielokrotnego powtarzania badania bez szkody dla pacjenta. W artykule omówiono przygotowanie pacjenta, technikę badania, prawidłowy obraz ultrasonograficzny oraz najczęstsze zmiany patologiczne spotykane w badaniu ultrasonograficznym trzustki u psów i kotów.

VET-LEKI

Badanie terenowe nad zastosowaniem diety 4T Veterinary Diet Dermatosis Dog jako diety eliminacyjnej u psów z alergią pokarmową

Rozpoznanie alergii pokarmowej powinno się stawiać po przeprowadzeniu diety eliminacyjnej. Dieta taka musi zawierać źródło białka, którym zwierzę nie było wcześniej żywione. Celem badania była ocena skuteczności diety zawierającej łososia jako jedyne źródło białka w diagnostyce i leczeniu psów z AP.

Działanie aplikacji miejscowej preparatu nawilżającego z pantenolem i alantoiną na stan skóry psów cierpiących na atopowe zapalenie skóry (AZS)

Głównym problemem w AZS są zaburzenia w budowie bariery skórnej, czego wynikiem jest zmniejszenie nawilżenia skóry, co prowadzi do braku zabezpieczenia przed czynnikami środowiskowymi i częstych stanów zapalnych.

POD MIKROSKOPEM

Wtręty czerwonokrwinkowe. Patologia czy fizjologia?

W artykule autorzy opisują wtręty, które znajdowane są w trakcie oceny rozmazów krwi obwodowej psów i kotów na powierzchni lub wewnątrz erytrocytów.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

PRZEWODNIK

Prawidłowo wykonany rozmaz krwi jako podstawa wiarygodnego wyniku badania morfologicznego

Podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem w diagnostyce weterynaryjnej jest morfologia krwi obwodowej, która polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych (erytrocyty, RBC), krwinek białych (leukocyty, WBC) oraz płytek krwi (trombocyty, PLT).

VET-KWESTIONARIUSZ

Hemodializa – przecieranie szlaków

Rozmowa z lek. wet. Anną Kuziemską-Raczyńską

VET-IMPREZY

Konferencja „Rozród małych zwierząt”

5-6 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Rozród małych zwierząt” organizowana przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Vet4Vet.

Onkologia i hematologia małych zwierząt

Pierwsza tegoroczna konferencja VetCo, która odbyła się 13-14 lutego, była niebagatelnym wydarzeniem dla przyszłych i obecnych onkologów weterynaryjnych oraz diagnostów laboratoryjnych. „Onkologia i hematologia małych zwierząt”, zorganizowana wspólnie z firmą IDEXX, zgromadziła w Warsaw Plaza Hotel niemal 200 lekarzy weterynarii z całej Polski.

Seminarium z dr. Guillermo Couto

12 lutego firma IDEXX Laboratories zorganizowała seminarium z dr. Guillermo Couto DVM, DACVIM – profesorem z Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA.

Medycyna behawioralna w praktyce

Gościem seminarium organizowanego w marcu przez Etovet była dr Karen Overall, doktor nauk weterynaryjnych, certyfi kowana behawiorystka i wykładowczyni na University of Pennsylvania oraz w szkołach weterynaryjnych w USA i Europie.

Dotychczasowe doświadczenia kliniczne z preparatem Sileo®

12-13 marca w Warszawie odbyło się seminarium „Medycyna behawioralna w praktyce” z dr Karen Overall, organizowane przez Etovet. W sobotę 12 marca, po zakończeniu pierwszego dnia seminarium, odbył się godzinny panel dyskusyjny z udziałem wiodących behawiorystów weterynaryjnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij