Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2016

Polecamy artykuł w dziale „Farmakologia”, który jest drugą częścią cyklu systematyzującego wiedzę na ten temat. Warto też zainteresować się opisem dirofilariozy i leszmaniozy. Te, wydawać by się mogło, egzotyczne choroby coraz częściej diagnozowane są w Polsce.

Polecamy również otwarty artykuł dwujęzyczny o białaczkach. Zachęcam do lektury wszystkich artykułów w tym numerze, nie wyłączając stałych rubryk, takich jak „Medycyna oparta na dowodach”.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży

POLECAMY

Zastosowanie czynników wzrostu w gojeniu dużych ubytków skórnych i ran przewlekłych u zwierząt towarzyszących

Gojenie ran jest złożonym procesem, którego celem jest przywrócenie bariery skórnej. Przebiega wieloetapowo, polega na skoordynowanym działaniu wielu typów komórek. Proces ten jest stymulowany i regulowany przez szereg cytokin, czynników wzrostu i chemokin.

ONKOLOGIA

Rozpoznawanie białaczki u psów i kotów

Białaczki dzielimy na limfoblastyczne i mieloblastyczne. Mogą one występować zarówno w formie ostrej, jak i przewlekłej.

KARDIOLOGIA

Migotanie przedsionków – od objawu do leczenia

Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniejszą arytmią u psów. Charakteryzuje się ona brakiem załamków P w zapisie EKG oraz całkowicie niemiarową akcją komór (nieregularne odstępy RR). AF najczęściej jest związane z kardiomiopatią rozstrzeniową. Niniejszy artykuł prezentuje objawy, patomechanizmy oraz leczenie migotania przedsionków u psów.

FARMAKOLOGIA

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane u psów i kotów Cz. II. Karprofen, meloksykam, kwas tolfenamowy

Karprofen, meloksykam i kwas tolfenamowy są jednymi z najczęściej stosowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u psów i kotów. W Polsce dostępne są w wielu produktach leczniczych, weterynaryjnych, do stosowania doustnego i iniekcyjnego. Ich działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe wykorzystuje się zarówno w terapii doraźnej, jak i przewlekłej.

OKULISTYKA

Ciało szkliste i jego choroby

Ciało szkliste jest największą strukturą oka. Zbudowane jest z przezroczystej, żelowej substancji wypełniającej przednią komorę oka. Dzięki swojej specyficznej budowie ciało szkliste przepuszcza światło, formuje kształt gałki ocznej i pomaga utrzymać siatkówkę w odpowiedniej pozycji. Podczas rozwoju embrionalnego powstaje ciało szkliste I-, II- i III-rzędowe.

KAZUISTYKA

Nietypowy przypadek włókniakogruczolaka u 7-letniej nieciężarnej kotki

Fibroadenomatoza, zwana również rozrostem włókniakogruczolakowatym, jest hormonalnym, niezapalnym i nienowotworowym rozrostem tkanek gruczołu sutkowego u kotek.

Żywienie

Jak czytać etykiety karm i diet dla psów i kotów?

Etykieta karmy czy diety jest legalnym produktem informacyjnym, przygotowanym w zgodzie z regułami prawnymi, obowiązującymi w obrębie dystrybucji określonego produktu.

DERMATOLOGIA

Leiszmanioza i dirofilarioza – egzotyczne choroby skóry?

Leiszmanioza i dirofilarioza to choroby przebiegające z objawami dermatologicznymi dotychczas często pomijane w diagnostyce różnicowej.

CHIRURGIA

Choroby dysplastyczne stawu łokciowego u psa. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

Dysplazja stawu łokciowego jest terminem niespecyficznym obejmującym zaburzenia wzrostowe stawu. Wg IEWG dysplazja obejmuje podstawowe patologie: fragmentację wyrostka dziobiastego przyśrodkowego (FCP), osteochondrozę główki kości ramiennej (OC-OCD), nieprzyrośnięty wyrostek łokciowy dodatkowy (UAP) oraz inkongruencję, czyli niedopasowanie stawu łokciowego (INC). Choroba może obejmować strukturę pojedynczą lub kilka struktur tego samego stawu.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA OPARTA NA DOWODACH

Gen MDR1

Gen MDR1 daje wskazówki pozwalające przewidzieć tolerancję na chemioterapię i jej skuteczność u psów z chłoniakiem złośliwym.

GASTROENTEROLOGIA

Wpochwienie żołądkowo-przełykowe u psów i kotów

Wpochwienie żołądkowo-przełykowe jest chorobą polegającą na wpukleniu się części lub całego żołądka do części piersiowej przełyku. Etiologia wpochwienia żołądkowo-przełykowego u psów i kotów nie jest jeszcze do końca poznana i ma najprawdopodobniej charakter wieloczynnikowy.

DIAGNOSTYKA

Obraz prawidłowy oraz najczęstsze choroby jąder u psów w badaniu USG

Choroby jąder są często spotykane u samców psów. Istotnym elementem ich oceny jest badanie ultrasonograficzne. W większości przypadków ma ono zastosowanie w przypadku choroby nowotworowej, która może być wykryta, nawet jeśli guz nie jest jeszcze wykrywalny w badaniu klinicznym. Rzadziej spotykane choroby to: zapalenie, zwyrodnienie, a także wodniak i skręt jądra. Badanie USG ma też wysoką przydatność w lokalizacji i ocenie jąder niezstąpionych do worka mosznowego.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Kwasica oddechowa psów brachycefalicznych Patogeneza, diagnostyka i terapia

Utrzymanie stałego pH krwi tętniczej jest kluczowe dla zdrowia i życia ssaków. U psów brachycefalicznych ze względu na przeszkody anatomiczne w górnych drogach oddechowych dochodzi do upośledzenia prawidłowej wymiany gazowej i objętość wdychanego i wydychanego powietrza jest istotnie mniejsza w porównaniu z psami innych ras. W związku z tym dla psów tych ras typowa jest przewlekła kwasica oddechowa powstająca na skutek hipowentylacji pęcherzyków płucnych i zwiększenia pCO2.

Posocznica jako uogólniona reakcja zapalna

Posocznica jest uogólnioną reakcją zapalną organizmu spowodowaną zakażeniem. Komplikacją zakażenia może być niewydolność wielonarządowa prowadząca do ciężkiej posocznicy i wstrząsu septycznego. Artykuł przedstawia bieżące informacje na temat etiologii i epidemiologii uogólnionej odpowiedzi zapalnej spowodowanej infekcją (posocznicy). Posocznica związana jest ze znaczącą śmiertelnością zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, szczególnie w przypadku pacjentów wymagających intensywnej terapii.

GRYZONIE

Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych (CRD) u szczurów

Niniejszy artykuł prezentuje informacje dotyczące CRD u szczurów hodowanych jako zwierzęta towarzyszące. Autorzy przedstawiają patogenezę choroby oraz prezentują aktualny stan wiedzy na temat leczenia i zapobiegania tej chorobie. W artykule są zawarte również dane uzyskane na podstawie obserwacji leczonych pacjentów.

PRZEWODNIK

Choroba Addisona – zaburzenie wciąż trudne do zdiagnozowania

Niedoczynność kory nadnerczy u człowieka po raz pierwszy opisał Thomas Addison w 1855 roku. Stąd zaburzenie to wzięło swoją nazwę. Dopiero około 100 lat później pojawiły się doniesienia o występowaniu choroby Addisona u zwierząt.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

WYWIAD

Zrozumieć dysplazję. Rozmowa z dr. n. wet. Grzegorzem Wąsiatyczem

Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1997 roku. Obecnie jest właścicielem kliniki weterynaryjnej w Poznaniu i m.in. współinicjatorem i pierwszym przewodniczącym Sekcji Chirurgicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Będzie także prelegentem na V Konferencji Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej w Łodzi.

PORADY EKSPERTA

Na co zwrócić uwagę przed zakupem elektrokautera?

Elektrochirurgia jest obecnie powszechnie stosowaną i skuteczną techniką dającą możliwość nie tylko tamowania krwawienia, lecz również pozwalającą na sprawną preparatykę operowanych tkanek.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij