Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2016

W najświeższym wydaniu Weterynarii w Praktyce, które jest wydaniem połączonym, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na  leczenie drobnych ssaków, gryzoni czy zwierząt egzotycznych. W tym wydaniu, prezentujemy m. in.  aspekty diagnostyki hematologicznej w artykule o anemii autoimmunohemolitycznej u szczurów. Zwierzęta egzotyczne są coraz częstszymi pacjentami przynoszonymi do lekarzy weterynarii dlatego, warto poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Podobnie jest z przypadkami z zakresu geriatrii i onkologii. Zdaniem ekspertów rynku usług weterynaryjnych z takimi pacjentami będziemy mieli wkrótce najczęściej do czynienia. Jak zwykle, polecamy lekturę całego numeru. Nigdy nie wiemy, kiedy taka wiedza się przyda, a warto wiedzieć, „gdzie to było napisane”.

VET-NEWS

Vet-News

Najnowsze informacje z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Hematologia szczurów domowych i jej praktyczne zastosowanie w diagnostyce – opis przypadku anemii autoimmunohemolitycznej (AIHA)

Popularność szczurów domowych stale wzrasta – są one coraz częściej przyjmowanymi pacjentami w przychodniach weterynaryjnych, a ich właściciele oczekują coraz wyższych standardów diagnostyki i leczenia. Badanie morfologiczne krwi jest istotnym etapem diagnostyki weterynaryjnej, aczkolwiek w przypadku małych gryzoni nierzadko stanowi wyzwanie dla lekarza weterynarii. W artykule opisano podstawowe aspekty hematologii szczurów domowych: techniki pobierania krwi i miejsca wkłuć, identyfikację elementów morfotycznych krwi oraz normy parametrów hematologicznych.

VET-KWESTIONARIUSZ

Zwierzęta egzotyczne w lecznicy – trudny pacjent

Rozmowa z dr. n. wet. Tomaszem Piaseckim

DIAGNOSTYKA

Focused-ECHO i USG klatki piersiowej – narzędzia do szybkiej diagnostyki u pacjentów z dusznością

Focused-ECHO jest to uproszczone badanie echokardiograficzne, które ma zastosowanie szczególnie u pacjentów w stanach nagłych – z podejrzeniem ostrej niewydolności serca. U takich zwierząt należy również wykonać podstawowe badanie USG klatki piersiowej, dzięki któremu w łatwy sposób zróżnicujemy obraz charakterystyczny dla prawidłowego płuca, obrzęku płuc czy gromadzenia się wolnego płynu w jamie opłucnej. Badania te są krótkie i nie wymagają przyjmowania przez zwierzę pozycji nasilającej duszność, a dodatkowo cechują się wysoką trafnością diagnozy.

DIAGNOSTYKA/RTG

RTG klatki piersiowej – tutaj nie ma nic wielkiego?

Badanie radiograficzne (RTG) klatki piersiowej jest jednym z najczęściej wykonywanych badań dodatkowych u pacjentów z chorobami układu oddechowego. Wynika to z jego powszechnej dostępności oraz możliwości uzyskania wielu cennych informacji na temat stanu płuc. Powyższe sprawia, że RTG klatki piersiowej jest bardzo cennym badaniem dla lekarza klinicysty. Jednak warunkami uzyskania odpowiedniej wartości diagnostycznej obrazu są właściwe jego przeprowadzenie oraz interpretacja.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Tajemnicze promienie X, czyli jak działa aparat rentgenowski

W roku 1895 niemiecki fi zyk Wilhelm Röntgen przypadkowo odkrył nowy rodzaj fali elektromagnetycznej – promienie o dużo większej częstotliwości i energii, niż znane nam światło widzialne. Nie znając natury swojego odkrycia, nazwał je promieniami X.

GASTROENTEROLOGIA

Helicobacter spp. w żołądku – problem tylko ludzi, czy również psów i kotów?

Helicobacter spp. są Gram-ujemnymi, mikroaerofilnymi pałeczkami kształtu spiralnego mającymi zdolność ruchu. Ze względu na miejsce występowania w układzie pokarmowym podzielono je na dwie grupy: żołądkowe i wątrobowo-jelitowe. Zakażenie żołądka przez drobnoustroje z rodzaju Helicobacter jest powszechne u ludzi oraz psów i kotów na całym świecie, a przenoszenie zakażenia odbywa się następującymi drogami: oralno-oralną, fekalno- oralną, gastro-oralną i jatrogenną. U człowieka został potwierdzony udział H. pylori w patogenezie chorób żołądka. Natomiast u psów i kotów nadal nie udało się ustalić bezpośredniego związku przyczynowego między zakażeniem Helicobacter spp. a chorobami żołądka.

VET-LEKI

Badanie pilotażowe preparatu Oticurant

Zapalenie kanałów słuchowych zewnętrznych u psów to powszechny problem w każdym gabinecie weterynaryjnym dla małych zwierząt. Na rynku pojawił się nowy preparat w proszku, który stwarza nowe możliwości terapeutyczne, nawet w sytuacji, gdy antybiogram sugeruje, że wszystkie ewentualności zostały już wyczerpane.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego u psów

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego jest dość rzadką chorobą u psów. Jej etiologia może być zarówno zakaźna, jak i niezakaźna. Objawami krwotocznego zapalenia pęcherza są krwiomocz, któremu towarzyszą trudności w oddawaniu moczu (bolesne), jak i częste oddawanie moczu. W tym przeglądzie skupiliśmy się na etiologii, a także leczeniu tej choroby u psich pacjentów.

Patofizjologia uszkodzenia nerek i ich ochrona w cukrzycy psów i kotów

Optymalne leczenie cukrzycowej choroby nerek powinno powodować zachowanie filtracji kłębuszkowej (GFR) na poziomie zbliżonym do prawidłowego oraz ustąpienie wskaźników uszkodzenia nerek. Taki efekt leczenia można uzyskać, jeżeli wieloczynnikowa terapia skierowana przeciwko wszystkim czynnikom uszkadzającym nerki zostanie wdrożona natychmiast po rozpoznaniu choroby w najwcześniejszym jej stadium, manifestującym się jedynie zwiększonym wydalaniem albumin

KAZUISTYKA

Przewlekłe zapalenie wątroby skye terrierów

Przewlekle zapalenie wątroby obejmuje grupę chorób, które łączą podobny wywiad, objawy kliniczne i zmiany histopatologiczne. W większości przypadków etiologia choroby nie jest znana. Jedną z ras predysponowanych do przewlekłego zapalenia wątroby są skye terriery. Rodzinna hepatopatia skye terrierów jest opisywana jako łagodne lub umiarkowane okołocentralne zapalenie z cholestazą wewnątrzkanalikową i gromadzeniem się miedzi. Choroba może rozwijać się miesiącami, a w badaniach laboratoryjnych oprócz wzrostu aminotransferaz obserwuje się znaczny wzrost ALP i GGT.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

VETID – najnowszy system identyfikacji i oznaczania szczepionych zwierząt

Na rynku pojawiła się nowa jakość w oznaczaniu i identyfikacji szczepionych zwierząt. Żadna inna marka identyfikatorów nie jest tak zaawansowana technologicznie, jak VETID.

DERMATOLOGIA

Po nitce do kłębka, czyli jak zdiagnozować atopię u psa i niczego nie poplątać

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą świądową chorobą alergiczną, w przebiegu której u predysponowanych genetycznie osobników dochodzi do wytwarzania nadmiernej ilości przeciwciał klasy IgE w stosunku do określonych, powszechnie występujących w środowisku alergenów. Obraz kliniczny atopii u psów, w zależności od fazy choroby, rasy psa, zasięgu zmian skórnych, bywa bardzo różnorodny, dlatego też rozpoznanie tej tak powszechnej jednostki chorobowej nie zawsze jest proste. Według ICADA, w celu maksymalnego zwiększenia szans na trafność rozpoznania, należy opierać je równocześnie na klinicznych kryteriach diagnostycznych atopii,wykluczeniu innych chorób o podobnychdo atopii objawach i na wynikach testów alergicznych.

POD MIKROSKOPEM

Nieprawidłowości i miscellanea w rozmazach krwi

Nieprawidłowości w rozmazach krwi mogą wynikać z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest patologia w samej krwi. Tworzą się wtedy in vivo lub mogą powstawać in vitro jako artefakty, które mogą być spowodowane nieprawidłowym pobraniem krwi, złym wykonaniem rozmazu lub zbyt krótkim suszeniem oraz nad lub niedobarwieniem go, starzeniem się elementów morfotycznych oraz występowaniem strątów barwnika.

ONKOLOGIA

Ocena skuteczności terapii opartej na protokole wielolekowej chemioterapii podtrzymującej (CHOP-MA) bazującej na mitoksantronie w leczeniu chłoniaka u psów. Cz. I

Chłoniak u psów to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w medycynie małych zwierząt, odpowiadający za 7-24% przypadków wszystkich nowotworów u psów oraz stanowiący około 83% wszystkich przypadków nowotworów dotykających układu krwiotwórczego

ROZRÓD

Pokastracyjne nietrzymanie moczu u suk

Pokastracyjne nietrzymanie moczu jest zaburzeniem o złożonej etiologii. Prawidłowe ustalenie jego przyczyny oraz leczenia nastręcza lekarzom praktykom wielu problemów. Celem artykułu jest przybliżenie odbiorcom postępowania diagnostycznego w przypadku pacjentów, u których stwierdza się nietrzymanie moczu. Autorzy poruszają także istotny temat wpływu gonadektomii suk na występowanie USMI (urinary sphincter mechanism incompetence).

WARTO WIEDZIEĆ

American staffordshire terrier – rasa psów z predyspozycją do licznych chorób dziedzicznych

W opracowaniu przedstawiono predyspozycje do występowania chorób dziedzicznych u psów rasy american staffordshire terrier. Rasa ta cieszy się na świecie i w Polsce dużą popularnością. Znajomość chorób dziedzicznych wśród lekarzy weterynarii nie jest powszechna, ale prawidłowe rozpoznawanie tych chorób i decyzje dotyczące postępowania z dotkniętymi przez nie zwierzętami są niezwykle istotne i dla pojedynczych osobników, i dla całej rasy w przyszłości.

VET-PRESS

Laboratorios Syva - hiszpańska jakość w Polsce

Polska firma Grabikowski-Grabikowska PPHU „Inex” Sp. J. rozpoczyna współpracę z hiszpańskim producentem leków weterynaryjnych – Laboratorios Syva. O wysokim standardzie laboratoriów, produktów i cennej merytorycznej współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Leon mieli okazję przekonać się w maju przedstawiciele polskiej delegacji Inex i „Weterynarii w Praktyce”.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij