Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2016

Wakacje powoli dobiegają końca. Dla jednych był to okres wzmożonej pracy, dla drugich – regeneracji sił. Jedni i drudzy mają zapewne głowy pełne pomysłów, jak lepiej, wydajniej czy skuteczniej pracować, tak, aby satysfakcja z pracy była jak największa. Konfucjusz powiedział: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. Satysfakcja wpływa na wyniki zarówno materialne, jak i niematerialne. To, jak będziemy się czuli w pracy i po pracy, zależy do nas samych i warunków, jakie wokół siebie tworzymy. Czasem warto posłuchać, podpatrzyć innych, jak pracują, jak leczą, co jest dla nich ważne. Jesienią – tradycyjnie już – organizowane są różne szkolenia w formie konferencji-kongresów, wydawane są materiały audiowizualne, jak i coraz większą popularność zdobywają webinaria. Tym, którzy wolą słowo czytane, polecam lekturę bieżącego numeru.

VET-NEWS

Vet-News

Najnowsze informacje z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii za błędy medyczne

Zawód lekarza weterynarii obarczony jest dużym zakresem odpowiedzialności. Dodatkowo wzrastająca świadomość właścicieli zwierząt co do przysługujących im praw sprawia, że osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii powinny znać potencjalne negatywne konsekwencje swoich działań. Zdarza się, że właściciele zwierząt inicjują nie tylko postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej, ale także postępowanie cywilne. Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie problematyki odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii za błędy medyczne.

KARDIOLOGIA

Zastosowanie MRI w diagnostyce chorób serca u psów. Cz. I

Rezonans magnetyczny jest najdokładniejszą metodą obrazową do oceny wielkości jam serca, czynności serca, żywotności serca, obecności skrzeplin wewnątrzsercowych i guzów serca. Jest uważany za „złoty standard” w diagnostyce wrodzonych i nabytych wad budowy serca. Zainteresowanie tą metodą rośnie w medycynie weterynaryjnej, a niniejszy artykuł przybliża tę technikę w kardiologii.

FARMAKOLOGIA

Farmakologiczna modyfikacja pracy układu immunologicznego u psów i kotów

Od wielu lat możliwości farmakologicznej modyfikacji pracy układu immunologicznego wzbudzają zainteresowanie lekarzy weterynarii. Immunoterapia obejmuje każdą formę postępowania leczniczego, która zmienia aktywność układu immunologicznego, dlatego substancje stosowane do tego celu, w zależności od końcowego efektu ich podania, klasyfikowane są jako substancje: pobudzające odporność (immunostymulatory), modulujące odporność (immunomodulatory), przywracające odporność oraz osłabiające odporność.

KAZUISTYKA

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne wodogłowia wewnętrznego u psów – przypadek kliniczny

Wodogłowie jest częstym, wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym u psów związanym z nadmiernym gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego. Czynniki powstawania wodogłowia są różnorodne i nie zawsze możliwe do ustalenia, choć częstotliwość rozpoznawania tego schorzenia i jego przyczyn wyraźnie wzrosły po wprowadzeniu i popularyzacji rozmaitych technik badania obrazowego – głównie tomografii komputerowej oraz tomografii rezonansu magnetycznego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Jak zarabiać więcej, czyli szanse i bariery biznesowe we współczesnej lecznicy weterynaryjnej

Firma TradiCo Sp. z o.o. powstała z połączenia dwóch filarów kompetencji, a mianowicie wiedzy i umiejętności, wynikających z ponaddwudziestoletniego doświadczenia w roli wyłącznego dystrybutora dla globalnych liderów w zakresie technologii i produktów dla rynku weterynaryjnego, a także równie długiego doświadczenia korporacyjnego, płynącego z pracy na szczeblach zarządzania strategicznego w firmach.

ROZRÓD

Choroby pochwy u suk i kotek – wypadnięcie pochwy

Wypadnięcie pochwy występuje u wszystkich gatunków zwierząt, szczególnie wkrótce po porodzie. Jednak u psów zmiana ta jest obserwowana głównie jako skutek wysokiego stężenia estrogenów, zwłaszcza podczas pro-oestrus. Opisane są trzy stopnie wypadnięcia pochwy.

GADY

Diagnostyka i leczenie pasożytów wewnętrznych u gadów

Gady utrzymywane jako zwierzęta towarzyszące często są zarażone pasożytami. Najczęściej obserwuje się inwazje owsików oraz zarażenia kokcydiami. Zwykle przebiegają one w postaci podklinicznej, ale zaniedbane, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia gadów. Zaleca się regularne badania koproskopowe i, w miarę potrzeb, celowane leczenie przeciwpasożytnicze.

DERMATOLOGIA

Czyraczyca odbytu u psów

Czyraczyca odbytu to jedna z chorób dermatologicznych powodująca znaczną bolesność. Z uwagi na jej nawracający i przewlekły charakter bardzo ważne jest jej wczesne prawidłowe rozpoznanie, tak, aby móc efektywnie z nią walczyć. Mimo że jej etiologia nie jest do końca wyjaśniona, wiadomo już, że u jej podłoża leżą nieprawidłowości w obrębie układu immunologicznego.

Nadczynność kory nadnerczy u psów – to nie tylko problem dermatologiczny!

Artykuł omawia zasady rozpoznawania i leczenia nadczynności kory nadnerczy (HAC) u psów. Opisane są mniej lub bardziej częste oraz rzadkie ogólnoustrojowe objawy kliniczne i dermatologiczne. W artykule podkreśla się fakt, że prawdopodobieństwo występowania HAC u pacjenta należy określić przede wszystkim na podstawie wywiadu oraz badania klinicznego, a badania hormonalne należy wykonać tylko wtedy, gdy występują objawy kliniczne wskazujące na HAC. Omówione zostały tutaj również najczęściej zalecane badania dodatkowe oraz testy dynamiczne.

DIAGNOSTYKA/USG

Gruczoł krokowy w badaniu ultrasonograficznym psów. Cz. I

Ultrasonografia zrewolucjonizowała diagnostykę chorób układu rodnego małych zwierząt i należy do metod obrazowych wykonywanych w pierwszej kolejności w przypadku podejrzenia patologii gruczołu krokowego u psów.

NEONATOLOGIA

Przezwyciężanie wyzwań w neonatologii psów i kotów Część II: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku chorób u noworodków

Okres poporodowy w życiu szczeniąt i kociąt jest ciągle wyzwaniem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i dla hodowców psów i kotów. Wpływają na to między innymi krótki czas trwania ciąży i związany z tym fakt nieprzystosowania do samodzielnego życia szczeniąt i kociąt w okresie noworodkowym. Ponadto przez pierwsze tygodnie życia oseski są całkowicie zależne od opieki matki oraz warunków środowiska stworzonych przez hodowcę. Noworodki w tym okresie przechodzą gwałtowny rozwój i dojrzewanie organizmu. Fizjologiczna niedojrzałość wielu procesów życiowych powoduje, że oseski są bardzo podatne na szkodliwe oddziaływanie czynników zakaźnych i niezakaźnych.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Problemy neurologiczne w przebiegu niedoczynności tarczycy u psów

Niedoczynność tarczycy jest najpowszechniej występującą chorobą endokrynogenną u psów (może na nią cierpieć do 0,8% całej populacji). Objawy chorobowe obejmują szereg układów: skórę, układ nerwowy i ruchu, wzrok, układ krążenia. W niniejszym artykule omówiono neurologiczne objawy niedoczynności tarczycy, takie jak polineuropatia obwodowa, zespół przedsionkowy i inne.

CHOROBY ZAKAŹNE

Kaliciwiroza – choroba kotów mająca wiele obliczy

Kaliciwirus kotów (FCV) jest ważnym i szeroko rozpowszechnionym patogenem w populacji kotów. Zakażenia na tle wirusa mogą mieć różny przebieg kliniczny – od relatywnie łagodnej infekcji jamy ustnej czy górnych dróg oddechowych do ciężkiej systemowej choroby, kończącej się niejednokrotnie upadkami zwierząt.

CHIRURGIA

Złamania miednicy małych zwierząt

Złamania miednicy są powszechne, stanowią około 20-30% złamań u małych zwierząt. Najczęściej odnotowywane są u młodych, zdrowych psów i kotów, zazwyczaj wskutek uderzenia przez samochód.

PRZEWODNIK

Choroba von Willebranda, choroba diagnozowana zbyt późno

Choroba von Willebranda to najczęściej występująca skaza krwotoczna u psów. Sporadycznie chorują na nią koty. Jest to złożone, zwykle wrodzone zaburzenie hemostazy pierwotnej. Wynika z niedoboru i/lub ze zmian w strukturze czynnika von Willebranda, które powstają na skutek mutacji genetycznych.

WARTO WIEDZIEĆ

Świąd i złuszczanie skóry

Świąd to nieprzyjemne odczucie, wywołujące chęć drapania lub pocierania skóry. Z fizjologicznego punktu widzenia ma ono wywołać reakcje, których następstwem będzie eliminacja pasożytów. Jest to objaw uwarunkowany autonomicznie, niezależny od występowania bólu.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

VET-KWESTIONARIUSZ

Leczenie bez skutków ubocznych Rozmowa z dr n. wet. Agnieszką Cekierą

Dr n. wet. Agnieszka Cekiera jest adiunktem w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

KOMENTARZ

Komentarz do artykułu Diagnostyka radiograficzna w stomatologii („Weterynaria w Praktyce”, czerwiec, 6/2016, s. 14-21)

Stomatologia i chirurgia szczękowa to fascynująca dziedzina. Dwa istotne fenomeny w stomatologii polegają na powszechnym występowaniu patologii jamy ustnej u pacjentów weterynaryjnych przy jednoczesnym bardzo skromnym obszarze przeznaczonym dla stomatologii w ramach programu studiów.

VET-IMPREZY

COAPE we Wrocławiu, czyli ekologia behawioralna i etologia psa domowego

30 lipca 2016 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium dotyczące ekologii behawioralnej i etologii psa domowego, które poprowadził profesor Raymond Coppinger.

Badanie echokardiografi czne psów w teorii i praktyce w lecznicy dr. Mariana Porowskiego

2 lipca 2016 roku w Pobiedziskach odbyły się warsztaty kardiologiczne dla lekarzy weterynarii zorganizowane przez fi rmę Vetoquinol Biowet.

Druga edycja VetAkademii już za nami!

14 czerwca 2016 roku odbyło się ostatnie z drugiego cyklu szkoleń online – VetAkademii. Jak wyglądał ten cykl, jakie tematy zostały poruszone i kto je omówił?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij