Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2016

Temat numeru: rejestracja zakładu leczniczego. Polecamy: gruczoł krokowy w badaniu ultrasonograficznym u psów, diagnostyka rentgenowska stawu kolanowego u psów, zastosowanie MRI w diagnostyce chorób serca u psów oraz rola suplementów diety wpływających na kondycję skór i okrywy włosowej u psów i kotów. W wydaniu: nużyca u psa oraz wybrane choroby zakaźne fretek-podstawy rozpoznania, leczenia i profilaktyki.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Rejestracja zakładu leczniczego dla zwierząt / Registration of veterinary practice

Zgodnie z „suchą” ustawową definicją zakład leczniczy dla zwierząt (ZLZ) jest „placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

ONKOLOGIA

Ocena skuteczności terapii opartej na protokole wielolekowej chemioterapii podtrzymującej (CHOP-MA) bazującej na mitoksantronie w leczeniu chłoniaka u psów. Cz. II

Podstawowym celem niniejszego badania była ocena wpływu dodatkowych dawek mitoksantronu na czas remisji nowotworu w porównaniu z danymi pochodzącymi z wcześniejszych badań nad terapiami antynowotworowymi opartymi na protokole CHOP.

Nowotwory naczyń krwionośnych i limfatycznych skóry psów

W pracy przedstawiono nowotwory naczyniowe skóry psa w oparciu o wyniki rutynowych badań histopatologicznych. Klasyfikację stwierdzonych typów guzów naczyniowych skóry psa wykonano w oparciu o podział analogicznych nowotworów stosowany w medycynie ludzkiej.

DIAGNOSTYKA/USG

Gruczoł krokowy w badaniu ultrasonograficznym psów. Cz. II

W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego u psów. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania, prawidłowy obraz sonograficzny stercza oraz metody pozyskiwania próbek do badania cytologicznego i histopatologicznego. Druga część artykułu została poświęcona zmianom patologicznym stercza najczęściej spotykanym w badaniu ultrasonograficznym.

DIAGNOSTYKA/RTG

Diagnostyka rentgenowska stawu kolanowego psów

Badanie rentgenowskie (RTG) stawu kolanowego dostarcza wielu informacji odnośnie do struktury i kształtu budujących go kości. Pośrednio dostarcza również informacji o stanie tkanek miękkich w okolicy stawu. Jest badaniem szeroko wykorzystywanym do oceny stanu stawu kolanowego w przebiegu jego chorób i urazów. Na podstawie radiogramów dokonuje się również pomiarów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów korekcyjnych przy uszkodzeniu.

KARDIOLOGIA

Zastosowanie MRI w diagnostyce chorób serca u psów. Cz. II

Rezonans magnetyczny jest najdokładniejszą metodą obrazową do oceny wielkości jam serca, czynności serca, żywotności serca, obecności skrzeplin wewnątrzsercowych i guzów serca. Jest uważany za „złoty standard” w diagnostyce wrodzonych i nabytych wad budowy serca. Zainteresowanie tą metodą rośnie w medycynie weterynaryjnej, a niniejszy artykuł przybliża tę technikę w kardiologii oraz jej rolę w diagnostyce ARVC.

DERMATOLOGIA

Przez żołądek do zdrowej skóry Rola suplementów diety wpływających na kondycję skóry i okrywy włosowej u psów i kotów

Skóra wraz z okrywą włosową ma ogromne wymagania odżywcze. Głównymi składnikami diety mającymi wpływ na jakość skóry i włosów zwierzęcia są: proteiny, kwasy tłuszczowe, a także określone witaminy i minerały.

Jeden atopik – dwa dodatkowe rozpoznania! Nietypowy „patchwork” dermatologiczny Opis przypadku

W artykule opisano nietypowy przypadek dermatologicznego miksu chorobowego. U jednego pacjenta postawiono rozpoznania kilku niezależnych chorób skóry. Rozpoznania zostały postawione dzięki dermatologicznym badaniom dodatkowym. Pominięcie jednego z nich mogło doprowadzić do poważnego błędu diagnostycznego.

PARAZYTOLOGIA

Nużyca u psa

Nużyca jest chorobą skóry wywoływaną przez roztocze z rodzaju Demodex, której objawy uwidaczniają się najczęściej w momencie osłabienia zdolności obronnych układu immunologicznego. Mechanizm rozwoju choroby nie został do końca poznany.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Nowy motor wzrostu w kanale weterynaryjnym

Rozwój polskiego rynku produktów dentystycznych dla zwierząt będzie podążał w kierunku trendów obserwowanych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, w których wartość sprzedaży tej grupy produktów dla zwierząt w lecznicach weterynaryjnych dynamicznie rośnie

ROZRÓD

Sztuczna inseminacja kotek – realna już dziś?

Sztuczna inseminacja jest jedną z biotechnik rozrodu powszechnie stosowaną u zwierząt gospodarskich, koni i psów. Niestety, u kotów technika ta do niedawna była stosowana jedynie incydentalnie. Wynikało to z trudności technicznych zabiegu sztucznej inseminacji u kotki, problemów ze stymulacją hormonalną samicy oraz ograniczonych możliwości pobrania nasienia od kocurów w warunkach klinicznych.

GRYZONIE

Wybrane choroby zakaźne fretek – podstawy rozpoznawania, leczenia i profilaktyki

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane choroby zakaźne występujące u tego gatunku zwierząt. Objawy kliniczne większości z nich są dość niespecyficzne, dlatego są rzadko wykrywane.

NAGŁE PRZYPADKI

Wstrząs – terapia i algorytm postępowania

Wstrząs jest to stan zagrożenia życia, wynikający z gwałtownego spadku ciśnienia krążącej krwi, który może mieć różne przyczyny. W jego przebiegu, niezależnie od etiologii, pojawiają się zawsze zaburzenia: hemodynamiczne, metaboliczne i narządowe, a objawy reakcji wstrząsowej obserwowane przez lekarza zależą od stopnia niedokrwienia poszczególnych narządów.

NEFROLOGIA

Zmiany w zabarwieniu moczu u psów i kotów – etiologia, diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne – cz. II Postępowanie terapeutyczne w przypadku wybranych jednostek chorobowych

W pierwszej części artykułu autorzy opisali etiologię zmian w zabarwieniu moczu, postępowanie lekarsko-weterynaryjne oraz metody diagnostyczne, które umożliwiają postawienie ostatecznego rozpoznania.

VET-KWESTIONARIUSZ

Zmiany w zabarwieniu moczu u psów i kotów – problem nie tylko dla nefrologa

Dr n. wet. Maciej Grzegory jest ordynatorem w Przychodni Weterynaryjnej Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UP we Wrocławiu.

NEFROLOGIA

Zakażenia układu moczowego u psów i kotów – cz. I

Infekcje dróg moczowych są częstym powodem przyprowadzania psów i kotów do lekarza weterynarii. Występujące symptomy są przy tym niespecyficzne (m.in.: krwiomocz, bezmocz, skąpomocz, wielomocz) i mogą wskazywać na wiele innych jednostek chorobowych. W 2011 roku International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) wypracowała wytyczne odnośnie do terapii zakażeń dróg moczowych u zwierząt.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Promienica kotów – mało znany problem

Celem pracy było rozpoznanie czynnika etiologicznego choroby u 5 kotów w wieku 6-14 lat, przebiegającej z objawami zapalenia jamy ustnej i problemami oddechowymi.

KAZUISTYKA

Przewlekłe zapalenie wątroby bedlington terrierów

Przewlekłe zapalenie wątroby bedlington terrierów jest chorobą wywołaną mutacją genową, w wyniku której dochodzi do zaburzeń usuwania miedzi z komórki wątrobowej.

CHIRURGIA

Genetyka schorzeń układu ruchu

Wysekwencjonowanie genomu psa stało się jedyną w swoim rodzaju okazją do analizy i identyfikacji genetycznych czynników leżących u podstaw powszechnie spotykanych schorzeń układu ruchu. Wzrost zainteresowania takimi badaniami, zwłaszcza w dziedzinach wykorzystujących psy jako model porównawczy dla chorób występujących u ludzi, oraz szybszy rozwój technologiczny w tej dziedzinie oznaczają, iż w najbliższej przyszłości można się spodziewać opracowania wiarygodnych testów genetycznych pozwalających na oszacowanie ryzyka wystąpienia schorzeń układu ruchu u psów.

Plastyka dogrzbietowego rąbka panewki miednicy (DARtroplastyka) w leczeniu dysplazji stawów biodrowych u psów – opis metody

W artykule została przedstawiona jedna z technik operacyjnych leczenia choroby, polegająca na plastyce panewki miednicy (DARtroplastyka - Dorsal Acetabular Rim Plasty, plastyka dogrzbietowego rąbka panewki miednicy).

PRZEWODNIK

Diagnostyka zakażenia Giardia duodenalis u psów i kotów

Giardia duodenalis to pierwotniak należący do wiciowców. Jego miejscem pasożytowania jest jelito cienkie wielu gatunków zwierząt oraz ludzi. W jelitach pasożyty te umiejscawiają się na powierzchni komórek nabłonkowych. W literaturze opisane są również przypadki ich bytowania w drogach żółciowych, pęcherzyku żółciowym oraz przewodzie wyprowadzającym trzustki.

KOMENTARZ

Odpowiedź na komentarz do artykułu

Diagnostyka radiograficzna w stomatologii („Weterynaria w Praktyce”, wrzesień, 9/2016, s. 110-111)

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

CO W PRAWIE PISZCZY?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij