Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2016
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 11-12/2016

Drodzy Czytelnicy!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Zaczynamy coraz intensywniej myśleć, jak spędzimy święta i gdzie będziemy w czasie zabawy sylwestrowej. Jako lekarze weterynarii myślimy nie tylko o sobie i swoich rodzinach, ale także o naszych pacjentach, którzy w tym czasie szczególnie narażeni są na wszelkie hałasy. Wielu właścicieli zgłasza się do nas tuż przed Sylwestrem z prośbą o pomoc w uspokojeniu zwierzęcia. W artykule o fobiach dźwiękowych zostały przedstawione najczęstsze przyczyny i sposoby zapobiegania tym fobiom. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza gdy właściciele są uprzedzeni do niektórych metod, nie zawsze zdając sobie sprawę z przyczyn ich nieefektywności. Warto myśleć zawczasu o tym problemie, podobnie jak o odpowiednim wykształceniu pracownika. O tym, czy warto zatrudniać młodego pracownika i jakie zagrożenia są z tym związane. Przecież też będziemy chcieli odpocząć, może przydałby się ktoś, kto nas zastąpi. Polecam artykuł poruszający ten temat. Staramy się, aby mnogość i zróżnicowanie tematów poruszanych na naszych łamach zainteresowały jak najwięcej z naszych Czytelników. Większość z nas spotyka się z bardzo różnymi przypadkami w codziennej praktyce. Zapraszam do lektury artykułów z dziedziny kardiologii, neurologii,
parazytologii, hematologii i obrazowania.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej

POLECAMY

Zatrudnienie absolwenta bez doświadczenia- utrata zaufania klientów czy szansa na rozwój zakładu?

„Jedyne «zasoby» zdolne do powiększania się to zasoby ludzkie. Wszystkie inne podlegają prawom mechaniki. Można je wykorzystać lepiej lub gorzej, ale nie mogą one dać więcej niż suma tego, co włożono” (Peter F. Drucker).

BEHAWIORYZM

Postępowanie terapeutyczne w przypadku fobii dźwiękowej u psów

Reakcje lękowe u psów najczęściej wywoływane są przez określone bodźce dźwiękowe: fajerwerki, grzmoty, strzały, huki. Cechami charakterystycznymi tego rodzaju dźwięków są wysokie natężenie mierzone w dB i duża impulsywność polegająca na występowaniu krótkich serii dźwięków o wysokim natężeniu. W związku z ograniczonymi możliwościami przystosowania się psiego ucha do tego typu dźwięków często powodują one stres i reakcje lękowe.

ZESTAWIENIE

Zestawienie preparatów uspokajających

Zestawienie preparatów uspokajających

Żywienie

Otyłość- choroba związana z nieprawidłowym żywieniem

Otyłość jest jedną z najczęściej spotykanych obecnie chorób zwierząt domowych, wynikających z nieprawidłowego żywienia. Wyjaśnienie jej etiopatogenezy znalazło odbicie w szeregu teorii, opartych na genach, ich mutacjach, zmianie sposobu odżywiania czy modyfikacji mikroflory przewodu pokarmowego itp. Niemniej jednak, podsumowując te rozważania, wracamy do istotnego czynnika ryzyka, jakim jest człowiek, jako właściciel zwierzęcia.

PARAZYTOLOGIA

Pasożyty jelitowe psów i ich zwalczanie

Psy należą do zwierząt towarzyszących od lat człowiekowi, mogą one być żywicielami ostatecznymi dużej liczby pasożytów jelitowych o różnym stopniu patogenności. Inwazje mające miejsce u młodych zwierząt najczęściej przebiegają z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi niż u dorosłych. Nasilenie objawów klinicznych zależy zawsze od wieku zwierząt, kondycji i stanu odżywienia oraz intensywności inwazji.

VET-KWESTIONARIUSZ

Walczmy jeszcze skuteczniej z psim pasożytem

Rozmowa z dr. n. wet. Jarosławem Paconiem

KARDIOLOGIA

Zastosowanie biomarkerów sercowych w medycynie weterynaryjnej

Choroby serca u zwierząt czasem przez dłuższy czas przebiegają bezobjawowo, co może stwarzać trudności w ich rozpoznaniu, dlatego oznaczanie biomarkerów sercowych znajduje zastosowanie w praktyce weterynaryjnej. Od dłuższego czasu dysponujemy niezawodnymi markerami, takimi jak: troponiny, mózgowy peptyd natriuretyczny czy przedsionkowy peptyd natriuretyczny. Markery te pozwalają na wczesne rozpoznanie, prognozowanie oraz monitorowanie chorób serca u zwierząt.

ROZRÓD

Ropomacicze u suk. Nowe perspektywy w terapii zachowawczej i diagnostyce

Ropomacicze jest często występującym i zagrażającym życiu schorzeniem narządu rodnego suk. Metodą z wyboru leczenia ropomacicza jest zabieg owariohisterektomii, jednak w niektórych przypadkach istnieją wskazania do leczenia zachowawczego. W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań z tego zakresu oraz protokoły leczenia farmakologicznego, polecane w literaturze światowej.

NEUROLOGIA

Paradoksalny zespół przedsionkowy jako przykład zaburzeń centralnego układu przedsionkowego- objawy, rozpoznanie i leczenie w codziennej praktyce lekarskiej

Układ przedsionkowy jest częścią układu nerwowego odpowiedzialnego za utrzymanie postawy i równowagi ciała. Układ ten działa w ścisłej koordynacji z móżdżkiem, który zapewnia funkcje podobne do jąder przedsionkowych. Anatomicznie oraz funkcjonalnie możemy podzielić go na obwodowy (poza pniem mózgu – ucho środkowe, ucho wewnętrzne) oraz centralny (wewnątrz pnia mózgu i móżdżku) (1).

DERMATOLOGIA

Otitis externa u kotów

Zapalenie zewnętrznego kanału słuchowego jest dużo rzadziej diagnozowane u kotów niż u psów. Podobnie jednak, jak to ma miejsce w przypadku psów, u jego podłoża może leżeć wiele przyczyn. Sukces terapeutyczny zależy w dużej mierze od prawidłowego rozpoznania zarówno przyczyn pierwotnych, jak i wtórnych czynników wikłających, co umożliwia wprowadzenie odpowiedniego postępowania.

Przypadek stwierdzenia bakterii Sphingomonas paucimobilis u psa z atopowym zapaleniem skóry

W pracy opisano przypadek stwierdzenia bakterii Sphingomonas paucimobilis u psa z atopowym zapaleniem skóry. Bakteria ta wyizolowana została z ran na ciele psa. Specyficzna budowa tej bakterii sprzyja wywoływaniu infekcji. Opisywane przypadki u psów dotyczyły infekcji dróg oddechowych i dróg moczowych.

CHIRURGIA

Dysplazja stawu biodrowego- ocena ryzyka i podejmowanie decyzji

Dysplazja stawów biodrowych u psów (HD) polega na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego, objawiającym się różnego stopnia niestabilnością stawu biodrowego oraz zniekształceniem głowy i panewki kości biodrowej. Niestabilność stawu umożliwia nadwichnięcie głowy kości udowej, co z kolei powoduje dyskomfort o różnym nasileniu oraz kulawiznę. Nieprawidłowe obciążenie stawu jest przyczyną uszkodzeń powierzchni chrząstki stawowej, co w sposób nieunikniony prowadzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu (osteoarthritis).

Leczenie chirurgiczne obustronnego zerwania więzadła krzyżowego przedniego u młodego psa z wykorzystaniem metod PTE oraz CBLO- opis przypadku

W artykule opisano przypadek zerwania więzadła krzyżowego przedniego u 6-miesięcznego psa. W leczeniu chirurgicznym zastosowano metodę PTE (Proximal Tibial Epiphysiodesis), uzyskując bardzo dobry wynik kliniczny i radiologiczny. U tego samego pacjenta doszło po 4 miesiącach do zerwania więzadła krzyżowego przedniego w drugim stawie kolanowym. Ze względu na wiek pacjenta wykonano zabieg metodą CBLO, uzyskując również dobre rezultaty.

NEFROLOGIA

Zakażenia układu moczowego u psów i kotów. Cz. II

Bakterie wywołujące zakażenie układu moczowego zwykle dostają się do pęcherza poprzez cewkę moczową. Jednak do zakażenia może również dojść poprzez krew lub chłonkę. Do objawów infekcji dolnych dróg moczowych należą najczęściej: bolesna mikcja oraz częstomocz, parcie na pęcherz moczowy, wielomocz, zmiana w zachowaniu zwierzęcia, szczególnie u kotów w idiopatycznym zapaleniu pęcherza moczowego. W niepowikłanych przypadkach infekcje układu moczowego mogą być w łatwy sposób leczone krótką terapią antybiotykową. W przypadkach powikłanych konieczne mogą być dłuższa terapia i/lub leczenie chirurgiczne.

Kapilarioza pęcherza moczowego-przypadek kliniczny

Capillaria plica jest pasożytem bytującym zazwyczaj w pęcherzu moczowym psów, lisów i wilków. Zakażenie najczęściej jest bezobjawowe. Mogą też występować zapalenia pęcherza moczowego, hematuria, oliguria, stranguria. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu obecności jaj Capillaria plica w osadzie moczu. W leczeniu zaleca się stosować fenbendazol.

DIAGNOSTYKA/USG

Diagnostyka ultrasonograficzna niecieniującego radiograficzine ciała obcego w tkankach miękkich-opis przypadku

Artykuł ma na celu przybliżenie skuteczności badania ultrasonograficznego w wykrywaniu ciał obcych w tkankach miękkich, które mogą nie być uchwytne w badaniu radiologicznym. Do najczęściej spotykanych ciał obcych u psów i kotów należą fragmenty kłosów lub źdźbła traw, co spotykane jest szczególnie u zwierząt aktywnych, wychodzących bądź pracujących w terenie. W takich wypadkach badanie USG pozwala nie tylko na potwierdzenie/ wykluczenie obecności ciała obcego, określenie jego szczegółowej lokalizacji, ale i na ocenę okolicznych tkanek pod kątem rozwoju stanu zapalnego.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu pokarmowego u psów i kotów. Cz. I

Zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego to powszechnie spotykane schorzenia psów i kotów. Ze względu na niespecyficzne i nakładające się objawy kliniczne stanowią one diagnostyczne wyzwanie dla lekarza weterynarii. Dostępne są liczne specjalistyczne procedury laboratoryjne przeznaczone do diagnostyki pacjentów z objawami chorób układu pokarmowego.

VET-PRESS

Pierwszy w historii sondaż wśród obywateli UE ujawnia potrzebę zwiększenia świadomości korzyści, jakie przynoszą leki weterynaryjne

Bruksela, 12 września 2016 r. – nowy sondaż, zlecony przez IFAH-Europe, europejski oddział Międzynarodowej Federacji Zdrowia Zwierząt (IFAH), przeprowadzony w 6 krajach Wspólnoty, pokazał stan wiedzy i poglądy obywateli UE na stosowanie leków weterynaryjnych w leczeniu i profilaktyce chorób u zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Wyniki sondażu wskazują, że stosowanie leków weterynaryjnych oraz ich wpływ na zdrowie ludzi budzi niepokój obywateli UE. Stan wiedzy na ten temat jest jednak niski. Wyniki sondażu wskazują na konieczność podniesienia świadomości korzyści, jakie przynoszą leki weterynaryjne i odpowiedzialne ich stosowanie, a także świadomości bezpieczeństwa ich stosowania.

PRZEWODNIK

Niedokriwstość w diagnostyce laboratoryjnej

Problemem, z którym w ostatnich latach coraz częściej spotykamy się w naszej codziennej praktyce laboratoryjnej, staje się anemia (niedokrwistość). Pod pojęciem niedokrwistości rozumiemy zespół objawów chorobowych przebiegających z bladością błon śluzowych oraz obejmujących redukcję masy erytrocytów.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

VET-IMPREZY

Gastroenterologia i dietetyka psów i kotów, czyli wyjście naprzeciw w codziennym wyzwaniom chorób układu pokarmowego

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz sponsor wydarzenia, fi rma Royal Canin Polska, zorganizowali 24-25 września 2016 r. w Warszawie konferencję, która umożliwiła lekarzom weterynarii pogłębienie wiedzy w zakresie gastroenterologii oraz dietetyki psów i kotów.

„Przeciek z piekła rodem…” już nie taki straszny dla polskich lekarzy?

Ponad dwustu uczestników, w tym kilkudziesięciu gości z Belgii, Chin, Czech, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, ze Szwecji, z Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, spotkało się na warszawskiej konferencji „Kardiologia małych zwierząt”, aby wysłuchać wykładów i skonfrontować swoje doświadczenia z dwoma wybitnymi specjalistami – Markiem Kittlesonem, ekspertem wyznaczającym trendy w kardiologii weterynaryjnej, oraz Joshem Sternem, młodym geniuszem z UC Davis.

XII Kongres Rozrod Małych Zwierząt we Wrocławiu

1-2 października 2016 r. we Wrocławiu odbył się po raz kolejny międzynarodowy Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, organizowany przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Krok dalej ku kompleksowej edukacji, czyli V Konferencja Chirurgiczno-Rehabilitacyjna w Łodzi

Kolejna, V już Konferencja Chirurgiczno-Rehabilitacyjna zorganizowana przez redakcję „Weterynarii w Praktyce” oraz „VetPersonelu”, odbyła się 6-10 października 2016 roku. Została w całości poświęcona zmianom patologicznym w obrębie kręgosłupa. Nasi prelegenci omówili skuteczne leczenie, głównie operacyjne, a jego dopełnienie stanowiło omówienie postępowania rehabilitacyjnego.

Licencja na behawioryzm z COAPE POLSKA!

W pierwszy październikowy weekend ruszyła IX edycja Kursu Dyplomowego COAPE Polska pozwalającego na zdobycie kwalifi kacji behawiorysty, która wydawana jest na podstawie brytyjskiej licencji posiadanej przez organizację Centre of Applied Pet Ethology (COAPE).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij