Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2017

Przed Państwem pierwszy tegoroczny numer „Weterynarii w Praktyce”. Elamed Media Group obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Z jednej strony to powód do dumy, z drugiej – duże wyzwanie, aby nadążać za najnowszymi trendami i spełniać Państwa oczekiwania w zakresie dostarczenia jak najnowszej i przydatnej wiedzy. Wiedzy przydatnej w praktyce. W tym numerze zwracamy uwagę na nowe przepisy dotyczące obrotu lekami psychotropowymi i odurzającymi. Ważne, bo dla wielu wiąże się z koniecznością występowania o nowe pozwolenia. Jeśli już formalności za nami, warto na spokojnie przypomnieć i uzupełnić sobie informacje dotyczące znieczuleń nadoponowych. Znieczuleń bardzo przydatnych w niektórych zabiegach operacyjnych, jak na przykład z zakresu ginekologii, nie wyłączając nowotworów, o których także przekazujemy informacje w tym numerze. Ale weterynaria to nie tylko anestezjologia i związana z nią chirurgia, nawet ta uważana za najbardziej elitarną, czyli ortopedia, o czym można przeczytać w artykule o leczeniu złamań piszczeli. Polecam artykuły z zakresu dermatologii, w tym temat szamponoterapii przedstawiony przez ekspertki z tego zakresu w dwóch niezależnych artykułach. Warto zastanowić się, czy i jak istotne jest badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz jak żywić kota z zaburzeniami apetytu. Jak zawsze, polecam zwrócenie uwagi na stałe rubryki oraz zmierzenie się z punktowanym (punkty edukacyjne) testem wiedzy. Życzymy ciekawej i owocnej lektury

VET-NEWS

Vet-News

Newsy ze świata lekarzy weterynarii

POLECAMY

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w aspekcie pracy lekarza weterynarii

W artykule poruszono tematykę dotyczącą aspektów prawnych posiadaniaoraz obrotu preparatami zawierającymi środki odurzające i substancje psychotropowe przez lekarzy weterynarii w świetle znowelizowanej ustawy O przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych przepisów.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE

Preparaty zawierające środku odurzające lub substancje psychotropowe

ANESTEZJOLOGIA

Leki stosowane w znieczuleniach dokanałowych u psów i kotów

Do bezpiecznego posługiwania się znieczuleniem dokanałowym niezbędna jest wiedza dotycząca mechanizmów przewodzenia bólu w zakresie nerwów obwodowych, jak i rdzenia kręgowego. Ze względu na budowę anatomiczną przestrzeń zewnątrzoponowa w zakresie farmakokinetyki wprowadzanych do nich leków różni się znacząco od podpajęczynówkowej. Z tego powodu sprawne i niezawodne znieczulenie w określonych sytuacjach klinicznych wymaga dobrej znajomości czasu, siły oraz szybkości działania, jak i toksyczności używanych dokanałowo leków miejscowego znieczulenia.

ROZRÓD

Choroby pochwy u suk i kotek – zapalenia

Zapalenie pochwy występuje w dwóch postaciach: pierwotne, jako bezpośredni skutek zakażenia, lub wtórne, gdy u zwierzęcia istnieje inna przyczyna pierwotna, jak: wady anatomiczne, guz, ciało obce czy zakażenie dróg moczowych. Szczególną formą jest młodzieńcze zapalenie pochwy dotyczące suk w wieku od 2 do 12 miesięcy. W blisko 80% takich przypadków zapalenie ustępuje samoistnie w miarę upływu czasu wraz z dojrzewaniem układu odpornościowego. Inne choroby zapalne obejmują zapalenie przedsionka pochwy, zagłębiony srom i okołosromowe zapalenie skóry.

KARDIOLOGIA

Zespół tachy-brady u 6-letniego psa rasy golden retriever

Zespół tachy-brady jest jedną z możliwych manifestacji choroby węzła zatokowego. Charakteryzuje się epizodami napadowych tachyarytmii oraz bradykardii, występującymi naprzemiennie. Klinicznie objawia się nietolerancją wysiłkową oraz omdleniami, a terapia obejmuje wprowadzenie leczenia antyarytmicznego z równoczesną implantacją sztucznego stymulatora serca.

OKULISTYKA

Algorytmy leczenia farmakologicznego wrzodziejącego zapalenia rogówki (ulcerative keratitis) u zwierząt domowych

Wrzodziejące zapalenie rogówki (potocznie zwane wrzodem rogówki) jako jedna z najczęściej diagnozowanych chorób rogówki, jest wyzwaniem dla lekarza praktyka. Właściwa diagnoza i odpowiednie leczenie zabezpieczają chore zwierzę przed bólem, utratą wzroku lub nawet oka. W niniejszym artykule omówione są przyczyny powstawania, klasyfikacja oraz podstawowe zasady leczenia farmakologicznego owrzodzeń rogówki u zwierząt domowych.

VET-LEKI

Ocena działania przeciwświądowego szamponu z owsem, aloesem i mocznikiem u psów z suchością skóry (kserozą) wywołaną przez atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry psów jest chorobą przewlekłą przebiegającą ze świądem i suchością skóry o różnym nasileniu. Produkty kosmetyczne w postaci szamponów mogą grać ważną rolę w zwalczaniu suchości skóry oraz zmniejszaniu nasilenia świądu. Celem przeprowadzonego badania była ocena działania przeciwświądowego szamponu z owsem, aloesem i mocznikiem. Do grupy badanej zakwalifikowano 12 psów różnych ras w wieku od 1 do 4 lat, natomiast grupę kontrolną stanowiło również 12 psów w wieku od 1 do 5 lat.

DERMATOLOGIA

Szamponoterapia w dermatologii psów i kotów – przeszłość czy przyszłość, oto jest pytanie

Szamponoterapia to obecnie najczęściej stosowana metoda leczenia gronkowcowych zapaleń skóry u psów i kotów. Zakażenie gronkowcowe jest najczęstszym powikłaniem różnych chorób skóry. Sukces szamponoterapii zależy od prawidłowego przeprowadzenia samego zabiegu, a także doboru odpowiedniego szamponu.

Leczenie i monitorowanie AZS u psów

Atopowe zapalenie skóry jest najistotniejszą chorobą alergiczną skóry u psów. Podczas leczenia istotnym elementem jest odpowiednie monitorowanie jego skuteczności. W leczeniu można stosować objawowo leki przeciwświądowe, jak cyklosporyna czy oclacitinib, lub leczenie swoiste z zastosowaniem immunoterapii. Nie mniej ważne jest leczenie powikłań, które powszechnie występują u atopowych psów. Powszechne w przebiegu atopowego zapalenia skóry są: ropne zapalenia skóry, malasezioza oraz zaburzenia keratołojotokowe, jak również zapalnie zewnętrznego przewodu słuchowego.

ENDOKRYNOLOGIA

Implikacje zaburzeń w wydzielaniu hormonu wzrostu u psów

W artykule opisano zagadnienia dotyczące nieprawidłowego wydzielania hormonu wzrostu u psów. Dokonano podziału problemów na 3 grupy: niedobór hormonu wzrostu, nadprodukcję hormonu wzrostu oraz problemy z pogranicza. Zaburzenia te są źródłem wielu chorób endokrynologicznych z klinicznym przebiegiem o ogromnym zróżnicowaniu objawów. Część z nich ma tło dziedziczne lub charakter jatrogenny.

CHIRURGIA

Bliższa epifizjodeza piszczeli (TPA)

Artykuł opisuje dynamiczną procedurę poziomowania płaszczyzny piszczeli (TPLP) lub bliższą epifizjodezę piszczeli (PTE) jako metodę chirurgicznego leczenia psów z urazami więzadła krzyżowego przedniego (CCL). Opis przypadku własnego: 5,5-miesięczny labrador retriever poddany zabiegowi PTE. Rezultaty: redukcja TPA z 18 do 7 stopni, siły działające na kolano z urazem CCL zredukowane, powrót pacjenta do pełni sprawności.

VET-KWESTIONARIUSZ

Przyjrzyjmy się bliżej technikom leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego

Dr n. wet. Dariusz Niedzielski jest praktykującym lekarzem weterynarii, specjalistą chirurgiem oraz radiologiem. Ponadto jest kierownikiem Kliniki Weterynaryjnej dr. Dariusza Niedzielskiego we Wrocławiu.

CHIRURGIA

Zastosowanie techniki Minimalnie Inwazyjnej Osteosyntezy Płytowej (MIPO) w leczeniu złamań kości piszczelowej – opis metody i wstępne wyniki własne

Minimalnie Inwazyjna Technika Osteosyntezy Płytowej jest ewolucją płytowej metody stabilizacji złamań. Jej podstawowym założeniem jest zasada pośredniej redukcji odłamów i unikanie ekspozycji szczeliny złamania w celu zachowania unaczynienia odokostnowego do kości i krwiaka powstałego w wyniku złamania. Niniejszy artykuł ilustruje obserwacje kilku przypadków klinicznych leczonych metodą MIPO.

NEFROLOGIA

Wielotorbielowatość nerek Jak zapobiegać, kiedy leczyć?

Wrodzona wielotorbielowatość nerek jest chorobą dziedziczną, najczęściej występującą u kotów ras pers i egzotycznej. Choroba charakteryzuje się występowaniem mnogich torbieli, które wykrywa się w miąższu nerek, a także – w mniejszym stopniu – w wątrobie i trzustce. W świetle torbieli obecny jest płyn, który zawiera białko, erytrocyty oraz złuszczone komórki nabłonka. Początkowo echogeniczność miąższu nerek może być zwiększona, bez widocznych torbieli w badaniu ultrasonograficznym.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Jak istotny jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi u psów i kotów?

Nadciśnienie tętnicze często występuje u zwierząt z chorobami nerek, nadczynnością tarczycy, chorobą Cushinga czy chorobą serca. Dołączenie w przebiegu tych chorób leków obniżających ciśnienie znacząco przedłuża życie pacjentów i poprawia jakość ich życia. Wskazane jest zatem, aby pomiar ciśnienia tętniczego krwi był rutynowo stosowaną procedurą w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Pomiary powinny być wykonywane przede wszystkim u zwierząt ze stwierdzoną chorobą, której może towarzyszyć nadciśnienie tętnicze, u zwierząt starszych, a także jako element monitoringu u pacjentów w znieczuleniu ogólnym.

Żywienie

Zaburzenia apetytu – anoreksja i hiporeksja u kota

Jedzenie stanowi paliwo, a apetyt – narzędzie regulujące pobraną jego ilość, co ma swoje przełożenie w odpowiedniej masie ciała i kondycji zwierząt. Prawidłowy apetyt warunkuje zdrowie i dobrostan, a jego zaburzenie wiąże się z chorobą, niedożywieniem, a nawet ze śmiercią. Szczególnie trudnym pacjentem jest niejedzący kot, u którego terapia łączy działanie dietetyczne, behawioralne i farmakologiczne.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Badanie nad oceną wpływu diety Anallergenic Royal Canin

Badanie nad oceną wpływu diety Anallergenic Royal Canin u psów z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry i/lub alergią pokarmową na występowanie objawów dermatologicznych

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu pokarmowego u psów i kotów.

cz. II artykułu Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu pokarmowego u psów i kotów.

GASTROENTEROLOGIA

Przełyk Barretta u psów i kotów

Przełyk Barretta jest zaburzeniem polegającym na zamianie nabłonka wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego dalszej części przełyku na metaplastyczny jednowarstwowy nabłonek walcowaty typu żołądkowego lub jelitowego. Choroba ta jest jednym z wielu możliwych powikłań refluksu żołądkowo-przełykowego i uważana jest za stan poprzedzający rozrost nowotworowy.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Odpowiedź na potrzeby połowy twoich kocich pacjentów- PRO PLAN STERILISED

O skuteczności diet weterynaryjnych we wspomaganiu leczenia chorób dolnych dróg moczowych u kotów, przekonał się prawie każdy lekarz weterynarii. Jednak wciąż brakuje zrozumienia, jakie cechy powinna spełniać karma, która może być podawana w skutecznej profilaktyce tych chorób, jak i po wyleczeniu pacjenta. Czasem skuteczne rozwiązania są w naszym zasięgu, tak jak w przypadku karmy dla kotów PURINA PRO PLAN Sterilised i Sterilised 7

VET-PRESS

Porozmawiajmy o fizjoterapii psów i kotów z prawdziwym ekspertem

W czasie XXIV Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, który odbył się 18-20 listopada 2016 r. w Łodzi, miało miejsce autorskie spotkanie z dr hab. Barbarą Bockstahler, FTA, CCRP, współautorką książki pod tytułem Fizjoterapia psów i kotów, wydanej dzięki inicjatywie firmy Vetoquinol.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Co w prawie piszczy

VET-IMPREZY

Kongres po raz XXIV – czyli coroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ kolejny raz odbył się w Centrum Kongresowym DoubleTree by Hilton. Tym razem gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia była Łódź, która gościła 19-20 listopada 2016 roku ogółem 1420 uczestników Kongresu.

Leki pod kontrolą w Kołobrzegu

18-20 listopada 2016 r. w Marine Hotel w Kołobrzegu odbyła się IV edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej pt. „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”. Przyjechało na nią ok. 150 uczestników z całej Polski. Najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele pobliskich województw, pracownicy inspekcji weterynaryjnej, a także lekarze praktycy oraz osoby pracujące w przemyśle farmaceutycznym.

Znieczulenie od A do Z Praktyka pod okiem specjalisty

10 grudnia 2016 roku w Gliwickiej Klinice Weterynaryjnej Jacka i Magdaleny Cymbryłowicz fi rmy Orion Pharma i POLnet zorganizowały praktyczne warsztaty anestezjologiczne. Prowadzącym był ekspert w dziedzinie anestezjologii weterynaryjnej – dr n. wet. Piotr Skrzypczak.

„Od diagnostyki do leczenia” – wykłady dla lekarzy weterynarii

28-30 listopada 2016 r. LABOKLIN Polska oraz ScanVet Poland zorganizowały wykłady dla lekarzy weterynarii pod nazwą „Od diagnostyki do leczenia. Dermatozy i świąd”.

Dermatologiczna jesień z Dechrą

Firma Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. ubiegłej jesieni zorganizowała szereg spotkań dotyczących zagadnień dermatologicznych, nad którymi patronat medialny objęły „Weterynaria w Praktyce” i VetCo.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij